WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Будова і робота джерел струму - Реферат

Будова і робота джерел струму - Реферат

генератором. Робота електромагнiтного регулятора напруги полягає в тому, що вiн при зменшеннi числа обертiв якоря генератора пiдсилює мaгнiтнe поле генератора, а при збiльшеннi числа обертiв - послаблює його. Це досягається шляхом автоматичного вимикання або вмикання в обмотку збудження додаткового опору. На рис. 3 показано будову регулятора напруги. Biн складається з таких основних частин: ярма, якiрця з пружиною, сердечника з обмоткою, ввімкненого в коло генератора паралельно, та контактів. Пiд дiєю пружини контакти регулятора в нормальному положеннi замкненi. Якщо напруга струму, що його виробляє генератор, менша розрахункової i дорівнює 13,5-14,5 В, струм минає опiр i проходить безпосередньо в обмотку збудження. При пiдвищеннi напруги понад розрахункову вiдбувається намагнiчування сердечника, вiн притягує якiрець i розмикає контакти. Тепер струм проходить через опiр, послаблюється, а з ним послаблюється мaгнiтнe поле i напруга. Послаблення напруги спричинює часткове розмагнiчування сердечника регулятора, i контакти замикаються. Такий процес повторюється безперервно протягом роботи двигуна, пiдтримуючи постiйною напругу. Рис. 3. Схема реле-регулятора Обмежувач струму. Опiр зовнiшнього кола генератора змінюється залежно від числа ввімкнутих споживачiв.Величина струму, що виробляється генератором, залежить вiд опору зовнiшнього кола. Якщо увiмкнути в коло багато споживачiв, опiр настiльки зменшиться, а величина струму збiльшиться, що це може викликати перегрiв i пошкодження обмоток якоря. Щоб цьому запобiгти, встановлюють обмежувач струму, принцип будови якого аналогiчний принципубудови регулятора напруги. На вiдмiну вiд нього обмотка обмежувача струму виготовлена з провода бiльшої товщини i ввімкнута в коло якоря генератора послiдовно. Kpiм того, на сердечник намотана додаткова прискорювальна обмотка, ввiмкнута послiдовно в обмотку збудження. Через основну обмотку обмежувача протiкає весь струм, що надходить у зовнiшнє коло i в обмотку збудження. Як тільки величина струму перевищить 18 А, контакти обмежувача розiмкнуться i в обмотку збудження ввiмкнеться опiр. Сила струму зменшиться, магнiтнe поле генератора послабиться, що спричинить зниження напруги генератора i струму, що надходить у зовнiшнє коло. При зменшеннi величини струму контакти знову замикаються, i процесс повторюється. Розмикання контактів обмежувача струму спричинює зникнення струму в прискорювальнiй обмотцi, а це, в свою чергу, прискорює розмагнiчування сердечника, внаслiдок чого частота замикання i розмикання контактiв збiльшується. Реле зворотного струму. На сучасному автомобiлi зовнiшнє електричне коло, вiд якого живляться споживачi струму, вмикається паралельно до генератора i акумуляторної батареї. При непрацюючому двигунi або при малих обертах колiнчастого вала споживачi живляться струмом вiд акумуляторної батареї, а генератор вимкнений з електричного кола. Це пояснюється тим, що при малих обертах напруга, яку виробляє генератор, буде менша за напругу акумуляторної батареї i, якщо ввiмкнути генератор у коло, сильний струм вiд акумуляторної батареї почне проходити через обмотку якоря генератора i батарея почне швидко розряджатися. Тому генератор вмикається в електричне коло лише тодi, коли напруга на його клемах досягає необхiдної величини - 13,2 В. Тодi вiд генератора почнуть живитися споживачi струму i акумуляторна батарея буде заряджатися. Генератор вмикається в коло i вимикається з нього автоматично за допомогою реле зворотного струму (рис. 3). Peлe складається з магнiтопроводу - ярма, якiрця з пружиною, сердечника з двома обмотками (одної з товстого проводу, ввiмкненої послідовно, другої - з тонкого проводу, ввімкненої паралельно) i контактів. При непрацюючому гeнepaтopi або коли його напруга нижча вiд напруги акумуляторної батареї контакти реле зворотного струму пiд дiєю пружини розiмкненi. В цей час споживачi живляться струмом вiд акумуляторної батареї. Iз збiльшенням числа обертiв колiнчастого вала швидкicть обертання якоря генератора зростає, що спричинює пiдвищення напруги на клемах до 11,8-13,2 В. Струм вiд генератора почне проходити по тонкiй обмотцi реле i намагнiтить сердечник так, що якiрець, перемагаючи силу пружини, притягнеться i контакти замкнуться, вмикаючи генератор у коло. Якщо напруга генератора стане нижче вiд напруги акумуляторної батареї, струм вiд неї почне проходити через обмотку якоря i товсту обмотку сердечника в зворотному напрямi, в результаті чого якiрець почне розмагнiчуватись i пiд дiєю пружини контакти розімкнуться, вимкнувши генератор з електричного кола. Регулятор напруги, обмежувач струму i peлe зворотного струму, встановленi на однiй панелi, мають загальну назву - реле-регулятор. На сучасних автомобiлях реле-регулятор встановлюють пiд капотом двигуна i з'єднують з генератором за допомогою проводiв, як це показано на рис. 4. Клеми реле-регулятора позначенi буквами "Б", "Я" i "Ш". Клема "Я" реле-регулятора з'єднана з клемою "Я" генератора i з його позитивною щiткою. Клема "Ш" реле з'єднана з клемою "Ш" генератора i через неї з обмоткою збудження. Рис. 4. Вмикання реле-регулятора в коло Список літератури: 1. Канарчук В.Є., Лудченко О.А., Чигиринець А.Д. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів: Підручник. - К.: Вища шк., 1994. - (У 3-х кн.): Кн. 1: Теоретичні основи: Технологія. - 342 с; Кн. 2: Організація, планування і управління. - 383 с; Кн. 3: Ремонт автотранспортних засобів. - 599 с. 2. Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту. - К.: Мінтранс України, 1998. -16 с. 3. Форнальчик Є.Ю., Оліскевнч М.С., Мастикаш ОЛ., Пельо Р.А. Технічна експлуатація та надійність автомобілів: Навчальний посібник. - Львів: Афіша, 2004.-492 с. 4. Положение о техническом обслуживании и ремонте лесозаготовительного оборудования. - М.: ЦНИИМЗ, 1979. - 237 с. 5. Адамовський М. Г., Борис М. М. Експлуатація і ремонт лісозаготівельного устаткування: Методичні вказівки, робоча програма і контрольні завдання для студентів лісомеханічного і заочного факультетів. Львів: НЛТУУ, 2005. - 30 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...