WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → про проходження практики (звіт) - Реферат

про проходження практики (звіт) - Реферат

Звіт про проходження практики ? План 1. Вступ. 2. Характеристика бази практики: а) Національний лісотехнічний університет України сьогодні; б) Кафедра лісових машин, гідравліки і гідроприводу. 3. Вивчення студентом - практикантом практичної діяльності установи, її зв'язків із машинобудівними фірмами Європи та наукової діяльності кафедри. 4. Висновок. Вступ У кожному вузі України передбачено проходження студентами виробничої практики, яка є обов'язковим складовим елементом підготовки будь-якого спеціаліста. Під час проходження практики студент закріплює здобуті знання і навички, отримуючи практичний досвід роботи в реальних економічних умовах. Студент може мати досконалі теоретичні знання, але може розгубитися в ситуації, коли виникне необхідність прийняти рішення в реальних економічних умовах. Тому необхідно забезпечувати студентам змогу пройти виробничу практику ще під час навчання у вузі, для того, щоб спробувати себе не тільки в ролі теоретика, але й практика. Виробнича практика для студентів спеціальності 07.09.02.09 "Гідравлічні і пневматичні машини" є невід'ємною складовою частиною процесу їх професійної підготовки і проводиться на сучасних підприємствах. Виробнича практика передбачає отримання необхідного обсягу практичних знань та умінь відповідно до кваліфікаційного рівня інженера-механіка. 2. Характеристика бази практики: а) Національний лісотехнічний університет України сьогодні; Національний лісотехнічний університет України - єдиний в Україні вищий навчальний заклад лісотехнічного профілю. За час своєї історії університет перетворився у визнаний центр лісотехнічної освіти і науки в Україні, який активно інтегрується у світову, зокрема європейську освітню систему. Університет один з перших серед вищих навчальних закладів України запровадив ступеневу систему підготовки фахівців, модульно-рейтингову технологію навчання, нові інформаційні технології навчання на базі сучасної комп'ютерної техніки та інформаційних мереж, розробив державні стандарти освіти лісотехнічного профілю. В університеті ведеться підготовка фахівців для всіх галузей лісового комплексу за такими спеціальностями: o лісове і садово-паркове господарство (лісове господарство, садово-паркове господарство, мисливське господарство); o екологія (екологія та охорона навколишнього середовища); o архітектура (містобудування); o лісозаготівля та деревообробка (лісоінженерна справа, технологія деревообробки); o хімічна технологія та інженерія (хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини); o інженерна механіка (обладнання лісового комплексу); o автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (автоматизоване управління технологічними процесами); o комп'ютерні науки (інформаційні технології проектування); o мистецтво (дизайн); o економіка і підприємництво (облік і аудит); o менеджмент (менеджмент організацій, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності); o специфічні категорії: економіка довкілля та природних ресурсів (магістерський курс). Сьогодні в університеті навчається понад 6000 студентів. Навчання здійснюється українською мовою понад 400 особами професорсько-викладацького складу, з них докторів наук, професорів - 32, кандидатів наук, доцентів - 210. Серед викладачів відомі вчені - доктори наук, професори, доценти, вісім Заслужених діячів науки і техніки України та Заслужених працівників освіти України, один лауреат міжнародної премії і два - Державних премій України. В університеті функціонує інститут екологічної економіки, шість факультетів: лісогосподарський, лісомеханічний, технологічний, економічний, заочний, факультет довузівської підготовки та післядипломної освіти, який включає підготовче відділення, курси підготовки до вступу в університет. Малу лісову академію, курси підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців. До складу університету входять також навчально-консультаційний центр в м. Хусті, Технологічний коледж, Природничо-технічний ліцей, природний заповідник "Розточчя", державний ботанічний сад, навчально-виробничий лісокомбінат, навчальний полігон, лісоекологічні стаціонари у Східниці, Моршині (Львівська обл.), Шацька науково-навчальна лісоекологічна лабораторія (Волинська обл.), оздоровчо-спортивний табір "Лісотехнік" (с. Рибаківка Миколаївської обл.). Навчальний процес забезпечують 32 кафедри. Розроблена в університеті та апробована часом ступенева система вищої лісотехнічної освіти на відміну від існуючої традиційної, має таку структуру, у якій кожен ступінь є не лише базою для наступного рівня, а й існує самостійно з можливістю безпосереднього виходу на високу професійність. Така структура дає змогу оперативно реагувати на запити лісового комплексу, дає студенту широкий вибір реалізації одержаних знань та скорочує час підготовки фахівців необхідного освітньо-кваліфікаційного рівня відповідно до обраного в рамках фаху роду діяльності: менеджер, економіст, технолог, механік, лісівник тощо. Сучасна навчальна база та високий фаховий рівень професорсько-викладацького складу є передумовою підготовки в університеті фахівців лісового комплексу для усіх регіонів України. В університеті навчаються студенти не лише із західного регіону, а й з усієї України. З метою впровадження і удосконалення системи ступеневої лісотехнічної підготовки фахівців за наскрізними навчальними планами і програмами, перепідготовки спеціалістів, проведення спільних наукових досліджень, розробки навчально-методичного забезпечення та ефективного використання матеріально-технічної бази у 1997 р. створено навчальний комплекс "Лісотехнічна освіта". Колектив університету активно здійснює модернізацію системи вищої лісотехнічної освіти і науки відповідно до основних принципів Болонського процесу. б) Кафедра лісових машин, гідравліки і гідроприводу; Теперішня кафедра лісових машин, гідравліки і гідроприводу бере початок від кафедри сухопутного і водного транспорту та тягових машин, яка була створена одночасно з заснуванням Львівського лісотехнічного інституту у 1945 р. Першим її завідувачем був директор інституту доц. В.І. Гарузов. Під його керівництвом велася наукова робота з удосконалення процесу транспортування деревини залізницями. Він очолював кафедру до 1954 р. У 1955 р. посаду завідувача кафедри сухопутного і водного транспорту лісу обійняв канд. техн. Наук, доц. Б.Г. Гастєв, який до того завідував аналогічною кафедрою у Білоруському технологічному інституті. З 1957 по 1959 р., окрім завідування кафедрою, він був заступником директора інституту з наукової роботи. Під керівництвом проф. Б.Г. Гастєва на кафедрі сформувався науковий напрям динаміки лісотранспортних машин, який знайшов широке визнання у науковому світі: підготовлено та захищено 2 докторські й 10 кандидатських дисертацій, видано монографію. З 1969 по 1985 р. кафедруочолював учень проф. Б.Г. Гастєва канд. техн. наук, доц. М.О. Гайдар, який одночасно протягом ряду років був ученим секретарем спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій. Він видав перший україномовний навчальний посібник із питань транспорту лісу. У 1986 р. посаду зав. кафедри (під назвою "Кафедра транспорту лісу") обійняв інший учень професора Б.Г. Гастєва канд. тех. наук, доц. Й.П. Ковтун, який до того був деканом лісоінженерного факультету. У 1988 р. кафедра

 
 

Цікаве

Загрузка...