WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Технологічні і виробничі процеси. Параметри технологічних процесів - Реферат

Технологічні і виробничі процеси. Параметри технологічних процесів - Реферат


Реферат на тему:
"Технологічні і виробничі процеси. Параметри технологічних процесів"
?
Технологічні і виробничі процеси.
В основі будь-якого промислового виробництва лежить технологічний процес, який є частиною виробничого процесу. Одночасно технологічний процес складається з окремих елементів (окремих частин).
Виробничий процес - це сукупність технологічних процесів (дій), в результаті яких вихідні матеріали і напівфабрикати перетворюються в готові вироби.
Технологічний процес - це послідовна зміна форми, розмірів, властивостей матеріалів і напівфабрикатів з метою отримання деталі або виробу у відповідності з Зініними технічними вимогами. Технологічні процеси складаються з ряду фізичних, хімічних, механічних явищ, які відрізняються характером якісних змін і перетворень. Часто самі процеси називають фізичними, хімічними, механічними або фізико-хімічними тощо.
Фізичні і механічні процеси характеризуються зміною лише зовнішньої форми і фізичних властивостей речовин. При цьому будова і склад їх, як правило, залишаються незмінними (формоутворення виробів, подрібнення сировини тощо). Хімічні процеси викликають зміни не тільки фізичних властивостей, але і агрегатного стану, хімічного складу, внутрішньої будови (гідроліз деревини). В технологічних процесах часто мають місце всі ці дії одночасно. Тому поділ процесів на фізичні, хімічні, механічні чисто умовний.
Кожен технологічний процес може бути поділений на окремі технологічні ланки (операції) і зображений у вигляді технологічної схеми.
Технологічні процеси є основні і допоміжні. Ті процеси, які забезпечують перетворення сировини і матеріалів в готову продукцію, називаються основними. Наприклад, виготовлення заготовок литтям, куванням, штампуванням, механічна обробка різанням, складання виробів та ін. Допоміжні процеси забезпечують виготовлення продукції, що використовується для обслуговування основного виробництва. Наприклад, виготовлення металорізальних інструментів, запасних частин для ремонту обладнання, транспортування заготовок та ін.
Технологічні процеси проектуються. При декількох варіантах технологічних процесів вибирають оптимальний.
Параметри технологічних процесів
В основу, класифікації технологічних процесів покладено такі ознаки: спосіб організації, кратність обробки, рух сировини і теплових потоків, агрегатний стан, тепловий ефект, умови впливу на процес та інші.
І. За способом організації технологічні процеси поділяють на дискретні, безперервні і комбіновані.
Дискретні (періодичні) процеси - всі стадії процесу відбуваються в одному апараті, фізико-хімічні умови (тиск, температура, концентрація реагуючих речовин та ін.) з часом змінюються. Завантаження сировини і виділення готових речовин відбувається періодично. Під час завантаження сировини і виділення одержаної продукції агрегати (обладнання) простоюють, що веде до зниження продуктивності, втрат часу, ускладнення обслуговування. Випалювання цегли, виплавляння сталі, виготовлення відливків - це періодичні процеси.
Комбіновані процеси - сировина може завантажуватись апарат; безперервно або періодично окремими порціями. Готова продукція виділяється із апаратів в міру готовності, В апараті (апаратах) усі стадії процесу відбуваються одночасно в різних зонах (апаратах: фізико-хімічні умови окремих стадій процесу залишаються незмінними. Перегонка нафти, одержання цементу, виплавляння чавуну - безперервні процеси.
Комбіновані процеси - поєднання стадій дискретних безперервних процесів. Можна періодично подавати сировину до агрегату і безперервно виділяти готову продукцію або навпаки коксування вугілля, потокові лінії механічної обробки - комбіновані процеси.
2. За кратністю обробки технологічні процеси поділяють на циклічні (кругові), із розімкненим ланцюгом (відкриті) і комбіновані.
Процеси із замкненою технологічною схемою характеризуються тим, що сировина яка не прореагувала разом із порцією свіже сировини повертається на початок процесу. Таким чином, частин, І сировин й циркулює в замкненому циклі. Такі процеси є основою для створення безвідхідних і енергозберігаючих технологій. Прикладок таких процесів є синтез аміаку, одержання поліетилену високого тиску.
Процеси із розімкненот технологічною схемою - процесі одноразової обробки сировини. Прикладом таких процесів є одержанні сірчаної кислоти контактним способом, виробництво сталі.
При комбінованій (змішаній) схемі одна із реагуючих речовин (абс допоміжні матеріали) може циркулювати (одержання сірчаної кислоті нітрозним способом).
3. За рухом сировини і теплових потоків технологічні процеси г паралельнотсчійними, протитсчійними (зустрічними), перехресними,
Паралельнотечійні процеси - сировина і теплові потоки рухаються в одному напрямі. Цс може мати місце при висушуванні матеріалів теплообмінні та ін.
Протитечійні процеси - сировина і теплові потоки рухаються назустріч один одному. При такому русі швидкість реакцій більша, реагуючі речовини повніше взаємодіють. Металургія чавуну, одержання кислот, мінеральних добрив -- приклади нротитечпіних процесів.
Перехресні процеси - це коли сировина і теплові потоки рухаються один до одного під кутом. Такі процеси мають широке використання (виробництво сірчистого газу, мідного концентрату, випалювання вапняку тощо).
4. За агрегатним станом технологічні процеси поділяють на гомогенні і гетерогенні.
Гомогенними називають процеси, коли реагуючі речовини перебувають в одному агрегатному. стані, їх ще називають однорідними. Прикладом такого процесу є синтез аміаку, горіння ацетилену в суміші з киснем та ін,
Гетерогенними (неоднорідними) є такі процеси, коли реагуючі речовини перебувають у різних агрегатних станах: газ - рідина; газ - тверда речовина; газ - рідина - тверда речовина. Наприклад, горіння коксу, випалювання сірчаного колчедану, одержання кислоти та ін.
5. За тепловим ефектом технологічні процеси є екзотермічні та ендотермічні.
Екзотермічні процеси - такі процеси при яких виділяється теплота. Наприклад, горіння палива, реакції окислення, відновлення та ін. Теплота, що

 
 

Цікаве