WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Будова і робота джерел струму - Реферат

Будова і робота джерел струму - Реферат

Реферат на тему: Будова і робота джерел струму Акумуляторnа батарея слугує для живлення електричним струмом стартера пiд час пуску двигуна, а також ycix iнших приладiв електрообладнання, коли генератор не працює або не може ще вiддaвати енергiю в коло (наприклад, пiд час роботи двигуна в режимi холостого ходу). Вона складається з шести свинцево-кислотних двовольтових акумуляторiв, з'єднаних мiж собою послiдовно, що забезпечує робочу напругу в колi 12 В. Бак акумуляторної батареї, який виготовляється з кислототривкої пластмаси або ебонiту, подiлено перегородками на шicть вiддiлень. На днi кожного вiддiлення є ребра (призми), на якi спираються пластини акумуляторiв. Акумулятор складається з пiвблокiв позитивних 10 (рис.1) i негативних 9 пластин, iзольованих одна вiд одної сепараторами 14, якi виготовлено з пористих пластмас (мiпори або мiпласта). Пластини вiдливають у виглядi решiток iз свинцю з додаванням 7...8 % стибiю (сурми) для механiчної мiцностi. В решiтку пластин упресовують активну масу, приготовлену на водяному розчинi сiрчаної кислоти з оксидiв свинцю - свинцевого сурику (Pb3O4) та свинцевого глету(PbO) - для позитивних пластин i свинцевого порошку - для негативних. Аби збiльшити ємність акумулятора й зменшити його внутрiшнiй опiр, однойменнi пластини з'єднують у пiвблоки, що закiнчуються вивiдними полюсними штирями 4, 8, 12, 13. Рис. 1 Будова свинцево-кислотної стapтepнoї акумуляторноi батареї зi спiльною кришкою: а - загальний вигляд; б - блок пластин; 1 - бак; 2 - мастика; 3 - заливний отвip; 4, 8, 12, 13 - полюснi штирi; 5 - пробка заливного отвору; 6 - кришка; 7 - перемичка; 9, 10 - вiдповiдно негативнi й позитивнi пластини; 11 - ребра; 14 - сепаратори Пiвблоки з позитивними й негативними пластинами складають у блок так, що позитивнi пластини розташовуються мiж негативними; тому oстaннix завжди на одну бiльше. Це дaє змогу краще використати активну масу позитивних пластин i захищає крайнi з них вiд короблення та руйнування. Сепаратори встановлюють мiж пластинами так, щоб їхнiй ребристий бiк був повернутий до поверхнi позитивних пластин, забезпечуючи тим самим краще надходження до них електролiту. Зверху пластини покривають перфорованим пластмасовим запобiжним щитком. Складений акумулятор помiщають у вiддiлення бака й закривають кришкою, що мaє два отвори для виходу полюсних штирiв, а також отвip 3 для заливання електролiту, який закривається рiзьбовою пробкою 5. У пробцi є вентиляцiйний отвip, що сполучає внутрiшню порожнину акумулятора з атмосферою. Зазори мiж кришками та стiнками бака заповнюють бiтумною мастикою 2. Акумулятори з'єднують мiж собою свинцевими перемичками 7. Полюснi штирi 4, 13 крайнiх акумуляторiв (плюсовий та мiнусовий) призначаються для вмикання батареї в коло електрообладнання автомобiля. В акумулятори заливають електролiт, що складається з хiмiчно чистої сiрчаної кислоти (H2SO4) i дистильованої води. Електролiт готують у кислототривкiй посудинi (свинцевiй, керамiчнiй, пластмасовiй), вливаючи кислоту у воду. Заливати воду в кислоту не можна, оскiльки процес сполучення в цьому разi вiдбуватиметься на поверхнi, спричиняючи розбризкування кислоти, що може призвести до опiкiв тiла та зiпсувати одяг. Пiд час приготування електролiту необхiдно надiвати захиснi окуляри, гумові рукавицi та фартух. У разi потрапляння сiрчаної кислоти на шкiру потрiбно до надання квалiфiкованої медичної допомоги обережно ватою зняти кислоту й промити вражене мiсце струменем води, а потiм - 10 %-ним розчином соди або нашатирного спирту. Пiд час пропускання через батарею постiйного струму (заряджання) в акумуляторах вiдбувається перетворення електричної енергії на хiмiчну, що виражається в змiнi складу активної маси [на позитивних пластинах утворюється перекис свинцю (PbO2), а нанегативних - губчастий свинець (Pb)] та в збiльшеннi густини електролiту. Розряджання - зворотний хiмiчний процес, пiд час якого знижується густина електролiту, а активна маса на тих й iнших пластинах перетворюється на сiрчанокислий свинець (PbO4). Оскiльки густина електролiту визначає електрорушiйну силу (ЕРС), яку розвиває акумулятор, за її значенням можна судити про ступiнь зарядженостi батареї. Густина електролiту залежить вiд його температури, зменшуючись приблизно на 0,1 г/см3 при пiдвишеннi температури на 15 °С. Для запобiгання замерзанню електролiту пiд час експлуатацii акумуляторiв узимку його густину регламентують залежно вiд клiматичних умов. Номiнальною ємнiстю акумулятора називається кiлькicть електрики, яку може вiддати повнicтю заряджений акумулятор у разi розряджання струмом 20-годинного режиму за температури електролiту 30 °С та початкової його густини 1,285 г/см3 до напруги 1,7 В. Ємнicть виражається в ампер-годинах i залежить вiд кiлькостi й розмiру паралельно з'єднаних пластин, сили розрядного струму, атакож температури електролiту. Чим бiльше пластин i чим бiльший їхнiй розмiр, менша сила розрядного струму й вища температура електролiту, тим бiльшу ємність може вiддавати акумулятор пiд час розряджання. В разi зниження температури електролiту ємність зменшується приблизно на 1 % на кожний градус. Ємність одного акумулятора й батареї, що складається з кiлькох акумуляторiв, з'єднаних послiдовно, однакова (послiдовно з'єднують акумулятори, якi мають однакову ємність). На перемичках акумуляторних батарей є позначення, що визначають їхню характеристику. На автомобiлях "Москвич" i ЗАЗ установлюється акумуляторна батарея 6СТ-55ЭР, на ВАЗ-2105 - 6СТ-55П, а на ГАЗ-24 - 6СТ-60ЭМ. У мapкyвaнi: перша цифра позначає кiлькicть акумуляторiв у батареї; лiтери СТ свiдчать про те, що батарея стандартного типу; число пiсля лiтер показує номiнальну ємність батареї в ампер-годинах; oстaннi лiтери позначають матерiал бака (Э - ебонiт, П - пластмаса) та матерiал сепараторiв (Р - мiпора, М - мiпласт). Автомобiльнi акумулятори нового поколiння необслуговуванi. Батарея повнicтю герметична. Замicть сурми застосовується кальцiєвий свинець. Кальцiй забезпечує пiдвищену провiднiсть i невеликий внутрiшнiй опiр, що зумовлює пiдвищену стартову потужнicть. У герметично закритiй

 
 

Цікаве

Загрузка...