WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камери СПМ-1К - Курсова робота

Розробка показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камери СПМ-1К - Курсова робота


Курсова робота на тему :
Розробка показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камери СПМ-1К
Завдання
для розрахункової роботи з предмету:
"Сушіння деревини"
Тема завдання: розрахувати показники роботи сушильного цеху на базі сушильної камери СПМ-1К
При виконанні розрахункової роботи необхідно оформити:
І.Пояснювальну записку.
Вступ.
1.Вибір режимів сушіння.
2.Розрахунок тривалості сушіння і обороту камери.
3.Перерахунок об'єму фактичного матеріалу в об'єм умовного матеріалу.
4.Розрахунок річної продуктивності камери в умовному матеріалі.
5.Розрахунок необхідної кількості сушильних камер.
6.Вибір розрахункового матеріалу.
7.Визначення параметрів агента сушіння на вході і виході зі стосу (зобразити графічно).
8.Опис технологічного процесу сушіння.
8.1.Формування стосів для сушіння.
8.2.Транспортування стосів в цеху і в камеру.
8.3.Опис конструкції та принципу дії сушильної камери.
8.4.Пуск і завантаження камери.
8.5.Технологічні етапи сушіння матеріалу.
8.6.Контроль і регулювання параметрів агента сушіння.
8.7.Контроль вологості матеріалу в процесі сушіння.
8.8. Контроль за станом напружень в матеріалі в процесі сушіння.
8.9.Показники якості сушіння.
8.10.Розформовування висушених стосів та зберігання сухих матеріалів.
9.Техніко-економічні показники сушильної камери.
Дані для виконання розрахункової роботи

п/п Вид
мате-ріалу Порода Розміри, мм Воло-гість,% Призначення Річна
прог-рама
Т Ш Д W п W к
1 Загот. Бук 40 70 3000 60 10 Меб. загот. 2000
2 Загот. Клен 40 100 3000 50 6 Меб. загот. 2000
3 Загот. Горіх 40 110 3000 50 8 Меб. загот. 2000
4 Загот. Дуб 40 150 3000 60 8 Меб. загот. 2000
Дата видачі "____" ______________
Дата закінчення "____" ___________
Зміст
Вступ ……...……………………………………………………………………….2
1.Вибір режимів сушіння ………………………………………………………...4
2.Розрахунок тривалості сушіння і обороту камери ...…………………………9
3.Перерахунок об'єму фактичного матеріалу в об'єм умовного матеріалу...12
4.Розрахунок річної продуктивності камери в умовному матеріалі.…….15
5. Розрахунок необхідної кількості сушильних камер ……………………..16
6.Вибір розрахункового матеріалу …………………………………………....17
7.Визначення параметрів агента сушіння на вході і виході зі стосу (зобразити графічно)…………………………………………………………....18
8.Опис технологічного процесу сушіння ……………………………………20
9.Техніко-економічні показники сушильної камери ………………………..36
Список використаної літератури ……………………………………………...37
Вступ
Одним із факторів підвищення якості пиломатеріалів є їх сушіння. Це
обов'язковий етап технологічного процесу лісопильно-деревообробного виробництва. В галузі сушіння деревини за останні 7-10 років досягнуто певних успіхів:
збільшилась потужність камерного сушіння за рахунок введення в експлуатацію зарубіжної та вітчизняної техніки;
організовано серійне виробництво збірно металевих-камер періодичної дії на лісопильно-деревообробних підприємствах майже в два рази зменшилась
кількість низькопродуктивних камер старих типів (Трум-Грижайло, Некар та ін.), збільшився рівень механізації навантажувально-розвантажувальних і транспортних робіт;
запроваджені нові лінії сушіння з підвищеною висотою штабелів.
В ЦНДІМОДі і других науково-дослідних організаціях і вищих учбових закладах виконано ряд теоретичних і експериментальних досліджень, направлених на обґрунтування оптимальних умов процесу сушіння деревини, вимог і вихідних даних для розробки нових сушильних камер і обладнання. ЦНДІМОДом виконані "Руководящиє техніческиє матеріали по технологиї камерной сушки древесини", в розробці яких брали участь майже всі науково-дослідні інститути і вищі учбові заклади. Їх впровадження дало можливість більш чітко керувати процесом сушіння і забезпечити високу якість висушеного матеріалу.
Процес сушіння деревини дуже складний. При ньому проходять фізичні явища, які відносяться до складу процесів переносу. Головні з них:
поглинання тепла поверхнею матеріалу (теплообмін); переміщення тепла по матеріалу (теплопровідність); випаровування вологи з поверхні матеріалу (вологообмін); переміщення вологи по матеріалу (вологоперенос).
Класифікація видів та способів сушіння деревини базується в першу чергу
на особливостях передачі тепла висушеному матеріалу. В залежності від
цього розрізняють чотири види сушіння деревини:
конвективне; кондуктивне; радіаційне; електричне.
При конвективному сушінні виділяються два підвиди:
конвективно-атмосферне сушіння без підігріву повітря і конвективно-теплове сушіння в нагрітих газах або рідинах. Кожний вид сушіння можна розділити на способи, які залежать від обробки агента і особливостей використання обладнання. Найбільше способів має конвективне сушіння. Існують також комбіновані способи сушіння в яких одночасно використовуються різні види передачі тепла або суміщаються другі ознаки різних способів сушіння.
У промисловості деревина підлягає сушінню головним чином у вигляді пиломатеріалу (дошка, заготовка), а в деяких галузях деревообробки (виробництво фанери і плит) у вигляді лущеного або струганого шпону і подрібненої деревини (стружка, тріска).
Для всіх деревних матеріалів найбільше використовується газопарове сушіння, сушіння в сушильних камерах називається камерним.
Поряд з досягнутими успіхами в галузі сушіння деревини, все ще є недоліки і невирішені питання. Об'єм сушіння пиломатеріалів на деяких підприємствах знаходиться на невисокому рівні, спостерігається покороблення деревини, перехід з високих в більш низькі сорти, нерівномірність просихання пиломатеріалів по об'єму штабеля, не вистачає потужностей машинобудування для централізованого виготовлення сушильних камер та спеціального уніфікованого сушильного обладнання.
Терміни проектування виготовлення і випробування у виробничих умовах нових високопродуктивних сушильних камер і сушильного обладнання дуже великі.
В недостатній кількості впроваджується сучасна апаратура для контролю управління процесом сушіння, що в значній мірі пояснюється відсутністю централізованого комплектування і постачання апаратури.
1.Вибір режиму сушіння
Режимом сушіння називають розклад параметрів сушильного агента в часі або стану деревини протягом всього процесу.
Сучасні режими сушіння побудовані з врахуванням зміни вологості деревини і розділені на чотири категорії (м'які, нормальні, форсовані, високотемпературні), для камер періодичної дії і на три категорії (м'які, нормальні, форсовані) для камер безперервної дії.
Залежно від вимог до якості деревини пиломатеріали можна висушувати режимами різних категорій по температурному рівню.
При низькотемпературному процесі агентом сушіння служить вологе повітря з температурою на початковій стадії менше 100°С.
При високотемпературних режимах агентом сушіння є перегріта пара яка має температуру більше 100°С (t с >100°С, tм=100°С).
У кожному конкретному випадку режим тієї чи іншої категорії вибирають з врахуванням їх впливу на властивості деревини.
М'які режими забезпечують бездефектне сушіння пиломатеріалів при повному

 
 

Цікаве

Загрузка...