WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Кряжування стовбурів круглопилковими верстатами і кряжувальними лініями - Реферат

Кряжування стовбурів круглопилковими верстатами і кряжувальними лініями - Реферат

немає суччя або є зарослі суччя усередині стовбура. У середній частині стовбура зустрічаються як зарослі суччя, так і відмерлі, такі, що виходять назовні. З цих частин отримують також цінні ділові сортименти, якщо розміри і характер сучків відповідають встановленим ГОСТ нормам пороків, що допускаються. Щоб уникнути пониження сортності від гнилизни, необхідно частину ураженої гнилизни залишити в одній колоді, якщо вона укладається в норми пороків, що допускаються. Якщо гнилизна перевищує встановлену норму, уражену частину вирізують. Напінна гнилизна допускається в деяких сортиментах, що необхідно враховувати при розкряжуванні хлистів. Розкряжування хлиста починають з комлевої частини, особливо це важливо за наявності напінної гнилі. В цьому випадку роблять декілька пробних різів, щоб виявити, де кінчається гнилизна. Якщо в хлисті є явно виражені пороки, розкряжування починають від ураженого місця, щоб вирізувати його. При розкряжуванні прагнуть отримати довгі сортименти, якщо наявні пороки не впливають на якість і не зменшують цінності сортиментів. Оператор або розмітник повинні враховувати передбачені ГОСТ припуски по довжині. Прийоми розкряжування хлистів Ліс, що заготовляється, складається з дерев різних порід, що мають неоднакові розміри, форму, якість. Якість хлистів визначається виглядом, числом пороків, ступенем їх розповсюдження. Найбільшою мірою для дерева, що росте, властиві такі пороки, як сучковатість, гнилизни, тріщини, ненормальні забарвлення. До пороків форми стовбура можна віднести: закомелистість, кривизну, збіжність і ін. До пороків будови деревини відносяться нахил волокон, внутрішня заболонь і ін. Наявність того або іншого пороку негативно впливає на сорт круглих лісоматеріалів, що отримуються з хлиста. Для якнайкращого використання деревини в народному господарстві необхідно, щоб кожен хлист був розкряжований оптимально. Оптимальність розкряжування визначається: об'ємним виходом ділової деревини, виходом планових сортиментів, товарним виходом сортиментів в грошовому виразі. Збільшення об'ємного виходу сортиментів при розкряжуванні хлистів дозволяє збільшити випуск ділових сортиментів з 1 га площі лісу. Вихід планових сортиментів гарантує підприємству виконання плану сортименту. Товарний вихід сортиментів визначається загальною сумою грошей, вирученою від їх продажу. При розкряжуванні хлистів переносними моторними інструментами застосовується індивідуальний метод розкрою. Він полягає у візуальній оцінці хлиста, його розмітці на сортименти. Розмітка хлистів повинна проводитися з урахуванням вимоги ГОСТу, товарного виходу лісоматеріалів, плану сортименту підприємства. При розкряжуванні переносними пилами довжину сортиментів розмічають спеціальною мірною лінійкою завдовжки 2 м з діленнями через 0,1 м, діаметр вимірюється мірною скобою. Мітки наносять легкою сокирою або різцем. Іноді звалювальник сам проводить розмітку. В цьому випадку на пилі встановлюється мірна рулетка, кінець стрічки якої кріпиться за комель хлиста. Щоб зменшити втрати деревини, довжину сортиментів слід відзначати відповідно до встановлених ГОСТом припусками, враховувати збіжність і кривизну хлистів. Розмітка хлистів різних порід має свої особливості. Розмітку і розкряжування починають з комля - найбільш цінній частині хлиста. Довжина хлиста обумовлює загальний сумарний набір довжини сортиментів, а порода, ступінь збіжність, діаметр, наявність пороків визначають доцільність отримання з нього довгих або коротких сортиментів. Пороки деревини роблять вплив на кількість і якість сортиментів. На рис. 4 показані можливі схеми розкряжування хлистів. Викривлені хлисти (або частина) розкряжовують на коротші сортименти. Причому хлисти з різносторонньою кривизною розпилюють в місцях різких перегинів. Якщо на комлевому торці є гнилизна, то послідовно відпилюють відрізки малої, але стандартної довжини до отримання здорової деревини або поки гнилизна не опиниться розмірів, що допускаються по ГОСТу. Хлист з внутрішньою стволовою гнилизною бажано розкряжувати так, щоб уражена частина стовбура опинилася в одному відрізку; з напінної гнилизною - на відрізки, придатні до використання для випилювання тарної дощечки і клепки; з сильною збіжністью - на короткі сортименти. При великій сучковатості стовбурів слід прагнути до того, щоб вплив сучків на якість сортиментів був по можливості меншим. Рис. 4. Схеми розкряжування хлистів з різними пороками стовбура: а, б, в - з кривизною відповідно односторонній і двосторонній; г - порослевого походження; д, е, ж - з гнилизною відповідно напінної, стволовою і у вершинній частині стовбура При розкряжуванні пропил повинен бути перпендикулярним осі хлиста. Скоси приводять до браку, втрати деревини, зниження сортності. Прийоми виконання різу переносними моторними інструментами залежать від діаметру хлиста, його розташування і місця розкряжування (лісосіка, склад). Вільно лежачі хлисти, діаметр яких менше довжини пильної шини, розкряжовують подачею пильного апарату зверху вниз (рис. 5, а, б). Якщо ж діаметр дещо більше (приблизно до 1,3 разу), то розкряжування проводиться в послідовності, вказаній на рис. 5, в. При великих діаметрах хлиста - по схемі, представленій на рис. 5, г. При розкряжуванні хлистів з провиснутою серединою, діаметром, що не перевищує довжини пильної шини, провиснуту частина розкряжовують в два прийоми в послідовності, вказаній на рис. 5, д. Якщо діаметр хлиста більше пильної шини, то розкряжування проводиться в декілька прийомів (рис. 5, е). Розкряжування вільно провисаючої консолі хлиста проводиться по схемі рис. 5, ж, якщо діаметр в місці різу не перевищує довжини пильної шини. В тому випадку, якщо діаметр більший, то розкряжування проводиться в декілька прийомів і в послідовності, показаній цифрами на рис. 5, з. Рис. 5. Прийоми розкряжування хлистів моторними пилами (цифрами вказаний порядок повороту пили) При валянні на лісосіці переносними моторними інструментами роботи виконуються невеликими ланками, по 2-3 людини. Валяння лісу, обрізання суччя і розкряжування проводяться пилами. Час на безпосередню роботу з пилою при виконанні всіх операцій складає 50...52 % від загального часу зміни, зокрема 8,5...9 % складають витрати часу нарозкряжування. Решта часу доводиться на збір і підгортання порубкових залишків, укладання штабелів уздовж волока і ін. Продуктивність праці на розкряжуванні хлистів переносними моторними інструментами залежить від місця розкряжування (лісосіка, лісовідвантажувальний пункт), середнього об'єму хлиста, довжини сортиментів, якості і породи хлистів. Норми вироблення встановлюються з урахуванням цих чинників. На продуктивність праці істотно впливають прийоми розкряжування, досвід робочого. Список літератури: 1. Канарчук В.Є., Лудченко О.А., Чигиринець А.Д. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів: Підручник. - К.: Вища шк., 1994. - (У 3-х кн.): Кн. 1: Теоретичні основи: Технологія. - 342 с; Кн. 2: Організація, планування і управління. - 383 с; Кн. 3: Ремонт автотранспортних засобів. - 599 с. 2. Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту. - К.: Мінтранс України, 1998. -16 с. 3. Форнальчик Є.Ю., Оліскевнч М.С., Мастикаш ОЛ., Пельо Р.А. Технічна експлуатація та надійність автомобілів: Навчальний посібник. - Львів: Афіша, 2004.-492 с. 4. Положение о техническом обслуживании и ремонте лесозаготовительного оборудования. - М.: ЦНИИМЗ, 1979. - 237 с. 5. Адамовський М. Г., Борис М. М. Експлуатація і ремонт лісозаготівельного устаткування: Методичні вказівки, робоча програма і контрольні завдання для студентів лісомеханічного і заочного факультетів. Львів: НЛТУУ, 2005. - 30 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...