WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розрахунок показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камери ЛЛТІ-2 - Курсова робота

Розрахунок показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камери ЛЛТІ-2 - Курсова робота

16000 ?19302.9
4. Розрахунок річної продуктивності сушильної камери
в умовному матеріалі
Річну продуктивність сушильної камери ЛЛТІ-2 розраховуємо за формулою:
Пу = 365 / ?об.у. * С * l * h * b * m * ?об.ум. м3/рік
де: С - коефіцієнт технічного використання камер (відношення планового часу
роботи камер 335 діб до загальної кількості днів у році).
С = 335 / 365 = 0,92 (табл. 2.4.5 ст. 43, Г-90).
l, b, h- ввідповідно довжина, ширина та висота штабеля в метрах
(6,5 х 1,8 х 2,6)
m - кількість штабелів у камері, шт.
?об.ум. - коефіцієнт об'ємного заповнення штабеля (табл. 2.4.2 ст. 44).
?об.у. - тривалість камерообороту для умовного матеріалу.
Пу =365 / 3.3 (0,92 х 6,5 х 1,8 х 2,6 х 1 х 0,459) = 1803.3 м3/рік
РР.СД.2008.401.ПЗ. Арк
15
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
5. Розрахунок необхідної кількості сушильних камер
Необхідну кількість сушильних камер для виконання річної програми розраховуємо по формулі:
n = ?У / Пу, шт.
де: ?У - загальна кількість умовного матеріалу, м3.
Пу - продуктивність однієї камери для умовного матеріалу, м3/рік.
n = 19302.9 / 1803.3 = 10.7 шт.
Приймаємо 11 сушильних камер ЛЛТІ-2 для висушування річної програми 16000 м3 відповідно до заданої специфікації.
РР.СД.2008.401.ПЗ. Арк
16
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
6. Вибір розрахункового матеріалу
Хвойні пиломатеріали становлять близько 90 % об'єму всіх пиломатеріалів, які виробляються у нашій країні. Тому в практиці проектування сушильних цехів приймають, як правило, соснові дошки товщиною 25 мм.
Якщо в завдання на проектування немає хвойних пиломатеріалів товщиною 25 мм, то за розрахунковий матеріал приймають такі пиломатеріали з даної специфікації, в яких час сушіння мінімальний.
Тоді теплове та циркуляційне обладнання. Яке розраховане на такий матеріал, забезпечить сушіння всіх інших порід та перерізів пиломатеріалів.
6.1. Визначення маси вологи, яка випаровується.
Wп = 60 %, Wк = 8 %.
За розрахунковий матеріал приймаємо ялину (6000х150х35).
Цей показник визначається за формулою 3.2.1 Г-90.
m1м3 = ? х (Wп - Wк) / 100, кг/м3
де: ?б - базиста густина розрахункового матеріалу, кг/м3.
Wп, Wк - початкова та кінцева вологість пиломатеріалів, %.
m1m3 = 360 х (60 - 8) / 100 = 187.2, кг/м3
6.2. Маса вологи. Яка випаровується з деревини за тривалість одного оберту камери (циклу).
Розраховують за формулою:
mоб.кам. = m1м3 х Е, кг/об.
де: Е - кількість матеріалу, яка завантажується в камеру, м3 і розраховується за
формулою 3.2.3 Г-96:
Е = l * b * h * m * ?об.у., м3
де: l, b, h - відповідно довжина, ширина та висота штабеля в метрах (6,5 х 1,8 х 2,6).
m - кількість штабелів у камері, шт.
?об.у. - коефіцієнт об'ємного заповнення штабеля.
Е = 6,5 х 1,8 х 2,6 х 2 х 0,459 = 14.5 м3
mоб.кам. = 187.2 х 14.5 = 2718.8 кг/об.
6.3. Маса вологи, яка випаровується з деревини за секунду.
Розраховуємо за формулою 3.2.4 Г-96:
Мс = mоб.кам. / (?с.р. х 3600), кг/сек.
де: ?с.р. - тривалість сушіння розрахункового матеріалу за включенням тривалості на початковий прогрів та кінцеву вологообробку (?пр., ?кв.), цей показник розраховуємо за формулою 3.2.5 Г-96:
РР.СД.2008.401.ПЗ. Арк
17
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
?с.р. = ?с - (?по.пр. + ?кв.)
де: ?с - тривалість сушіння розрахункового матеріалу, год.
?с = 64.8 - (6.6 + 3) = 55.2 год.
Мс = 2718.8 / (55.2 х 3600) = 0,014 кг/сек.
6.4. Розрахунок маси вологи, яка випаровується.
Розраховуємо за формулою 3.6.2 Г-96 ст.50:
де: k - коефіцієнт нерівномірності швидкості сушіння, приймаємо - 1,2.
Мр = 0,014 х 1,2 = 0,017 кг/сек.
6.5. Визначення об'єму та маси циркулюючого агента сушіння.
Розраховуємо за формулою 3.5.1 Г-96 ст.58:
Vц = ?шт. х Fж.п.шт х С, м3/сек.
де: ?шт. - розрахункова (задана) швидкість циркуляції агента сушіння через штабель, м/сек. (табл. 2.1.2 Г-96).
Fж.п.шт - живий переріз штабеля - це вільна площа, перпендикулярна напрямку руху агента сушіння, м2, розраховуємо за формулою:
Fж.п.шт. = m * l * h * (1 - ?в) , м2
де: С - коефіцієнт повітряного потоку, С = 1,2.
m - кількість штабелів у площині, перпендикулярній руху циркулюючого агента
сушіння (m = 2).
l, h - довжина та висота штабеля, 6.5; 2.6 м.
?в - коефіцієнт заповнення штабеля по висоті, розраховують за формулою:
?в = S / (S + Sпр.)
де: S - товщина пиломатеріалів, мм.
Sпр. - товщина прокладки - 25 мм.
?в = 35 / (35 + 22) = 0,6
Fж.п.шт. = 1 х 6,5 х 2,6 х (1 - 0,6) = 6.76 м2
Vц = 2 х 6.76 х 1,2 = 16.2 м3/сек.
РР.СД.2008.401.ПЗ. Арк
18
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
7. Визначення параметрів агента сушіння
на вході і виході зі стосу
7.1. Визначення маси циркулюючого агента сушіння на 1 кг випарову-ваної вологи (кг/кг).
Розраховуємо за формулою:
mц = Vц / (Мр + Vпр), кг/кг
Vпр =4.62 х 10 х Т1 х (622+d1), м3
Т1 = 273 + t1; Т1 = 273+90=363 0C
Vпр =4.62 х 10 х 363 х (622+690)=2, м3
де: Vпр - приведений питомий об'єм або Id діаграма - 1.3.
Мр - розрахункова маса випаровуваної вологи, кг/сек.
Параметри агента сушіння визначаємо за tp діаграмою, користуючись параметрами tсух. та ?, що відповідають другому ступеню вибраного режиму сушіння для ,бука товщиною 25 мм, в камері ЛЛТІ-2. Всі дані зводимо у таблицю 4.
Параметри агента сушіння на вході у штабель.
Таблиця № 4
№ п/п Назва Позначення Одиниця Значення
1. Температура t1 0C 90
2. Відносна вологість ?1 - 0,75
3. Вологовміст d1 кг/м3 690
4. Тепловміст I1 кДж/кг 1900
5. Парціальний тиск P1 Па 53
6. Густина ?1 кг/м3 -
7. Питомий об'єм V1 м3 / кг 2
7.2. Визначення параметрів агента сушіння після виходу зі стосу.
Щоб визначити ці параметри, необхідно розрахувати вологовміст (d2) на виході зі штабеля.
Розраховуємо за формулою 3.6.1 Г-96 ст.60:
d2 = (100 / mц) + d1, г/кг
d2 = (100 / 4) + 690 = 692 г/кг
За tp діаграмою визначаємо параметри агента сушіння на виході зі штабеля таким чином: знаходимо на tp діаграмі точку перетину tсух і ?1, знаходимо І1 і проводимо її до перетину з лінією d2, точка перетину дасть нам параметри агента сушіння на виході зі штабеля. Всі дані зводимо у таблицю 5.
РР.СД.2008.401.ПЗ. Арк
19
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
Параметри агента сушіння на виході зі штабеля.
Таблиця № 5
№ п/п Назва Позначення Одиниця Значення
1. Температура t2 0C 0.88
2. Відносна вологість ?2 - 0,79
3. Вологовміст d2 кг/м3 692
4. Тепловміст I2 кДж/кг 1900
5. Парціальний

 
 

Цікаве

Загрузка...