WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Робота карбюратора і його дозуючих систем. Обмежувач частоти обертів - Реферат

Робота карбюратора і його дозуючих систем. Обмежувач частоти обертів - Реферат

жиклери 4 і 5. Збагачена суміш зі змішувальних камер через щілини між крайкою дросельних заслінок і стінками цих камер попадає за дросельну заслінку. Сюди ж надходить емульсія з каналів 21 через регульовані отвори 18. Додаткове збагачення суміші перед пуском здійснюється прискорювальним насосом. Для цього потрібно один-два рази швидко натиснути на педаль керування дросельною заслінкою. Після того як двигун почав працювати, збагачення суміші зменшується внаслідок проходу повітря через автоматичний клапан 7 на повітряній заслінці 8. При роботі двигуна на холостому ходу повітряна заслінка 8 цілком відкрита, а дросельні 16 відкриті не небагато. Під дією розрідження за дросельними заслінками, що через отвори 18, 19 і 20 передається в канали 21, бензин з поплавкової камери через головні жиклери 23 і жиклери 24 холостого ходу подається в канали 21. У ці ж канали по жиклері 4 засмоктується повітря. Утвориться емульсія, що через отвори 18, 19 і 20 надходить у змішувальні камери, де змішується з основним потоком повітря, що проходить у зазори між стінками змішувальних камер і крайками дросельних заслінок. Наявність двох вихідних отворів 19 і 20 забезпечує плавний перехід від режимів холостого ходу до роботи двигуна під навантаженням. Якість суміші регулюють гвинтом 17. При відкручуванні гвинта суміш збагачується, а при закручуванні збіднюється. Мінімальну частоту обертання колінчатого вала на холостому ходу регулюють упорним гвинтом, що обмежує закриття дросельних заслінок. При роботі двигуна на середніх навантаженнях (рис. 2, б) розрідження в малих дифузорах досягає такого значення, при якому включається в роботу головний дозуючий пристрій. Бензин подається через головні жиклери 23, а повітря - через повітряні жиклери 4 і 5. Повітря, що надходить через жиклери 4, знижує розрідження в жиклерів 22 повної потужності. У верхній частині похилих каналів, де розташовані жиклери 22, бензин емульсується повітрям, що йде через жиклери 5. Вихід емульсованого бензину здійснюється через кільцеві щілини в малих дифузорах. Таким чином, головний дозуючий пристрій працює за принципом двох послідовно включених паливних жиклерів: головного 23 і повної потужності 22. Кільцева щілина в малому дифузорі дає можливість більш рівномірно розподілити бензин у потоці повітря і тим самим поліпшити його випаровування. Робота карбюратора при включенні економайзера (рис. 2, в). В міру відкриття дросельних заслінок 16 важіль 15 через тягу 14, планку 13 і шток 12 опускає штовхальник 25. Тому клапан 28 відходить від сідла 27, і бензин через отвір 26 і жиклер 29 економайзера попадає в головний паливний канал 30, збільшуючи кількість бензину, подаваного до жиклерів 22 повної потужності. По шляху бензин змішується з повітрям, що надходить через жиклери 4 і 5 і вхідні отвори 18, 19 і 20. При роботі двигуна на повних навантаженнях, коли дросельні заслінки 16 відкриті цілком чи майже цілком, за рахунок посилення розрідження збільшується подача палива через жиклери 22 повної потужності. Прохідні перетини жиклерів 23 і 29 підібрані з урахуванням одержання від двигуна максимальної потужності. При різкому відкритті дросельних заслінок (рис. 2, г) важіль 15 переміщає планку 13 вниз. Планка стискає пружину 32 прискорювального насоса, і поршень 34 (шток 31 поршня вільно проходить через отвір планки) опускається. При цьому кульковий клапан 35 щільно притискається до отвору, по якому в порожнину під поршнем надходив бензин, а бензин з цієї порожнини по каналі 33, відкриваючи голчастий клапан 36, через порожній гвинт 9 йде у форсунку 10. Бензин, що виходить тонкими струмками з отвору форсунки, розпилюється потоком повітря і, змішуючись з ним, короткочасно збагачує пальну суміш. Пружина 32 сприяє плавному опусканню поршня в колодязі. Цим досягається затяжне упорскування бензину й усувається надмірний і різкий тиск поршня на бензин і, отже, гальмування при відкритті дросельної заслінки. Підсмоктування бензину через форсунку при великих частотах обертання колінчатого вала запобігає голчастий клапан 36. Якщо він і пропустить невелику кількість бензину, то бензин нагромадиться в порожнині 37, витікання з якої гальмується потоком повітря. При повільному відкритті дросельної заслінки бензин з-під поршня 34 просочується в надпоршневий простір і відтіля через щілину 38 стікає в поплавкову камеру. Обмежувач максимальної частоти обертання колінчастого вала, що встановлюється на двигуні вантажного автомобіля, запобігає підвищеному спрацьовуванню деталей двигуна. Рис. 3. Схема вiдцeнтpoвo-вaкуумнoгo обмежувача максимальної частоти обертання колiнчастогo вала: 1 - сiдло клапана датчика; 2 - клапан датчика; 3 - отвip; 4 - корпус датчика; 5 - ротор; 6 - регулювальний гвинт; 7, 14 - пружини; 8 - трубопроводи; 9 - корпус обмежувача; 10, 12 - порожнини; 11 - дiафрагма; 13 - шток; 15, 18 - повiтрянi жиклери; 16 - двоплечевий важiль; 17 - валик дросельних заслiнок; 19 - дросельні заслiнки; 20 - пластинчастий важіль; 21 - вилка; 22 - вaжiль керування дросельними заслінками Такий обмежувач вiдцентрово-вакуумного типу (рис. 3) складається з вiдцeнтpoвoгo датчика та виконавчого діафрагмового механізму. Датчик крiпиться до кришки розподільних шестерень i складається з ротора 5, в якому встановлено сідло 1 та клапан 2 на пружині 7. Натяг останньої регулюється гвинтом 6. Ротор 5 датчика приводиться в обертання від розподільного вала двигуна. Трубопроводами 8 датчик сполучено з виконавчим механізмом та вхідним патрубком карбюратора. Виконавчий дiафрагмовий механiзм крiпиться до карбюратора, дiє на його дросельнi заслiнки 19 i складається з дiафрагми 11 зi штоком 13 та двоплечового важеля 16, установленого на одному кiнцi валика 17. До одного кiнця важеля приєднано пружину 14, яка постiйно намагається повернути важiль i валик у бiк вiдкривання дросельних заслiнок, а до iншого кiнця - шток 13 дiафрагми 11. До iншого кiнця валика 17 прикрiплено пластинчастий важiль 20, який входить у вилку 21 валика важеля 22 приводадросельних заслiнок. Зазор мiж важелем 20 та кiнцями вилки 21 дaє змогу повернути валик 17 вiдносно важеля 22 на певний кут. Коли двигун не працює, клапан вiдтягується пружиною 7 i вхiдна порожнина патрубка карбюратора сполучається з верхньою порожниною виконавчого механiзму. Якщо частота обертання колiнчастогo вала двигуна досягне 3100 хв-1, то клапан 2, перемiщуючись унаслiдок збiльшення вiдцeнтpoвoї сили, перекриє отвip сiдла 1 i тим самим припинить доступ повiтря у верхню порожнину виконавчого механізму. Ця порожнина через канали й жиклери 18, 15 сполучиться зi змiшувальною камерою карбюратора, тому в нiй створиться велике розрiдження, що дiятиме на дiафрагму 11, шток 13, валик 17 дросельної заслiнки 19, переборить зусилля пружини 14 i дасть змогу дросельним заслiнкам 19 карбюратора закритися незалежно вiд положення важеля 22, зв'язаноro з педаллю керування дросельними заслiнками. Список літератури: 1. Канарчук В.Є., Лудченко О.А., Чигиринець А.Д. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів: Підручник. - К.: Вища шк., 1994. - (У 3-х кн.): Кн. 1: Теоретичні основи: Технологія. - 342 с; Кн. 2: Організація, планування і управління. - 383 с; Кн. 3: Ремонт автотранспортних засобів. - 599 с. 2. Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту. - К.: Мінтранс України, 1998. -16 с. 3. Форнальчик Є.Ю., Оліскевнч М.С., Мастикаш ОЛ., Пельо Р.А. Технічна експлуатація та надійність автомобілів: Навчальний посібник. - Львів: Афіша, 2004.-492 с. 4. Положение о техническом обслуживании и ремонте лесозаготовительного оборудования. - М.: ЦНИИМЗ, 1979. - 237 с. 5. Адамовський М. Г., Борис М. М. Експлуатація і ремонт лісозаготівельного устаткування: Методичні вказівки, робоча програма і контрольні завдання для студентів лісомеханічного і заочного факультетів. Львів: НЛТУУ, 2005. - 30 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...