WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Технологія меблевого виробництва - Дипломна робота

Технологія меблевого виробництва - Дипломна робота

продукції
tод-трудозатрати на один виріб
Для розрахунку кількості основних робітників використовуємо формулу:
роб.
Троб-середнє число годин роботи одного робітника в рік
Розряди робітників приймаємо по тарифно-кваліфікаційному довіднику.
6.5.2.Визначення чисельності допоміжних робітників
?дп=?осн·20%=36·20%=7 чол.
6.5.3.Визначення загальної чисельності робітників
36+7=43 чол.
6.5.4.Визначення чисельності інженерно-технічних працівників
Беремо 5 чоловік згідно штатного розкладу
ДП.528.2002.00.00.00.ПЗ Арк.
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
6.5.5.Визначення кількості службовців
Беремо 2 чоловіки згідно штатного розкладу
6.5.6.Визначення кількості молодшого обслуговуючого персоналу
Беремо 2 чоловіки згідно штатного розкладу
6.5.7.Визначення загальної чисельності працюючих
43+5+2+2=52 чол.
6.6.Визначення величини фонду заробітньої плати (за категоріями працюючих)
6.6.1.Визначення фонду основної заробітньої плати основних робочих на основі трудоємкості, визначення розцінки на виріб і тарифний фонд заробітньої плати
Розцінка на виріб визначається по формулі:
Р=Тст?Нч=1,2?0,189=0,22 грн.
Тст- тарифна ставка
Нч- трудозатрати на один виріб
В зв'язку з тим, що у технологічному процесі робота різної кваліфікації з різними умовами праці потрібно визначити середню тарифну ставку:
грн.
С1 С2 - тарифні ставки та розряди робіт з нормальними і шкідливими умовами праці
Ч1 Ч2 - чисельність робітників, які працюють в нормальних і шкідливих умовах праці
Тоді річний фонд основної заробітньої плати основних робітників:
Зосн=V?P=355000?0,22=78100 грн.
ДП.528.2002.00.00.00.ПЗ Арк.
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
6.6.2.Річний фонд основної заробітньої плати допоміжних робітників
Перелік професій плануємо згідно потреб дільниці
Таблиця 6.6.
№ п/п Назва професій К-ть робітників Розряд, умови праці Тарифна ставка, грн Річний фонд часу Основна зар. плата, грн
1 2 3 4 5 6 7
1. Наладчик 2 ІІІ шкідливі 1,09 1793 1954,3
2. Слюсар 2 ІІІ нормальні 0,97 1793 1739,2
3. Електрик 2 ІV шкідливі 1,22 1793 2187,4
4. Транспортувальник 1 ІІІ нормальні 0,97 1793 1739,2
Всього: 7620,1
6.6.3.Річний фонд додаткової заробітньої плати основних робітників
Беремо 10% від основної заробітньої плати:
78100?10%=7810 грн.
6.6.4.Річний фонд додаткової заробітньої плати допоміжних робітників
Беремо 10% від основної заробітньої плати:
7620?10%=762 грн.
6.6.5.Загальний річний фонд заробітньої плати основних робітників
78100+7810=85910 грн.
6.6.6.Загальний річний фонд заробітньої плати допоміжних робітників
7620+762=8382 грн.
ДП.528.2002.00.00.00.ПЗ Арк.
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
6.6.7.Річний фонд заробітньої плати інженернотехнічних робітників та службовців
Таблиця 6.7.
Штатний розпис
№ п/п Посада К-ть працюючих Посадовий місячний оклад Річний фонд оплати праці Примітка
1 2 3 4 5 6
ІТП
1. Начальник дільниці 1 360 4320
2. Старший майстер 1 320 3840
3. Механік 1 300 3600
4. Майстер 1 300 3600
5. Економіст 1 300 3600
Всього: 18960
Службовці
1. Контролер якості 1 280 3360
2. Бухгалтер 1 280 3360
Всього: 6720
МОП
1. Прибиральниця 1 150 1800
2. Двірник 1 150 1800
Всього: 3600
6.6.8.Загальний фонд заробітньої плати всіх працівників
Таблиця 6.8.
№ п/п Категорія виробничого персоналу Основна зар. плата Додаткова зар. плата Річний фонд оплати праці Примітка
1 2 3 4 5 6
1. Основні виробничі робітники 78100 7810 85910
2. Допоміжні робітники 7620 762 8382
3. ІТП 18260 - 18960
4. Службовці 6720 - 6720
5. МОП 3600 - 3600
Всього: 123572
Приймаємо умовно, що чисельність робітників зайнятих обслуговуванням устаткування складає 60% від загальної чисельності робітників.
6.7.Визначення витрат на утримання і експлуатацію устаткування
Таблиця 6.9.
Кошторис витрат на утримання і експлуатацію устаткування
№ п/п Статті витрат Сума, грн Підстава для нарахування
1 2 3 4
1. Амортизація устаткування 1127
2. Енергія для виробничих потреб 469084 5% від вартості сировини
3. Поточний ремонт устаткування 820 8% від вартості технол. устат.
4. Фонд оплати праці допоміжних працівників, що зайняті обслуговуванням устаткування 5029 60% від фонду оплати праці допоміжних робітників
5. Відрахування у фонд соціального страхування 1886 37,5% від фонду оплати праці допоміжних робітників
6. Допоміжні матеріали для обслуговування устаткування 205 2% від вартості технол. устат.
7. Інші витрати -
Всього: 478151
ДП.528.2002.00.00.00.ПЗ Арк.
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
6.8.Кошторис загальновиробничих витрат
Таблиця 6.10.
№ п/п Статті витрат Сума, грн Підстава для нарахування
1 2 3 4
1. Утримання цехового персоналу всього: 15064
- ІТП 7584 40% зар.плати ІТП
- службовці 2688 40% зар.плати службовців
- МОП 1440 40% зар.плати МОП
- допоміжні робітники, які не зайняті обслуговуванням устаткування 3352,8 40% зар.плати допом. робітників
2. Відрахування у фонд соціального страхування 5649 37,5% п.1
3. Амортизація будівель і споруд загальновиробничого призначення 3939
4. Утримання будівель і споруд (електроенергія, вода, теплопостачання) 6025 10% від балансової вартості
5. Поточний ремонт будівель і споруд 482 8% від балансової вартості
6. Дослідництво, раціоналізація, винахідництво - Умовно не визначається
7. Охорона праці 2471 2% від річного фонду зар.плати
8. Інші витрати - Умовно не визначається
Всього: 33630
6.9.Кошторис загальногосподарських витрат
Таблиця 6.11.
№ п/п Статті витрат Сума, грн Підстава для нарахування
1 2 3 4
1. Утримання управлінського та іншого персоналу 17568 60% зар.плати ІТП, службовців, МОП
2. Відрахування у фонд соціального страхування 6588 37,5% зар.плати
3. Амортизація основних фондів загальнозаводського призначення 530
4. Випробування, досліди, винахідництво -
5. Відрядження та переміщення 1235 1% від річн. Ф.О.П.
6. Організаційний набір робочої сили 1235 1% від річн. Ф.О.П.
7. Інші витрати 1235 1% від річн. Ф.О.П.
Всього: 28391
ДП.528.2002.00.00.00.ПЗ Арк.
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
6.10.Планова собівартість одного виробу за калькуляційними статтями
Таблиця 6.12.
№ п/п Статті витрат Сума, грн Підстава для нарахування
1 2 3 4
1. Сировина і матеріали 9381684
2. Напівфабрикати -
3. Зворотні відходи -
4. Покупні комплектуючі виробу -
5. Паливо та енергія на технологічні цілі -
6. Основна заробітна плата основних робітників 78100
7. Додаткова заробітна плата основних робітників 7810
8. Відрахування на соціальне страхування 32219 37,5% осн. і додат. зар.плати
9. Витрати на освоєння нової продукції -
10. Витрати на утримання устаткування 478181
11. Загальновиробничі витрати 33630
12. Загальногосподарські витрати 28391
13. Втрати від технологічного браку -
14. Інші виробничі втрати -
15. Вартість покупної продукції -
16. Виробнича собівартість 10039985
17. Позавиробничі витрати -
18. Загальна собівартість 10039985
19. Відрахування в позабюджетниі фонди 220879 2,2%

 
 

Цікаве

Загрузка...