WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Пускові системи, прилади систем освітлення і сигналізації - Реферат

Пускові системи, прилади систем освітлення і сигналізації - Реферат

фар, перемiщуючи на себе важiль, розташований праворуч пiд рульовим колесом, при ввімкненому ближньому або дальньому свiтлi. Рис. 6. Заднiй лixтар автомобiля ВАЗ-2105 (зліва): 1 - розсiювач габаритного й протитуманного свiтла з катафотом; 2 - розсiювач стоп-сигналу; 3 - розсiювач свiтла заднього ходу; 4 - розсiювач покажчика повороту; 5 - двоволоскова лампа габаритного свiтла й протитуманного освiтлення; 6 - лампа стоп-сигналу; 7 - лампа свiтла заднього ходу; 8 - лампа покажчика повороту Рис. 7. Покажчики повороту: а - покажчики повороту ввімкнено; б - ввімкнено покажчики правого повороту; 1 - перемикач; 2 - лампа пiдфарника; 3 - лампа бiчного покажчика повороту; 4 - лампа заднього лiхтаря; 5 - струна; 6 - додатковий резистор; 7 - якiр; 8 - контакти; 9 - осердя; 10 - додатковий якiр; 11 - обмотка; 12 - iзоляцiйна панель; 13 - контрольна лампа; 14 - акумуляторна батарея Оптичний елемент фари складається з сталевого вiдбивача, покритого тонким шаром алюмiнiю, що утворює дзеркальну поверхню, й скляного розсiювача. Конструкцiя патрона така, що коли встановити лампу, то її волосок дальнього свiтла буде точно у фокусi вiдбивача свiтла. При цьому волосок ближнього свiтла змiщений вiдносно фокуса вгору й лiворуч, що дaє напрям свiтлового пучка праворуч i вниз i забезпечує добру освiтленiсть дороги попереду автомобiля та її правого узбiччя й зменшує ослiплення водіїв зустрiчних автомобiлiв. Патрон лампи вмикається в електричне коло за допомогою перехiдної колодки та з'єднувального штепселя. Пiдфарники на автомобiлях "Москвич" кyтoвi й встановлюються в переднiх крилах. У кожному пiдфарнику є двi лампи - для габаритного лiхтаря й для покажчика повороту. На автомобiлi ГАЗ-24 у пiдфарнику встановлено одну двоволоскову лампу. Волосок рисого розжарювання - габаритний лiхтар, волосок великого розжарювання покажчик повороту. Рис. 8. Перемикачi світла (зліва): а - центральний; б - ножний; 1 - контактна пластина; 2 - шток; 3 - кнопка (0, І, ІІ - положення кнопки); 4 - плунжер; 5 - пружина; 6 - ведуча зiрочка; 7 - пластмасова панель; 8 - iзоляцiйний диск; 9 - контактор Рис. 9. Вмикачi лiхтарiв задньогo ходу: а, б - стоп-сигналу з гiдравлiчним приводом; в - стоп-сигналу з механiчним приводом; 1 - корпус; 2, 8 - дiафрагми; З, 7, 14 - контактнi пластини; 4, 11, 13 - пружини; 5, 6, 12 - затискачi; 9, 16 - штоки; 10 - кулька; 15 - контакти Заднiй лixтар автомобiля ВАЗ-2105 складається з габаритного свiтла та протитуманного освiтлення 5 (рис. 6) iз червоним розсiювачем 1, покажчика повороту 8 з оранжевим розсiювачем 4, стоп-сигналу 6 iз червоним розсiювачем 2, освiтлення заднього ходу 7 iз бiлим розсiювачем 3. Для освiтлення дороги пiд час руху заднiм ходом є спецiальнi лiхтарi. В заднix лiхтарях автомобiля ГАЗ-24 є по три лампи, розташованих вертикально: верхня двоволоскова - габаритне свiтло та стоп-сигнал, середня - покажчик повороту, нижня - освiтлення дороги пiд час руху заднiм ходом. Коли вмикається покажчик повороту (рис. 7), струм вiд акумуляторної батареї (або генератора) через вмикач запалю-вання надходить на затискач переривника, потiм через осердя 9, якiр 7, натягнуту нixpомову струну 5, резистор 6, обмотку 11 - на затискач i далi через лампи габаритних лiхтарiв - на "масу" й "мінус" акумуляторної батареї (генератора). Завдяки опору ввімкненого резистора лампи свiтяться неповним розжарюванням. Пiд час проходження струму нixpoмoвa струна, нагрiваючись, подовжується й дaє змогу якорю з контактом пiд дiєю мaгнiтнoго поля осердя притягуватися до останнього. При цьому контакти 8 змикаються, резистор 6 вимикається, й волоски ламп засвiчуються повним розжарюванням. Коли остигне нixpoмoвa струна, якiр iз контактом вiдiйде вiд осердя, контакти 8 розiмкнуться, пiсля чого процес повторюватиметься. Кiлькicть блимань ламп за хвилину досягає 80...100. Пicля вимикання резистора 6 до осердя притягується також додатковий якiр 10 (правий), внаслiдок чого на щитку приладiв засвiчується контрольна лампа 13; коли резистор вмикається, додатковий якiр вiдxoдить назад, i контрольна лампа вимикається (блимає). Тягарець перемикача покажчикiв повороту, розташований пiд рульовим колесом, пiсля повернення останнього в початкове положення (вихiд автомобiля з повороту) автоматично переводиться спеціальним пристроєм у нейтральне положення. Перемикачi й вмикачi призначаються для комутації вiдповiдних кіл. На автомобiлi ВАЗ-2105 вмикання ближнього й дальнього свiтла здiйснюється тягарцем перемикача, встановленим пiд рульовим колесом. Коли тягарець перемикачаперемiщується вниз у перше положення, вмикається ближнє свiтло, а в друге положення - дальнє. Перемiщенням на себе довгого важеля перемикача короткочасно вмикається дальнє свiтло фар як при ввімкненому, так i при вимкненому вмикачi зовнiшнього освiтлення. На автомобiлях "Москвич" та ГАЗ- 24 встановлено центральний i ножний перемикачi свiтла. Центральний перемикач свiтла (рис. 8, а) мaє три положення. Коли кнопка всунута, вci прилади освiтлення вимкненi. Витягуванням кнопки в перше положення вмикаються пiдфарники, заднi лiхтарi, лixтар освiтлення номерного знака й лампи освiтлення щитка приладiв. Витягуванням кнопки в друге положення вмикаються фари (ближнє або дальнє свiтло залежно вiд положення ножного перемикача освiтлення), заднi лixтарi, лixтар освiтлення номерного знака. Повертанням кнопки регулюється освiтлення щитка приладiв. Ножний перемикач свiтла (рис. 8, б) слугує для перемикання дальнього свiтла фар на ближнє, й навпаки. До затискачiв пластмасової панелi 7 приєднуються провiд вiд центрального перемикача свiтла й проводи до ламп ближнього та дальнього свiтла фар. Натисканням на плунжер 4 перемикача перемiщується ведуча зiрочка 6, яка повертає iзоляцiйний диск 8 iз контактором 9. При цьому диск своїм контактом по черзi замикає коло ближнього й дальнього свiтла фар. Вмикач стоп - сигналу призначається для вмикання ламп заднix лixтарiв у разi гальмування робочим гальмом. На автомобiлях ВАЗ вмикач стоп-сигналу механiчний, приводиться в дiю вiд гальмової педалi. Натисканням на педаль гальма шток 16 (рис. 9, в) вмикача звiльняється й пiд дiєю пружини 13 перемiщається разом iз контактною пластиною, яка через контакти 15 замикає електричне коло ламп стоп-сигналу. Вмикач стоп-сигналу автомобiлiв Москвич, ЗАЗ та ГАЗ-24 показано на рис. 3.19, а. Порожнину корпусу 1 сполучено з магicтраллю гальмового привода. Коли натискають на педаль, гальмова рiдина тисне на дiафрагму 2 й примушує її перемiщатися. При цьому разом iз дiафрагмою перемiщається контактна пластина 3, замикаючи затискачi 5 електричного кола стоп-сигналу. Коли педаль вiдпускають, дiафрагма пiд дiєю пружини 4 повертається в початкове положення, електричне коло переривається, й лампи стоп-сигналу гаснуть. Вмикач лiхтарiв заднього ходу слугує для вмикання ламп заднiх лiхтарiв з метою освiтлення дороги пiд час руху автомобiля заднiм ходом. Коли вмикається передача заднього ходу, повiдeць механiзму перемикання передач перемiщує через кульку 10 (рис. 9, б) i шток 9 дiафрагму 8 iз контактною пластиною 7, яка замикає затискачi 6 електричного кола, й лампи засвiчуються. Список літератури: 1. Канарчук В.Є., Лудченко О.А., Чигиринець А.Д. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів: Підручник. - К.: Вища шк., 1994. - (У 3-х кн.): Кн. 1: Теоретичні основи: Технологія. - 342 с; Кн. 2: Організація, планування і управління. - 383 с; Кн. 3: Ремонт автотранспортних засобів. - 599 с. 2. Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту. - К.: Мінтранс України, 1998. -16 с. 3. Форнальчик Є.Ю., Оліскевнч М.С., Мастикаш ОЛ., Пельо Р.А. Технічна експлуатація та надійність автомобілів: Навчальний посібник. - Львів: Афіша, 2004.-492 с. 4. Положение о техническом обслуживании и ремонте лесозаготовительного оборудования. - М.: ЦНИИМЗ, 1979. - 237 с. 5. Адамовський М. Г., Борис М. М. Експлуатація і ремонт лісозаготівельного устаткування: Методичні вказівки, робоча програма і контрольні завдання для студентів лісомеханічного і заочного факультетів. Львів: НЛТУУ, 2005. - 30 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...