WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розрахунок показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камери ЛЛТІ-2 - Курсова робота

Розрахунок показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камери ЛЛТІ-2 - Курсова робота

Дистанційні методи контролю за біжучою вологістю деревини.
3.1. За усадкою штабелю (стосу). В процесі сушіння в камері установлюють датчик усадки і електричний вимірювальний прилад. Датчик усадки 1 установлюють на кінці вала, який виходить за межі сушильного простору в торцевій стіні зі сторо-
РР.СД.2008.401.ПЗ. Арк
26
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
ни завантажувальних дверей. Вал 3 з рамкою установлюють в підшипниках 6. які закріплені до бокової стінки камери на кронштейні 7.
Рис. 3 Криві усадки штабелю (а); загальний вигляд пристрою для дистанційного
вимірювання усадки штабеля (б): 1 - датчик (сельсин); 2 - пружина; 3 - вал;
4 - знімаюча прокладка; 5 - рамка; 6 - підшипники; 7 - кронштейни
Рамка 5 притискається до важеля прокладки 4 пружиною 2. Прокладку 4 установлюють на бічні поверхні штабеля (стоса).
В процесі сушіння штабель дає усадку, величина якої залежить від вологості матеріалу. При цьому важель через рамку 5 повертає вал 3 на певний кут.Рух обертання вала перетворюється датчиком 1 в електричний сигнал, який регіструється електричним вимірювальним приладом. Що має шкалу, яка прогойдувана в матеріалах усадки штабеля. Для виключення впливу можливого переходу штабеля на результат вимірювання датчики усадки установлюють з обох сторін штабеля, а їх показники розраховують як середнє арифметичне значення.
Величину усадки штабеля (показник прилада) у відсотки вологості переводять по таблицях або графіках, які складають для пиломатеріалів різних порід і товщин.
3.2. За масою штабеля або метод зважування.
Штабель з пиломатеріалами чи заготовки укладають на підштабельний візок 2. всі чотири колеса візка фіксують рельсами-консолями 1. Під консолями установлені гідравлічні мембранні датчики 4, в яких створюється тиск рідини, пропорційний до маси штабеля. Середній тиск від датчиків передається по тркбопроводу 5 на електричний перетворювач, сигнал якого регіструють вимірювальним приладом, шкалою якого проградуйована в одиницях маси.
РР.СД.2008.401.ПЗ. Арк
27
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
Рис. 4 Схема механізму для вивішування штабеля: 1 - рельси-консолі; 2 - візок;
3 - штабель; 4 - датчики; 5 - трубопровід
Wб = Мб - Мсух / Мсух х 100
Початкова вологість пиломатеріалів, величина якої необхідна для розрахунку маси штабеля в абсолютно сухому стані Мсух визначають ваговим способом по декількох секціях.
8.8. Контроль за станом напружень в процесі сушіння.
Даний контроль виконують при допомозі силових секцій або датчиків, які реагують на наявність напружень в деревині. Вид контролю залежить від прийнятої системи управління процесом сушіння деревини, а саме: ручний; півавтоматичний чи автоматичний.
При автоматичній системі управління процесом сушіння застосовують відповідні датчики, які установлені в сушильному штабелі і сигнали, від яких поступають в модуль вимірювання і контролю за процесом сушіння, а звідти показники виводяться на панелі приладів.
Найбільш простим і точним контролем за станом напружень в матеріалі в процесі сушіння залишається при допомозі силових секцій. По силових секціях можна встановити характер і величину внутрішніх напружень в ній залишкових деформацій і характер розприділення вологи по товщині матеріалу.
Ці дані особливо важливо мати після вологотеплообробок і в кінці процесу сушіння. Для контролю за напруженнями і деформаціями, що виникають в матеріалі в процесі сушіння, в стос одночасно з контрольними зразками закладають силові зразки овжиною 1 м. Від цих зразків відпилюють силові секції на віддалі не менше 100 мм від торця. Силову секцію випилюють на стрічкопилковому верстаті або лобзиках у вигляді двохзубої гребінки, форма якої залежить від товщини матеріалу в стосі.
Схеми розкрою силової секції на двохзубу гребінку для пиломатеріалів товщиною менше 40 мм (а) і більше 40 мм (б).
РР.СД.2008.401.ПЗ. Арк
28
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
Зразу після розкрою зубці секції можуть вигнутися в ту чи іншу сторону.
Силові секції форм А і Б для найбільш характерних моментів сушки. По положенню зубців внутрішні напруження бувають: розтягуючі чи стискаючі.
РР.СД.2008.401.ПЗ. Арк
29
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
Якщо зубці секції форми А згинаються назовні (позиція 1), це означає, що в матеріалі мають місце розтягуючі напруження на поверхні і стискаючі у внутрішніх щарах. Позиція А3 характеризує зворотні напруження - стискаючі зовні і розтягуючі всередині, позиція А2 свідчить про відсутність внутрішніх напружень. Секція форми А показує характер і приблизне значення внутрішніх напружень в тій дошці або заготовці, з якої ця секція випилена в даний момент, щоб установити наявність в матеріалі залишкових деформацій, необхідно в секції добитися рівномірного розприділення вологи.
Для цього секцію А витримують в кімнатних умовах протягом 8 годин або в сушильній шафі при температурі 100-150 0С протягом двох годин. Після цього спостерігається за зубцями секції, які мають рівномірне розприділення вологи і визначають чи мають місце залишкові деформації. Така секція має назву Б. Якщої секції форми Б мають форму, показану на позиції Б-1, це означає, що в матеріалі є залишкові деформації видовження на поверхні і скорочення всередині матеріалу, такі деформації можливі, якщо не проводити тепловологообробку в процесі сушіння.
Якщо зубці секції Б є паралельними (позиція Б4), то залишкових деформацій в матеріалі немає. Якщо спостерігається положення зубців (позиція Б6), то в матеріалі мають місце залишкові деформації укорочення на поверхні і видовження всередині, це характерно, якщо провести зайву вологотеплообробку. Наявність залишкових деформацій свідчить про те, що в матеріалі мають місце залишкові напруження, які можуть проявитись при витримуванні на складі.
По силових секціях можна установити характер розприділення вологи по товщині матеріалу, для цього необхідно порівняти положення зубців секції форми А і Б, якщо положення зубців секції форми А і Б не змінилось, то волога в матеріалі розприділена рівномірно. Якщо має місце додаткова деформація зубців секції Б, то волога в матеріалі розприділена нерівномірно.
8.9. Показники якості сушіння.
Залежно від призначення висушених пиломатеріалів і заготовок встановлено чотири категорії сушіння..
Нульова (0) - сушіння до транспортної вологості пиломатеріалів і заготовок, в тому числі експортних (82-5 %).
І - сушіння пиломатеріалів до експлуатаційної вологості (6-12 %), яка забезпечує механічну обробку (збирання деталей точного машинобудування і приладобудування, деталей інструментів, клеєні несучі конструкції і виробництво моделей, лиж, креслярських приладів).
ІІ - сушіння

 
 

Цікаве

Загрузка...