WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камери СПМ-1К - Курсова робота

Розробка показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камери СПМ-1К - Курсова робота

штабелів у площині, перпендикулярній руху циркулюючого агента сушіння (m=2).
l,h - довжина та висота штабеля, м 6,5; 2,6.
?в - коефіцієнт заповнення штабеля по висоті, розраховують за формулою:
?в=S/(S+Sпр.)
де: S - товщина пиломатеріалів, мм.
Sпр. - товщина прокладки - 22мм.
?в=40/(40+22)=0,6
Fж.п.шт=2?3?2,6 ? (1-0,6)=6,2 м2
Vц=3?6,2?1,2=22,3 м3/сек.
7.3.Визначення маси циркулюючого агента сушіння на
1кг. випаровуваної вологи (кг/кг).
Розраховуємо за формулою:
mц=Vц / (М р+Vпр), кг/кг
Vпр - приведений питомий об'єм або Іd діаграма, - 1,24.
М р - розрахункова маса випаровуваної вологи, кг/сек.
mц=22,3 / (0,0084?1,24) = 223кг/кг.
7.4.Визначення параметрів агента сушіння
на вході в штабель.
Параметри агента сушіння визначаємо за Іd діаграмою, користуючись параметрами tсух. та ?, що відповідають другому ступеню вибраного режиму сушіння для тополі товщиною 45мм, в камері СПМ-1К. Всі дані зводимо у таблицю 4.
Таблиця 4.Параметри агента сушіння на вході у штабель.

п/п Назва
Позначення Одиниця Значення
1 Температура t1 °С 63°С
2 Відносна вологість ?1 ??? 0,86
3 Вологовміст d1 кг/м3 170
4 Тепловміст I1 кДж/кг 500
5 Парціальний тиск P1 Па 22
6 Густина ?1 кг/м3 0,94
7 Питомий об'єм V1 м3/кг 1,24
8 Температура мокрого
термометра tм1 °С 56
7.5.Визначення параметрів агента сушіння після виходу зі стосу.
Щоб визначити ці параметри необхідно розрахувати вологовміст (d2) на виході зі штабеля.
Розраховуємо за формулою:
d2=(1000/ mц)+d1, г/кг.
d2=(1000/223)+170=174,5 г/кг.
За Іd діаграмою визначаємо параметри агента сушіння на виході зі штабеля таким чином:
знаходимо на Іd діаграмі точку перетину t1сух і ?1, знаходимо I1 і проводимо її до перетину з лінією d2, точка перетину дасть нам параметри агента сушіння на виході зі штабеля. Всі дані зводимо у таблицю 5.
Таблиця 5.Параметри агента сушіння на виході зі штабеля.

п/п Назва
Позначення Одиниця Значення
1 Температура t2сух °С 61°С
2 Відносна вологість ?2 ??? 0,83
3 Вологовміст d2 кг/м3 174,5
4 Тепловміст I2 кДж/кг 466
5 Парціальний тиск ?2 Па 23
6 Густина ?2 кг/м3 0,90
7 Питомий об'єм V2пр м3/кг 1,35
8 Температура мокрого
термометра tм2 °С 56
8.Опис технологічного процесу.
8.1.Формування стосів (штабелів) для сушіння.
В техніці камерного сушіння пиломатеріалів застосовують стоси двох видів:
пакетний який формують з декількох суцільних пакетів;
щільний який збирають в цілому на місці його формування.
Стос або пакет пиломатеріалів необхідно викладати правильної геометричної форми у вигляді паралелепіпеда. Бокові і торцеві поверхні стосу повинні бути строго вертикальними. В один стос укладають дошки тільки однієї породи, товщини, по вологості пиломатеріали слід розсортувати і не змішувати їх в одному стосі. Необрізні дошки вкладають комлями в різні сторони.
Основа стосу повинна бути строго горизонтальною і жорсткою для укладання стосу потрібної ширини і висоти, необхідно користуватись габаритним штабельним шаблоном. Недовантаження стосу по висоті не допускається тому що зменшується швидкість циркуляції агента сушіння в стосі і збільшується тривалість сушіння і в деякій мірі нерівномірно висихає матеріал.
Дошки різні по довжині укладають в перемішку при чому найдовші на краї, таке укладання захищає кінці дошок від жолоблення. Дошки які укладають по довжині (довжина яких менша від половини довжини штабеля), розміщують не менше ніж на двох прокладках, при цьому зовнішні торці вирівнюють по торцях штабеля. Якщо горизонтальний ряд штабеля формують з різних по ширині дошок то вузькі укладають в середину, а широкі по краях. Якщо по ширині стосу не вміщається ціле число дошок то всередині ряду залишають зазор. Заготовки слід вкладати торцями впритик на прокладки. Допускається замість прокладок використовувати заготовки але якщо їх товщина не перевищує 32мм, а ширина 70мм.
Прокладки для формування стосів поділяються на міжрядові і міжпакетні. Для міжрядових прокладок використовують стругані висушені рейки товщиною 22 або 25мм, шириною 40…50мм. Міжпакетні прокладки виготовляють з струганих сухих брусків з поперечним січенням 75?75 або 100?100мм.
Прокладки слід вкладати при формуванні стосу строго вертикально одна над другою. Крайні прокладки повинні бути розміщені (по довжині) за одно з торцями стосу що зменшує розтріскування торців пиломатеріалів. Для того щоб уникнути жолоблення матеріалу необхідно укладати визначену кількість прокладок по довжині стосу залежно від породи товщини і довжини пакету або стосу і визначають за таблицею довідника.
Таблиця 6. Число прокладок в горизонтальному
ряду пиломатеріалів по довжині штабеля.
Товщина
п/м, мм Хвойні породи Листяні породи
2,5 4,0…4,5 6,5…6,8 2,5 4,0…4,5 6,5…6,8
16…19 5 8 12 7 10 14
22…25 5 7 10 6 9 12
32…40 4 5 7 5 7 9
50 і більше 3 4 6 4 5 7
Основою стосу в камерах з рейковим завантаженням служать спеціальні рейкові вагонетки зібрані з треків.
Трек - це двоколісний візок установлений на одній рейсі. Колеса мають реборди які закріплені двома швелерами, що утворюють раму. Трек має довжину 1,8 (нормальний) або 1,4 (укорочений). Два парних треки зв'язують поперечними брусками утворюючи основу штабеля.
В камерах безперервної дії з поперечним штабелюванням (переміщують штабель в поперечному напрямку), стос переміщують по роликових шинах, які в кількості 4, 5 штук по ширині закріплюють у підлозі вздовж всієї камери і виводять через завантажувальні і розванта-жувальні двері на завантажувальну і розвантажувальну площадки суши- льного блоку. Основою штабеля (стосу), в цьому випадку служать відрізки металевих балок, що мають спеціальний профіль або відрізки швелерів які укладають на шини коритом вниз.
8.2.Транспортування стосів в цеху і в камеру.
Транспортування сушильних штабелів з одного рейсового шляху на інші завантажувальні і розвантажувальні камери в сушильному цеху здійснюють при допомозі траверсного візка, який рухається вздовж фронту сушильних камер по трьох або чотирьохвізковому рейсовому шляху. Рейсовий шлях прокладено в заглибленні яке називається траверсна траншея. Штабель на траверсний візок закочують по рейсовому шляху який знаходиться який знаходиться на платформі. Рівень рейсів цього шляху повинен співпадати з рівнем рейсів в сушильних камерах і складів де формуються, накопичуються і тимчасово зберігаються стоси.
Траверсний візок оснащений індивідуальним робочим місцем з пультом управління, механізмами переміщення і вантажною тросовою лебідкою з блоками для переміщення стосів. Вантажопідйомність травер-сного візка марки ЕТ2-6,5, складає 15тон, швидкість руху 0,36 м/с, швид-кість тягового тросу складає 0,13 м/с, сумарна потужність установлених

 
 

Цікаве

Загрузка...