WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Технологія меблевого виробництва - Дипломна робота

Технологія меблевого виробництва - Дипломна робота

викидів.
Повітря, яке забирається з виробничих приміщень трубами і від виробничих котельних установок системами вентиляції, може вміщувати в собі шкідливі речовини: газоподібні, рідкі, тверді і змішані.
Забруднення атмосферного повітря підвищує сонячну радіацію, що негативно впливає на здоров'я людей і на природу.
Промислові підприємства в залежності від шкідливості викидів, які йдуть в атмосферу, діляться на 5 класів. Щоб виключити шкідливу дію викидів на населені пункти установлюють санітарно-захисні зони для кожного класу підприємства.
ДП.528.2002.00.00.00.ПЗ Арк.
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
6.Організаційно - економічна частина
Вступ
Собівартість продукції -це витрати підприємства на виготовлення та реалізацію товару вираженого в грошовій формі. Собівартість продукції включає в себе вартість сировини, матеріалів, палива та енергії, амортизацію основних фондів, заробітну плату працівників та інші витрати на виробництво необхідної продукції. Собівартість один з важливих якісних показників що характеризує всі сторони діяльності підприємства. Вона відбиває ефективність використання трудових і матеріальних ресурсів на випуск продукції, дозволяє встановити вартість державі чи підприємству того чи іншого виробу. В залежності від об'єму затрати і послідовності оформлення собівартості буває: цехова, фабрично-заводська, повна.
Цехова собівартість включає в себе затрати виконані цехом, виробництвом по виготовленню продукції.
Можливими перевагами та джерелами собівартості являються:
- підвищеня продуктивної площі цеху, шляхом впровадження нової техніки, кращої організації праці, підвищення кваліфікації робітників;
- систематичне впровадження нової техніки і максимальне використання виробничих потужностей, які приводять до збільшення випуску продукції, не тільки в цілому, а й в одиниці обладнання та виробничих площ;
- проведення режиму економій не тільки у витраті матеріалів, ресурсів та грошових засобів на виготовлення і реалізацію продукції, але й витрати на обслуговування виробництва й управління.
В господарській практиці для цілей планування обліку та аналізу застосовуються два основні способи групування витрат на виробництво:
1. по економічних елементах;
2. по калькуляційних статтях.
Під елементами витрат розуміються окремі види витрат однорідні по свому економічному змісту. Кошторес виробництва складається за такими економічними елементами:
- матеріальні витрати;
- заробітна плата;
- відрахування на соціальні потреби;
- амортизація основних фондів;
- інші витрати;
- витрати на виробництво - разом;
- позавиробничі витрати;
- повна собі вартість.
Матеріальні витрати, як елементи кошторесу містять витрати на:
1. сировину і матеріали;
2. купівельні вироби, напівфабрикати;
3. допоміжні матеріали, що використовуються в технологічному процесі;
4. паливо і енергію з сторони.
Витрати на матеріали обчисляються на підставі норм їх витрачення і цін з урахуванням транспортнозаготівельних витрат.
З вартості матеріалів віднімається вартість відходів по ціні їх використання чи продажу.
Розрахунок собівартості являється основою для розрахунку таких показників як прибуток та рентебельність.
ДП.528.2002.00.00.00.ПЗ Арк.
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
6.1.План виробництва
Таблиця 6.1.
План виробництва продукції
Назва виробу та стадії технологічного процесу Одиниця виміру Виробнича програма Ціна за одиницю, грн Вартість продукції для тисячі грн.
1 2 3 4 5
Стіл письмовий
Вторинна механічна обробка шт. 355000 37,57 13337,350
6.2.Розрахунок вартості матеріалів і відходів
Виробнича програма в натуральному виразі являється базою для розрахунку потреби сировини і матеріалів. Планові ціни на сировину і матеріали беремо з нормативних документів, які друкуються в періодичній пресі ("Галицькі контракти", "Урядовий кур'єр").
Таблиця 6.2.
Розрахунок сировини і матеріалів
Вид матеріальних ресурсів Одиниці виміру Ціна за одиницю, грн Виробнича програма Потреба в натуральних одиницях Витрати на річну програму, грн Транспортно-заготівельні витрати 10%, грн Загальні витрати, грн
На виріб На програму
1 2 3 4 5 6 7 8 9
МКР м/п 0,21 355000 19 6745000 1416450 141645 1558095
Шліфстрічка м2 22 355000 0,865 307075 6755650 675565 7431215
КРУС кг 12,54 355000 0,080 28400 356704 35670,4 392374,4
?=9381684,4
ДП.528.2002.00.00.00.ПЗ Арк.
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
6.3.Балансова вартість основних фондів
Таблиця 6.3.
Розрахунок амортизаційних відрахувань
№ п/п Найменування Балансова вартість, грн Залишкова вартість, грн Норма амортизаційних відрахувань % Сума відрахувань, грн Поправочний коефіцієнт Повна сума відрахувань, грн Примітка
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Будівлі і споруди 60250 24100 5 1205 1,1 1325 40%-530 60%-796
2. Транспортні машини і інше 47650 19060 15 2859 1,1 3145
3. Технологічне устаткування д/о в-цтва 10250 4100 25 1025 1,1 1127
Всього: 118150 5598
Таблиця 6.3а.
Класифікація амортизаційних відрахувань по видах витрат
№ п/п Найменування Одиниці виміру Сума, грн Примітка
1 2 3 4 5
1. Амортизація технологічного устаткування грн. 1127
2. Амортизація будівель і споруд загальновиробничого призначення в т.ч. грн. 3939
- амортизація будівель і споруд 60% 796
- амортизація транспортних машин 3145
3. Амортизація будівель і споруд загальногосподарського призначення 40% грн. 530
Всього: 5598
6.4.Плановий фонд робочого часу
Таблиця 6.4.
Розрахунок фонду робочого часу
№ п/п Робочий час Одиниці виміру План на 2001р. Примітка
1 2 3 4 5
1. Календарний фонд часу дні 365
2. Кількість неробочих днів в т.ч. 111
- вихідні 104
- святкові 7
3. Номінальний фонд часу 254
4. Неявка на роботу всього: 29
В т.ч. чергові і додаткові відпустки 20 8%
- відпустки учнів 1 0,2%
- невиходи через хворобу 6 2,5%
- невиходи через виконання державних обов'язків 1 0,3%
- відпустки в зв'язку з пологами 1 0,2%
- невиходи з дозволу адміністрації -
- цілоденні простої -
- прогули -
5. Явочний робочий час 225
6. Номінальна тривалість робочого дня год. 7,97
7. Витрати у зв'язку з скороченням робочого дня
в т.ч. для зайнятих на шкідливих роботах 0,008 0,1%
- для матерів годувальниць 0,008 0,1%
- для підлітків 0,008 0,1%
- внутрішньозмінні простої 0,008 0,1%
8. Дійсний річний фонд робочого часу одного робітника год. 1793
ДП.528.2002.00.00.00.ПЗ Арк.
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
6.5.Визначення чисельності працюючих
6.5.1.Визначення чисельності основних робочих по трудоємкості
Таблиця 6.5.
Розрахунок чисельності основних робочих
Назва обладнання Норма часу на виріб Умови праці К-ть робітників Трудозатрати, л/год
Всього В т.ч. по розрядах
І ІІ ІІІ ІV V VІ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
МФК-3 0,0098 шкідливі 3 1 1 1 0,0297
МШП-1 0,02 шкідливі 2 1 1 0,04
СвА-2 0,0059 нормальні 1 1 0,0059
СГВП-1А 0,0285 нормальні 2 1 1 0,057
ШлПС-7 0,0567 шкідливі 1 1 0,0567
Всього: 9 5 3 1 0,189
Визначаємо трудозатрати на річну програму:
tp=V·tод=355000·0,189=67095 л/год.
V-обсяг випуску

 
 

Цікаве

Загрузка...