WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Звіт з проходження навчально-виробничої практики з дисципліни: Машини та устаткування лісосічних і лісоскладських робіт - Реферат

Звіт з проходження навчально-виробничої практики з дисципліни: Машини та устаткування лісосічних і лісоскладських робіт - Реферат

Звіт з проходження навчально-виробничої практики з дисципліни: Машини та устаткування лісосічних і лісоскладських робіт 1. Вступ Проходячи навчальну практику з механізації лісорозробок, студенти повинні одержати тверді знання особливостей конструкції лісозаготівельних інструментів, технології лісосічних робіт і засвоїти основи теорії з даного курсу. Першочергове значення мають питання взаємодії з інструментами, робочих органів інструментів з предметом праці що обробляється, інструментів з технологією робіт в лісі, а також питання, пов'язані з вибором основних параметрів, що вимагають розрахунків і методів визначення продуктивності і з охороною праці. 2. Форми організації праці На підприємствах лісозаготівельної промисловості застосовується бригада форма організації праці. Група робітників суміжних чи різних професій, які разом виконують спільне виробниче завдання і несуть загальну відповідальність за результати роботи, називається бригадою. Бригади можуть бути функціональними і комплексними. Раніше лісосічні роботи велися функціональними бригадами. Для розробки лісосіки створювались декілька бригад, кожній із яких доручалось виконання однієї із операцій, що входять до складу лісосічних робіт. Розподіл праці сприяє спеціалізації робітників, а отже, і підвищенню продуктивності, але в умовах заготівельного виробництва доцільнішою є організація роботи з поєднанням професій за суміжними спеціальностями. Обумовлено це тим, що на лісосічних роботах різна трудомісткість виконання окремих операцій, і в цьому випадку при поєднанні суміжних професій забезпечується більш повне використання робочого часу. Тому, замість функціональних бригад лісосічні роботи зараз виконуються малими комплексними, укрупненими комплексними наскрізними комплексними бригадами. Характерна особливість комплексних бригад - сумісництво професій робітниками, я також взаємодопомога і взаємозамінність у роботі. У результаті знижується втомлюваність робітників, скорочується простій обладнання, не вимагаються великі міжопераційні запаси лісу і підвищується колективна зацікавленість всіх членів бригади в виконанні завдання, що дозволяє досягти продуктивності праці на 10...15% вище, ніж у функціональних бригадах. Організація праці комплексними бригадами ефективна, коли кожен член бригади володіє декількома спеціальностями, так як тільки у цьому випадку він зможе допомогти в роботі членам бригади, котрі більш завантажені. Очолює бригаду бригадир, котрий назначається з числа найбільш досвідчених кваліфікованих членів бригади по бажанню робітників. Денний виробіток бригади визначається за кінцевою фазою робіт бригади. Мала комплексна бригада організовується на базі одного ведучого (основного) механізму і, в залежності від прийнятого типу технологічного процесу, машин і обладнання, що застосовуються, виконує весь комплекс основних лісосічних робіт, включаючи навантаження стовбурів чи дерев на лісовозний транспорт чи сортування-штабелювання сортиментів.. Чисельний склад малих комплексних бригад залежить від типу трелювального механізму і виду лісоматеріалу то навантажується на лісовозний транспорт. При виконанні робіт на лісосіці повинна бути організована безпека всього комплексу лісосічних робіт, що включає підготовчі і допоміжні роботи, звалювання і трелювання дерев, очищення лісосік. Організаційне і технічне керівництво лісосічними роботами виконує майстер, в розпорядженні якого повинно бути таке число бригад (ланок), роботу яких він може організувати і контролювати кожного дня протягом робочої зміни. На кожну лісосіку до початку розробки, відповідно до конкретних умов рельєфу місцевості, складу насаджень, способу рубки, машин що використовуються, обладнання і форм організації праці, складається . технологічна карта. Технологічна карта складається технічним керівником (техноруком, при проведенні рубок проміжного користування - лісничим) з участю майстра ї затверджується головним інженером (головним лісничим) підприємства. Проводити лісосічні роботи без технологічної карти чи з відхиленнями від неї не дозволяється. Технологічна карта повинна містити: характеристику лісосіки; схему лісосіки з чітким зображенням пасік, трелювальних волоків. Просік, канатних установок, лісонавантажувальних пунктів, лісовозних вусів, площадок для розташування обладнання, зон безпечності; технологічні вказівки про черговість розробки пасік, розміщення робітників у них і безпечні способи ведення робіт; відмітку про виконання підготовчих робіт на лісосіці. З затвердженою технологічною картою майстер зобов'язаний ознайомити робітників, яким треба буде розробляти лісосіку, дати підписатися в ній кожному бригадиру комплексної бригади і видати під розписку технологічну схему лісосіки що розробляється, з чітким зображенням зон. До початку виконання основних лісосічних операцій проводяться підготовчі роботи, що включають підготовку лісосік і лісонавантажувальних пунктів, облаштування майстерських дільниць, будівництво лісовозних вусів, а в гірських лісосіках - додаткового влаштування магістральних волоків і монтаж канатних установок. Підготовка лісосік включає прибирання небезпечних дерев, розмітку магістральних і пасічних трелювальних волоків, а в гірських лісосіках додатково підготовку трас для канатних установок, магістральних і пасічних волоків. Підготовка лісосік проводитися в безсніжний період чи при глибині снігу до 30 см. Провірку підготовленості лісосік проводить комісія в складі майстра, бригадирів, які будуть розробляти лісосік, і громадського інспектора з охорони праці. Комісія складає акт про готовність лісосіки до розробки. До перебазування бригад на нову лісосіку в радіусі не менше 50 м від границь верхніх складів, лісонавантажувальних пунктів, пересувних електростанцій, лебідок, обігрівальних приміщень, їдалень і т.п., призначених для розміщення бригад в лісних масивах, що не підлягають розробці, повинні прибратися небезпечні дерева, а в тих що підлягають розробці - всі дерева. На пішохідних стежках і дорогах, які перетинають освоювальну лісосіку, повинні бути встановлені знаки безпеки і написи що забороняють рух людей і машин в лісосіці. Територія в радіусі 50 м. від місця звалювання дерев с небезпечною зоною. Небезпечна зона за трелювальним волоком повинна бути відгороджена переносним знаком безпеки єдиного взірця (рис. 1). Рис.1. Знак огородження небезпечної зони (ГОСТ 12.4.026-76). Зона безпеки поперек схилу між робітниками, зайнятими Виконанням інших операцій (крім звалювання дерев) повинна складати не менше ЗО м. Зони безпечності повинні бути огороджені знаками безпеки. Не дозволяється проводити звалювання і трелювання дерев, обрубку гілок і розкряжування стовбурів в гірських лісосіках при швидкості вітру більше 8,5 м/с, а в рівнинній місцевості тільки звалювання дерев при швидкості впру більше 31,0 м/с. Лісосічні роботи припиняються під час зливи, грози, великому снігопаді ігустому тумані, (видимість менше 50 м). На території небезпечної зони під час звалювання дере" не дозволяється знаходитись будь-кому, окрім звалювальника дерев і його помічника. Всі особи, зайняті на лісосічних роботах, а також особи, що прибули на лісосіку, повинні носити захисні каски. 3. Звалювання дерев моторними пилами При роботі з бензиномоторними пилами необхідно забезпечити наступні умови безпечності: проводити заправку паливно-мастильними матеріалами при непрацюючому двигуні; не використовувати як пальне етиловий бензин; переходити від дерева до дерева з бензиномоторною пилою під час роботи двигуна на малих обертах (коли пильний ланцюг не рухається); виконувати при непрацюючому двигуні дрібний ремонт, зміну пильного ланцюга чи його натягування, а також поворот редуктора при переході від пиляння в горизонтальній площині до пиляння в вертикальній площині і навпаки; виймати затиснуту в різі шину після зупинки двигуна. До початку звалювання дерева навкруг нього повинен бути вирубаний зайвий

 
 

Цікаве

Загрузка...