WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Організація і обладнання роботи по навчальному технічному моделюванню - Реферат

Організація і обладнання роботи по навчальному технічному моделюванню - Реферат


Реферат на тему:
Організація і обладнання роботи по навчальному технічному моделюванню
Виготовлення складних споруд, агрегатів і машин пов'язане із значними матеріальними затратами, а тому в технічній документації на ці вироби не можна допускати помилок, бо вони призведуть до браку або ж до передчасного виходу виробу з ладу. Щоб з'ясувати, чи не допущено помилок у технічній документації, спочатку виготовляють не сам виріб, а його модель (виріб при цьому називають оригіналом).
Модель, як правило, розмірами значно менша, ніж оригінал, і, крім того, дешевша Конструктивно модель може навіть відрізнятися від оригіналу. Проте під час роботи моделі мають спостерігатися ті самі явища, що й під час роботи оригіналу. Досліджуючи вплив цих явищ на модель, визначають, як працюватиме оригінал Так, якщо виявляється, що модель або окремі її частини не витримують навантажень, які виникають у процесі роботи, і деформуються, то це є підставою для збільшення жорсткості конструкції оригіналу. № прикладі моделі пароплава вивчають, зокрема, здатність його протистояти морській стихії, на моделі літака-його аеродинамічні якості тощо.
Моделі створюються на основі теорії моделювання. Процес технічного моделювання поділяють на такі три етапи: підготовку технічної документації (технічних умов, рисунків, технології), виготовлення і випробування моделі.
Основним є випробування моделі, а перші два етапи технічного моделювання мають допоміжне значення.
У шкільних умовах підготовка технічної документації і виготовлення моделі мають не менше значення для виконання завдань трудового навчання, ніж випробування моделі, причому в деяких випадках перші два етапи навіть важливіші для навчального процесу, ніж третій.
Таким чином, вирішальне значення має не об'єкт роботи, а ті завдання, які учні розв'язують у процесі його виготовлення.
Слушною, на нашу думку, є ідея, висловлена одним з методистів про те,
що не тільки модель електричного двигуна, а й ручку молотка можна зробити конструктивною темою, якщо поставити перед учнями такі завдання:
1)довжина ручки повинна давати найвигіднішу силу для удар}'; 2) ручка не повинна висковзувати з рук; 3) молоток не повинен зриватися з ручки.
Отже, під технічним моделюванням у школі слід розуміти діяльність учнів, пов'язану з виготовленням різних виробів, у тому числі моделей, якщо при цьому виконуються такі основні умови:
1. Розширюється уявлення учнів про основи сучасного промислового виробництва
2. Розвивається конструкторська творчість.
3. Поглиблюються технологічні знання.
4. Закріплюються вміння і вдосконалюються навички з обробки матеріалів., При виборі об'єктів моделювання і визначенні завдання керуються певними вимогами, а саме: а) модель - це об'єкт, який відповідає завданням політехнічного навчання;
б) враховується рівень знань учнів з основ наук;
в виготовлення моделі пов'язується з застосуванням тих умінь і навичок з обробки матеріалів, яких учні набули під час занять у майстернях;
г)моделювання включає посильні для учнів завдання з конструювання і технології виготовлення моделі.
Отже, моделювання в школі розглядається як процес навчання учнів читати й складати рисунки, як процес набуття елементів конструкторських і технологічних знань і застосування їх на практиці.
У міру набування знань і вмінь поступово змінюється характер діяльності учнів у процесі моделювання. Регламентація дій учнів з боку вчителя поступово зменшується, зростає самостійність їх у розв'язанні технічних завдань, що виникають у процесі моделювання. Навчання учнів моделюванню можна поділити на три періоди: 1) виготовлення технічних об'єктів за вичерпною технічною документацією; 2) виготовлення технічних об'єктів за скороченою технічною документацією; 3) виготовлення об'єктів за технічними
умовами і власним задумом.
Особливість першого періоду полягає в тому, що учні мають усі вихідні дані, що потрібні для виконання завдання. Це зовсім не означає, що при цьому немає умов для суб'єктивної творчості учнів. Так, навіть при наявності рисунків, технічних умов на модель і технологічної картки учням доводиться проявляти певну самостійність. Вони повинні насамперед розібратися в технічній документації: прочитати рисунок, вивчити технологію. Для самостійного вирішення залишаються такі питання, як раціональний вибір заготовки відповідно до рисунка, вибір способу закріплення заготовки та ін.
Другий період характеризується тим, що учні мають не всі дані, які потрібні для виконання завдання. Частину даних вони знаходять самостійно, користуючись довідковою літературою, виявляючи творче ставлення до розробки конструкції виробу, складання технології його виготовлення та ін. Інакше кажучи, для знаходження даних, яких не вистачає в завданні, учні повинні мати певні знання з креслення, а також із конструювання і технології. Технічну документацію скорочують так, щоб учням доводилося поступово розв'язувати дедалі складніші завдання. У скороченій технічній документації рекомендують передбачати одночасно завдання на читання і складання рисунків, конструювання і складання технологічного процесу.
Третій період моделювання - це самостійна робота учнів, яка спрямовується їхньою творчою уявою і технічними умовами на виріб.
Перехід від першого періоду моделювання до другого і від другого до третього має бути індивідуальним для кожного учня. У процесі моделювання особливо помітні індивідуальні особливості окремих учнів. Це пояснюється тим, що деякі учні займаються моделюванням у гуртках, захоплюються конструюванням і виготовленням різних технічних пристроїв. Такі учні більш підготовлені і можуть виконати складніші завдання, ніж учні, що моделюють уперше на заняттях у майстернях. Це доводиться враховувати вчителеві праці.
Треба, щоб моделювання, як і будь-яка інша трудова діяльність учнів у майстернях, мала характер суспільне корисної праці. Для здійснення цієї вимоги потрібна певна організація занять. Значна кількість однакових моделей не може мати практичного застосування в умовах школи. Так, модель для кабінетів фізики і математики, прилади і пристрої для кабінетів хімії та інші потрібні в невеликих кількостях Тому під час моделювання важко застосувати фронтальну форму організації занять. Крім того, під час моделювання потрібні різноманітні матеріали, наприклад, пластини з деревини і пластмаси. Можливості шкіл щодо придбання цих матеріалів, як правило, обмежені. Нарешті, якщо моделює одночасно весь клас, то ускладнюється методичне керівництво учнями з боку вчителя. Моделювання - процес творчий і потребує великого розумового напруження. У таких умовах особливо потрібний індивідуальний підхід учителя, контроль за діяльністю кожного учня. Цілком зрозуміло, що такий контроль важко забезпечити при фронтальній організації занять. Тому в процесі моделювання найдоцільнішою є ланкова (бригадна) та індивідуальна форми організації занять.
Як було вже зазначено, під часмоделювання учням треба навчитися читати й складати рисунки, а також ознайомитися з елементами конструкторських і технологічних знань. Розглянемо докладніше, як саме набувають учні графічних, конструкторських і технологічних знань і умінь.

 
 

Цікаве

Загрузка...