WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Електроніка та мікросхемотехніка - Курсова робота

Електроніка та мікросхемотехніка - Курсова робота

вигляді дискретних напівпровідникових діодів;
- експлуатаційних вимог роботи випрямляча (тепловий режим);
- види навантаження споживача (рівномірне чи нерівномірне навантаження фаз електричного кола);
- інших факторів, які задані в технічних умовах при проектування та розробці виробу.
При попередньому аналізі вибору мостової схеми вибирають технологічний варіант мостової схеми. Після виконання електричного, теплового та конструктивного розрахунку повертаються до попереднього аналізу вибору мостової схеми і виконують кінцевий вибір конструкції мостової схеми та елементної бази до неї.
Арк.
7
Зм. Арк.. № документа Підпис Дата
3. Принцип роботи випрямляча з Г - подібним одно ланковим згладжу вальним RC фільтром
Схема згладжуючого RC-фільтра.
RC - фільтр застосовують у пристроях, у яких струм навантаження порівняно невеликий. Принцип роботи RC-фільтра такий самий, як і в LC - фільтра.
Арк.
8
Зм. Арк.. № документа Підпис Дата
4. Елетричний розрахунок випрямляча
Розрахунок одноланкового електричного згладжуючого RC-фільтра.
Приклад розрахунку.
Схема одноланкового RC - фільтра.
Застосовують RС - фільтр при невеликих значеннях випрямленого струму. Ін=5-10мА. Основний недолік RC - фільтра - відносно велике падіння випрямленої напруги на опорі Rн. Згідно розрахунку в пункті 2.11.1.2 Сф1=2000мкФ, Uр=258, тип конденсатора К50-6.
Розрахунок електричних параметрів Сф1 і R1 одноланкового RС - фільтра однофазної мостової схеми: , де R1 - опір фільтра у Ом, а Сф2 - ємність конденсатора С2 у мкФ. Для малої величини падіння випрямленої напруги вибираємо R=1Ом, тоді 1Ом*С2=15000/10==>С2=1500мкФ. Вибираємо конденсатор стандартний типу К50-6 з з номінальною ємністю 2000мкФ та робочою напругою 25В. Отже С2: К50-6 2000мкФ*25В. Розрахунок потужності розсіювання на опорі R1.
P=I2н*R1 P=I2н*R1=(10*10-3)2*1=0,01Вт.
Електричний розрахунок дволанкового RC - фільтра однофазної мостової схеми.
Схема дволанкового RC - фільтра.
Розрахунок виконуємо в такій послідовності:
Розрахунок: С1:К50-6 2000мкФ*25В згідно 2.11.1.3;
Розрахунок: С2:К50-6 2000мкФ*25В, R1:1Ом, P1=0,01Вт згідно 2.11.1.4;
Розрахунок електричних параметрів R2 і С3. . Для малої величини падіння випрямленої напруги задаємо R2=2Ом. 1Ом*2000=2*С3=5000/ 10. Звідси Розрахункову величину округлюєм до стандартної 1мкФ, вибираємо електролітичний конденсатор типу К50-6 1мкФ*25В
Розрахунок потужності розсіювання на R2:
Вибираємо стандартні постійні резистори:
R1:тип МОН-0,5 1Ом, R2:тип МОН-0,5 2ОМ.
Арк.
9
Зм. Арк.. № документа Підпис Дата
5 Тепловий розрахуное схеми
Тепловий розрахунок використовується в тому випадку, коли температура навколишнього середовища перевищує 20°С, тоді для охолодження даного пристрою використовується фільтр за допомогою якого здійснюється охолодження пристрою для потрібної температури. Тому, що якщо температура навколишнього середовища досягає 50°С і вище то даний пристрій непридатний до роботи, а отже правильних результатів не можливо одержати.
Арк.
10
Зм. Арк.. № документа Підпис Дата
6. Конструктивний розрахунок схеми.
Електричний розрахунок однофазної мостової схеми з багатоланковим комбінованим згладжуючим фільтром.
Приклад розрахунку.
Комбінований згладжуючий фільтр - фільтр типу LC-RC або типу RC-LC, який застосовують для роздільного живлення багато каскадної схеми навантаження.
Для навантаження Rн типу двокаскадний підсилювач низької частоти (1 каскад попередній підсилювач HЧ-Rн1; 2 каскад підсилювач потужності HЧ-Rн2) застосовують роздільне живлення.
1 каскад навантаження Rh1 - живиться від одноланкової схеми LC-RC фільтра, а 2 каскад (Rh2) - від одноланкової схеми LC - фільтра. В комбінованому фільтрі при збільшенні індуктивності дроселів (L), ємності конденсаторів (С) та величини опорів (R) пульсація випрямленої напруги зменшується, тобто фільтрація поліпшується (S).
Вихідні дані: .
- відповідно постійна складова випрямленої напруги (UIн) і струму (IIн) для 1 каскада навантаження. Кс1, Кс2, Кс3 - допустимі величини пульсації випрямленої напруги відповідно Кс1 - на вході фільтра; Кс2 - на виході ланки LC П - подібної форми; Кс3 - на виході комбінованого фільтра.
Розрахунок:
1 Визначаємо ємність конденсаторів , за формулами
- для пульсації випрямленої напруги Кс1?10%
2 Вибираємо номінальне значення ємності конденсатора С1н по більшій розрахунковій величині СІ1 або СІІ1, номінальне значення робочої напруги С1 по більшій величині UIн або UIІн; UIн?UIІн;
4 другу ланку комбінованого фільтра розраховуємо як одноланковий RC - фільтр за формулою:
Для зменшення величини падіння випрямленої напруги вибираємо R1=10Ом, тоді ємність С3 і потужність розсіювання на опорі R1 обчислюємо за формулою:
де С3 - у мкФ, R1 - у ОМ, , Кс3 - у %.
o Загальні вимоги до розрахунків згладжувальних фільтрів.
Для розрахунків одно і дволанкових фільтрів слід дотримуватись таких співвідношень та вимог:
- одноланковий П - подібний RC - фільтр мостової схеми:
де С - у мкФ, R - у Ом, Кс2 - у %.
- дволанковий П - подібний RC - фільтр мостової схеми:
де С - у мкФ, R - у Ом, Кс2 - у %.
Розрахункові величини елементів (R, C, L) фільтра округлюють у більшу сторону і вибирають із каталога (довідника) стандартні радіоелементи. Якщо відсутні стандартні елементи R та L необхідно ще виконати конструктивний розрахунок їх.
Арк.
11
Зм. Арк.. № документа Підпис Дата
7. Програма розрахунку схеми на ЕОМ та опис блок-схеми алгоритму
Графічна частина
Схема згладжуючого RC-фільтра.
Схема одно ланкового RC - фільтра.
Схема дволанкового RC - фільтра.
Арк.
12
Зм. Арк.. № документа Підпис Дата
Схема електрична принципіальна
Арк.
13
Зм. Арк.. № документа Підпис Дата
Часові діаграми напруги та струму
Арк.
14
Зм. Арк.. № документа Підпис Дата
Блок-схема алгоритму програми
Арк.
15
Зм. Арк.. № документа Підпис Дата
Лістинг програми на ЕОМ
#include
main()
{ float P,R,I;
printf("Розрахунок потужності розсіювання на опорі R1. Введіть Iн= ");
scanf("%f",&I);
printf("Введіть R1= ");
scanf("%f",&R);
P=I*R;
printf("Розрахунок потужності розсіювання на опорі R = %f Вт",P);
}
Арк.
16
Зм. Арк.. № документа Підпис Дата
Перелік посилань на джерела
1. Теращук Р.М. та др. "Малогабаритная радиоаппаратура". Справочник радиолюбителя.-К.: Наукова думка. 1971.-48с.
2. Фрумкин Г.Д. Расчет и конструирование радиоаппаратуры.-К.: Высшая школа, 1963. - 318с.
3. Гершунский Б.С. Расчетосновных електронных и полупроводникових схем в примерах - К. ИКУ, 1968. - 250с.
4. Марголін Г.Г. Розрахунки деталей та вузлів радіоапаратури. - К.: Техніка, 1969. - 236с.
5. Мелешкина Л.П. и др. Руководство к лабораторным работам по основам промышленной электроники. - М.:Высшая школа, 1967. - 248с
Арк.
17
Зм. Арк.. № документа Підпис Дата

 
 

Цікаве

Загрузка...