WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камери СПМ-1К - Курсова робота

Розробка показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камери СПМ-1К - Курсова робота

магніто пружних і гідравлічних пристроїв.
2. Контроль за біжучою вологістю методом контрольних взірців.
Контрольний взірець довжиною 1…1,2м, відпилюють від дошки характерної для партії пиломатеріалів, що завантажують в сушильну камеру.
Одночасно випилюють дві суміжні з взірцем 1, секції вологості 2, їх обчищають від опилок і зважують вологість початкову W п.
Мал.1.Схема випилювання контрольного зразка:
1 - контрольний взірець; 2 - секції вологості.
За двома секціями визначають середнє значення початкової вологості Wп контрольного взірця.
Контрольний взірец ь нумерують торці його зачищають і покривають густо тертою масляною фарбою і зважують на торговій вазі з похибкою до 5грам. Записують початкову масу (Мп) на взірці і в журналі.
В кожний сушильний штабель закладають 2-3 контрольні взірці в місцях інтенсивної і сповільненої циркуляції агента сушіння. Взірці
укладають за одно з торцем штабеля (стоса) або дещо глибше, але так щоб їх
легше можна було вийняти, взірець класти на прокладку ні в якому разі на площину дошок. Над взірцями укладають спец прокладки з вирізом (мал.2).
Мал.2. Схема розміщення контрольного взірця в штабелі.
Розраховуємо масу абсолютного сухого контрольного зразка.
Мсух=Мп?100/Wп+100
Отже, маса контрольного взірця в абсолютно сухому стані буде відома перед початком сушіння.
В процесі сушіння через певні проміжки часу виймають контрольні взірці з штабеля і зважують біжучу вологість.
Wб= Мб-Мсух/Мсух
При сушінні тонких пиломатеріалів, шпилькових порід зважування проводять через 38год після початку сушіння, а в кінці сушіння через 12год. Для пиломатеріалів підвищеної товщини або листяних порід проміжки часу між зважуванням збільшують в 1,2…2рази. По величині біжучої вологості приймають рішення про можливість переходу на послідуючі ступені режиму сушіння або про завершення процесу сушіння.
Даний метод контролю за біжучою вологістю матеріалу в процесі сушіння є неточним і незручним для операторів сушильних камер - необхідно заходити в камеру, а це агресивне середовище.
3.Дистанційні методи контролю за біжучою вологістю деревини.
3.1.За усадкою штабелю (стосу). В процесі сушіння в камері установлюють
датчик усадки і електричний вимірювальний прилад. Датчик усадки 1 установлюють на кінці вала, який виходить за межі сушильного простору в торцевій стіні зі сторони завантажувальних дверей. Вал 3 з
рамкою установлюють в підшипниках 6, які закріплені до бокової стінки камери на кронштейні 7.
Мал.3. Криві усадки штабеля (а); загальний вигляд пристрою для дистан-ційного вимірювання усадки штабеля (б): 1-датчик (сельсин), 2-пружина, 3-вал; 4-знімаюча прокладка, 5-рамка, 6-пітшипники, 7-кронштейни.
Рамка 5 притискається до важеля покладки 4 пружиною 2. Прокладку 4 установлюють на бічній поверхні штабеля (стоса).
В процесі сушіння штабель дає усадку величина якої залежить від вологості матеріалу. При цьому важель через рамку 5 повертає вал 3 на певний кут. Рух обертання вала перетворюється датчиком 1 в електричний сигнал, який регіструється електричним вимірювальним приладом, який має
шкалу, яка прогойдувана в матеріалах усадки штабеля. Для виключеня впливу можливого переходу штабеля на результат вимірювання, датчики усадки установлюють з обох сторін штабеля, а їх показники розраховують як середнє арифметичне значення.
Величину усадки штабеля (показник прилада) у відсотки вологості переводять по таблицях або графіках, які складають для пиломатеріалів різних порід і товщин.
3.2. За масою штабеля або метод зважування.
Штабель з пиломатеріалами чи заготовки укладають на під штабельний візок 2. Всі чотири колеса візка фіксують рельсами-консолями 1. Під консолями установлені гідравлічні мембранні датчики 4, в яких створюється тиск рідини, пропорційний до маси штабеля. Середній тиск від датчиків передається по трубопроводу 5 на електричний перетворювач, сигнал який регіструють вимірювальним приладом, шкалою якого проградуйована в одиницях маси.
Мал.4.Схема механізму для вивішування штабеля:
1-рельси-консолі, 2-візок, 3-штабель,4-датчики, 5-трубопровід.
Wб= Мб-Мсух/Мсух?100
Початкова вологість пиломатеріалів, величина якої необхідна для розрахунку маси штабеля в абсолютно сухому стані Мсух, визначають ваговим способом по декількох секціях.
8.8.Контроль за станом напружень в процесі сушіння.
Даний контроль виконують при допомозі силових секцій або датчиків, які реагують на наявність напружень в деревині. Вид контролю залежить від прийнятої системи управління процесом сушіння деревини а саме: ручний; півавтоматичний чи автоматичний.
При автоматичній системі управління процесом сушіння застосову-ють відповідні датчики які установлені в сушильному штабелі і сигнали від яких поступають в модуль вимірювання і контролю за процесом сушіння, а звідти показники виводяться на панелі приладів.
Найбільш простим і точним контролем за станом напружень в матеріалі в поцесі сушіння залишається при допомозі силових секцій.
По силовим секціям можна встановити характер і величину внутрішніх напружень в ній залишкових деформацій і характер роз приділення вологи по
товщині матеріалу.
Ці дані особливо важливо мати після вологотеплообробок і в кінці процесу сушіння. Для контролю за напруженнями і деформаціями що
виникають в матеріалі в процесі сушіння, в стос одночасно з контрольними зразками закладають силові зразки довжиною 1м. Від цих зразків відпилюю-ть силові секції на віддалі не менше 100мм, від торця. Силову секцію випилюють на стрічкопилковому верстаті або лобзиках у вигляді двохзубої гребінки, форма якої залежить від товщини матеріалу в стосі.
Схеми розкрою силової секції на двозубу гребінку для пиломатеріалів товщиною менше 40мм(а); і більше 40мм (б).
Зразу після розкрою зубці секції можуть вигнутися в ту чи іншу сторону.
Силові секції форм А і Б для найбільш характерних моментів сушки. По положенню зубців внутрішні напруження бувають: розтягуючи чи стискаючі.
Сушка Форма секцій Примітка
1 А Б
Періди сушки
Навчальний
2
Проміжний
3
Кінцевий
Вологотеплообробка
4
Результати тепловологообробки
Проведена нормально
5
Проведена недостатньо
6
Проведена
лишньо
інтенсивно
Якщо зубці секції форми А згинаються назовні (позиція А1) це означає що в матеріалі мають місце розтягуючи напруження на поверхні і стискаючі у внутрішніх шарах. Позиція А3, характеризують зворотні напруження - стискаючі зовні і розтягуючи всередині, позиція А2 свідчить про відсутність внутрішніх напружень. Секція форми А показує характер і приблизне значення внутрішніх напружень в тій дошці або заготовці з якої ця секція випилена в даний момент щоб установити наявність в матеріалі залишкових деформацій необхідно в секції добитися рівномірного розприділення вологи.
Для цього секцію А витримують в кімнатних умовах, протягом 8го-дин або в сушильній шафі при температурі 100-105°С, протягом двох годин. Після цього спостерігають за зубцями секції які мають рівномірне роз приділення вологи і визначають чи мають місце залишкові деформації. Така секція має назву Б. Якщо секції форми Б мають форму показану на позиції Б-1 це означає що в матеріалі є залишкові деформації видовження на поверхні і скорочення всередині матеріалу, такі деформації можливі якщо не проводити тепловологообробку в

 
 

Цікаве

Загрузка...