WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камери СПМ-1К - Курсова робота

Розробка показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камери СПМ-1К - Курсова робота

доби
?вих=88год
Ар=0,8
Ац=0,76
Ав=1,00
Ая=1,15
Ад=1
Всі дані по розрахунку тривалості сушіння зводимо у таблицю 2.
Таблиця 2. Розрахунок тривалості сушіння.

п/п Порода Характеристика п/м Категорія для якості сушіння
Категорія режиму сушіння
? вих. год. Коефіцієнти ?cуш ?об
Товщина п/м Довжина п/м Воло-
гість Ар Ац Ав Ая Ад Год. Доби
Wп Wк
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Бук 40 70 60% 10% ІІ Н 126 1,0 0,89 1,32 1,15 1 130 5,4 5,5
2 Клен 40 100 50% 6% ІІ Н 140 1,0 0,89 1,32 1,15 1 189 7,8 7,9
3 Горіх 40 110 50% 8% ІІ Н 269 1,0 0,96 1,14 1,15 1 339 14 14,1
4 Дуб 40 150 60% 8% ІІ Н 269 1,0 0,96 1,25 1,15 1 371 15 15,1
5 Сосна 40 150 60% 12% ІІ Н 88 0,8 0,76 1,00 1,15 1 61,5 2,5 2,6
3.Перерахунок об'єму фактичного матеріалу в об'єм умовного матеріалу.
Розраховують за формулою:
Уі=Фі??об.у??об.ф/?об.у??об.ф, м3/рік
де: Уі - кількість умовного матеріалу однакової характеристики,
Фі - кількість фактичного матеріалу однакової характеристики,
?об.у - коефіцієнт об'ємного заповнення для умовного матеріалу (табл.2.4.2. Г-90),
?об.ф - коефіцієнт об'ємного заповнення для фактичного матеріалу однакової характеристики (табл.2.4.2. Г-90),
?об.у - тривалість одного обороту камери для умовного матеріалу (табл.2.1.1, 2.2.1, 2.4.3)
?об.ф - тривалість одного обороту камери для фактичного матеріалу (табл.2.1.1, 2.2.1, 2.4.3).
Перераховуємо об'єм фактичного матеріалу в об'єм умовного матеріалу для:
Бука
Уі=2000?0,459?5,5/2,5?0,459=4400; м3/рік
Фі=2000м3/рік
?об.у=0,459
?об.ф=0,459
?об.ф=5,5 доби
?об.у=2,5, доби
Клена
Уі=2000?0,459?7,9/2,5?0,459= 7252; м3/рік
Фі=2000м3/рік
?об.у=0,459
?об.ф=0,459
?об.ф=7,9 доби
?об.у=2,5, доби
Горіха
Уі=2000?0,459?14,1/2,5?0,459=11354; м3/рік
Фі=2000м3/рік
?об.у=0,459
?об.ф=0,459
?об.ф=14,1 доби
?об.у=2,5, доби
Дуба
Уі=2000?0,459?15,1/2,5?0,459=12159; м3/рік
Фі=2000м3/рік
?об.у=0,459
?об.ф=0,459
?об.ф=15,1 доби
?об.у=2,5, доби
Загальну кількість умовного матеріалу розраховуємо за формулою:
?У = Уі1+Уі2 +…+Уіn,
?У = 4400 + 7252 + 11354 + 12159 = 35165; м3/рік
Дані перерахунку об'єму фактичногоматеріалу в умовний зводимо в таблицю 3.
Таблиця 3. Перерахунок об'єму фактичного матеріалу в об'єм умовного.
Характеристика п/м Категорія якості Режими сушіння Трив. кам..бо. для умов. матеріалу ? об.ф Трив. кам..бо. для умов. матеріалу ? об.у Коеф. об'єм. заповн. для
Факт. матеріалу ? об.ф Коеф. об'єм. заповн. для
Умов.. матеріалу ? об.у Об'єм п/м,
м3
Порода Вид (обрізні, необрізні) Розміри, мм Вологість
Товщина Ширина Довжина Початкова Кінцева Фактичних Ф Умовного Уі
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Бук Обрізні 40 70 000 60 10 ІІ Н 5,5 2,5 0,459 0,459 2000 4400
Клен Обрізні 40 100 3000 50 6 ІІ Н 7,9 2,5 0,459 0,459 2000 7252
Горіх Обрізні 40 110 3000 50 8 ІІ Н 14,1 2,5 0,459 0,459 2000 11354
Дуб Обрізні 40 150 3000 60 8 ІІ Н 15,1 2,5 0,459 0,459 2000 12159
8000 35165
4.Розрахунок річної продуктивності сушильної камери в умовному матеріалі.
Річну продуктивність сушильної камери СПМ-1К розраховуємо за формулою:
Пу=365/?об.у?(С?l?h?m??об.у), м3/рік
С - коефіцієнт технічного використання камер (відношення планового часу роботи камер 335 діб до загальної кількості днів у році).
С=335/365=0,92 (табл.2.4.5 ст.43. Г-90)
l, b, h, - відповідно довжина, ширина та висота штабеля в метрах (3?1,8?2,6);
m - кількість штабелів у камері, шт.;
?об.у - коефіцієнт обє'много заповнення штабеля (табл.2.4.2.ст.44.);
?об.у - тривалість камерообороту для умовного матеріалу;
Пу=365/2,5?(0,92?3?1,8?2,6?2?0,459) = 1696, м3/рік.
5.Розрахунок необхідної кількості сушильних камер.
Необхідну кількість сушильних камер для виконання річної програми розраховуємо по формулі:
n=?У/Пу
де: ?У - загальна кількість умовного матеріалу, м3 ;
Пу - продуктивність однієї камери для умовного матеріалу, м3/рік;
N = 35165 / 1696 = 21
Приймаємо 21 сушильну камеру СПМ-1К для висушування річної програми 8000м3 відповідно до заданої специфікації.
6.Вибір розрахункового матеріалу.
Хвойні пиломатеріали становлять близько 90% об'єму всіх пиломатеріалів, які виробляються у нашій країні. Тому в практиці проектування сушильних цехів приймають як правило соснові дошки товщиною 25 мм.
Якщо в завданні на проектування немає хвойних пиломатеріалів товщиною 25 мм, то за розрахунковий матеріал приймають такі пиломатеріали з даної специфікації, в яких час сушіння мінімальний.
Тоді теплове та циркуляційне обладнання яке розраховане на такий матеріал, забезпечить сушіння всіх інших порід та перерізів пиломатеріалів.
За розрахунковий матеріал приймаємо бук (3000?70?40)
W п=60% W к=10%.
7.Визначення параметрів агента сушіння на вході і
виходізі стосу (зобразити графічно).
7.1.Визначення маси вологи яка випаровується.
7.1.1.Маса вологи яка випаровується з 1 м деревини.
Цей показник визначається за формулою :
m1м3=??Wп - W к /100 кг/м3
де: ?б - базиста густина розрахункового матеріалу, кг/м3
Wп, Wк - початкова та кінцева вологість пиломатеріалів,%
m1м3=530?(60-10)/100=265 кг/м3
7.1.2.Маса вологи яка випаровується з деревини за
тривалість одного оберту камери (циклу).
mоб.кам= m1м3?Е, кг/об.
де: Е - кількість матеріалу яка завантажуєьбся в камеру, м3 і розраховується за формулою:
Е=l?b?h?m??об.у, м3
де:l, b, h, - відповідно довжина, ширина та висота штабеля в метрах (3?1,8 ?2,6),
m - кількість штабелів у камері в шт.
?об.у - коефіцієнт обє'много заповнення штабеля,
Е= 3?1,8?2,6?2?0,459=13 м3
mоб.кам=250?13=3250 кг/об.
7.1.3.Маса вологи, яка випаровується з деревини за секунду.
Розраховуємо за формулою:
М с=mоб.кам/(?с.р?3600) кг/сек.
де: ?с.р - тривалість сушіння розрахункового матеріалу за включенням тривалості на початковий прогрів та кінцеву вологообробку (?пом.вол, ?кін.вол), цей показник розраховуємо за формулою:
?с.р=?с - ( ?поч.прогр.+?кін.вол)
де: ?с- тривалість сушіння розрахункового матеріалу, год.
?с.р= 130 - (6+7)=117 год.
М с=3250/(117?3600)=0,007 сек.
7.1.4.Розрахунок маси вологи яка випаровується.
Розраховуємо за формулою:
М р= М с?k, кг/сек.
де: k - коефіцієнт нерівномірності швидкості сушіння приймаємо - 1,2
Мр =0,007?1,2=0,0084 кг/сек.
7.2.Визначення об'єму та маси циркулюючого агента сушіння.
7.2.1.Об'єм циркулюючого агента сушіння розраховуємо за формулою:
Vц=?шт?.Fж.п.шт?С, м3/сек.
де: ?шт - розрахункова (задана) швидкість циркуляції агента сушіння, через штабель м/сек. (табл.2.1.2.Г-90).
Fж.п.шт - живий переріз штабеля - це вільна площа, перпендикулярна напрямку руху агента сушіння, м2, розраховуємо за формулою:
Fж.п.шт=m?l?h(1-?в), м2
де: С - коефіцієнт повітряного потоку, С=1,2,
m - кількість

 
 

Цікаве

Загрузка...