WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розрахунок показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камери ЛЛТІ-2 - Курсова робота

Розрахунок показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камери ЛЛТІ-2 - Курсова робота

ст.35.
Коефіцієнт Ад для коротких заготовок знаходиться в залежності від відношення довжини матеріалу до його товщини, табл. 2.1.4 Г-90.
Сосна. Wп = 60 %, Wк = 8 %, товщина - 45, ширина - 110, довжина - 6000 мм.
? с = 93 х 0.8 х 0,79 х 1,25 х 1,05 х 1 = 77.1 год. / 24 = 3.2 доби
?вих. = 93 год.
Ар = 0.8
Ац = 0,79 ?вих. х Ар = 93 х 0.8= 74.4; ?шт. = 2 м/с
Ав = 1,25
Ая = 1,05
Ад = 1
Кедр. Wп=60 %, Wк=8 %, товщина - 50, ширина - 130, довжина - 6000 мм.
? с = 100 х 1,0 х 0,81 х 1,25 х 1,05 х 1 = 106.3 год. / 24 = 4.4 доби
?вих. = 100 год.
Ар = 1,0
Ац = 0,81 ?вих. х Ар = 100 х 1 = 100; ?шт. = 2 м/с
Ав = 1,25
Ая = 1,15; Ад=1
РР.СД.2008.401.ПЗ. Арк
9
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
Ялина. Wп=60 %, Wк=8 %, товщина - 35, ширина - 150, довжина - 6000 мм.
? с = 80.5 х 0.8 х 0,74 х 1,25 х 1,05 х 1 = 62.5 год. / 24 = 2.6 доби
?вих. = 80.5 год.
Ар = 0.8
Ац = 0,74 ?вих. х Ар = 80.5 х 0.8 = 64.4; ?шт. = 2 м/с
Ав = 1,25
Ая = 1,05
Ад = 1
Модрина. Wп=60 %, W =0.8 %, товщина - 32, ширина - 150, довжина - 6000 мм.
? с = 110 х 1,0 х 0,86 х 1,25 х 1,05 х 1 = 124.1 год. / 24 = 5.2 доби
?вих. = 110 год.
Ар = 1,0
Ац = 0,86 ?вих. х Ар = 110 х 1,0 = 110; ?шт. = 2 м/с
Ав = 1,25
Ая = 1,05
Ад = 1
Розрахунок тривалості сушіння і камерообороту в умовному матеріалі для камери ЛЛТІ-2.
Планування роботи сушильної камери на майбутній календарний період у фактичному матеріалі проводити неможливо тому, що протягом року висушуються матеріали різної специфікації і їх величини передбачити не завжди є можливим.
Облік і планування роботи сушильної камери або цеху прийнято проводити в умовному матеріалі.
Умовному матеріалу еквівалентні соснові обрізні дошки товщиною 40 мм, шириною 150 мм, довжиною більше 1 м, які висушуються по ІІ категорії якості від початкової вологості 60 %, до кінцевої 12 %.
Сосна Wп=60 %, W =12 %, товщина - 40, ширина - 150, довжина - 6000 мм.
? с = 88 х 1,0 х 0,76 х 1,00 х 1,15 х 1 = 77 год. / 24 = 3.2 доби
?вих. = 88 год.
Ар = 1,0
Ац = 0,76 ?вих. х Ар = 88 х 1,0 = 88; ?шт. = 2 м/с
Ав = 1,00
Ая = 1,15
Ад = 1
Розрахунок тривалості обороту камери з розвантаженням і розвантажен-ням. ? об
? об сосна= 3.2 + 0,1 = 3.3 доби
? об кедр= 4.4 + 0,1 = 4.5 доби
? об ялина= 2.6 + 0,1 = 2.7 доби
? об модрина= 5.2 + 0,1 = 5.3 доби
? об ц.= 3.2 + 0,1 = 3.3 доби
Всі дані по розрахунку тривалості сушіння зводимо в таблицю 2.
РР.СД.2008.415.ПЗ. Арк
10
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
Розрахунок тривалості сушіння
Таблиця № 2
Характеристика пиломатеріалів Кате-го-
рія якос-
ті су-шін-
ня Кате-
горія ре-жи-му су-шін-ня
?вих, год. Коефіцієнти ?суш
?об, діб
По-
ро-
да Тов-щи-
на,
мм Дов-жи-
на,
мм Вологість
Ар
Ац
Ав
Ая
Ад
год.
діб
Wп Wк
Сосна 45 110 60 % 8 % ІІІ Ф 93 0.8 0,79 1,25 1,05 1 77.1 3.2 3.3
Кедр 50 130 60 % 8 % ІІІ Н 100 1 0,81 1,25 1,05 1 106.3 4.4 4.5
Ялина 35 150 60 % 8 % ІІІ Ф 80.5 0.8 0,74 1,25 1,05 1 62.5 2.6 2.7
Модрина 32 150 60 % 8 % ІІІ Н 110 1 0,86 1,25 1,05 1 124.1 5.2 5.3
Умовний матеріал
Сосна 40 150 60 % 12 % ІІ Н 88 0,8 0,76 1,00 1,15 1,0 77 3.2 3.3
РР.СД.2008.401.ПЗ. Арк
11
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
3. Перерахунок об'єму фактичного матеріалу в об'єм умовного
Облік роботи сушильної камери в фактичному матеріалі проводити досить важко, адже сушильний цех протягом року висушує матеріали різної специфікації, це величини стабільні. Облік і планування роботи сушильних камер прийнято проводити в умовному матеріалі. Умовному матеріалу еквівалентні соснові обрізні дошки товщиною 40 мм, шириною 150 мм, довжиною більше 1 м, початкова вологість Wп = 60 %, кінцева - Wк = 12 %.
Кількість висушуваного фактичного матеріалу Ф перераховують в кількість умовного матеріалу У за формулою:
де: Уі - кількість умовного матеріалу однакової характеристики, м3.
Фі - кількість фактичного матеріалу однакової характеристики, м3.
- коефіцієнт об'ємного заповнення для фактичного матеріалу (табл.2.4.2
Г-90).
- коефіцієнт об'ємного заповнення для фактичного матеріалу однакової
характеристики (табл.2.4.2 Г-90).
?об.у. - тривалість одного оберту камери для умовного матеріалу (табл. 2.1.1,
2.2.1, 2.4.3).
?об.ф. - тривалість одного оберту камери для фактичного матеріалу (табл.2.1.1,
2.2.1, 2.4.3).
Перераховуємо об'єм фактичного матеріалу в об'єм умовного матеріалу для:
Сосни
Уі = 4000 х (0,459 х 3.3) / (3.3 х 0,478) = 3841.0 м3/рік
Фі = 4000 м3/рік
? об.у. = 0,459
?об.ф. = 0,478
?об.ф. = 3.3 доби
?об.у. = 3.3 доби
Кедр
Уі = 4000 х (0,459 х 4.5) / (3.3 х 0,494) = 5068.1 м3/рік
Фі = 4000 м3/рік
? об.у. = 0,459
?об.ф. = 0,494
?об.ф. = 4.5 доби
?об.у. = 3.3 доби
Ялина
Уі = 4000 х (0,459 х 2.7) / (3.3 х 0,441) =3406.3 м3/рік
Фі = 4000 м3/рік
? об.у. = 0,459
РР.СД.2008.401.ПЗ. Арк
12
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
?об.ф. = 0,441
?об.ф. = 2.7 доби
?об.у. = 3.3 доби
Модрини
Уі = 4000 х (0,459 х 5.3) / (3.3 х 0,422) = 6987.5 м3/рік
Фі = 4000 м3/рік
? об.у. = 0,459
?об.ф. = 0,422
?об.ф. = 5.3 доби
?об.у. = 3.3 доби
Загальну кількість умовного матеріалу розраховуємо за формулою 2.5.2 ст.46 Г-96:
?У = Уі1 + Уі2 + … + Уіn
?У = 3841.0 + 5068.1 + 3406.3 + 6987.5 = 19302.9 м3/рік
Дані перерахунку об'єму фактичного матеріалу в умовний зводимо в таблицю 3.
РР.СД.2008.401.ПЗ. Арк
13
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
Перерахунок об'єму фактичного матеріалу в об'єм умовного матеріалу
Таблиця № 3
Характеристика пиломатеріалів Категорія якості Режими сушіння Трив. кам. бо. для умов.матеріалу ?об.ф. Трив. кам. бо. для умов.матеріалу ?об.у. Коеф. об'єм. заповн. для факт.матеріалу ?об.ф. Коеф. об'єм. заповн. для факт.матеріалу ?об.ф. Об'єм пиломатеріалу, м3
Порода Вид (обрізні, необрізні) Розміри, мм Вологість Фактичного Ф Умовного Уі
Товщина Ширина Довжина Початкова Кінцева
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Сосна Обрізні 45 110 6000 60 8 ІІІ Ф 3.3 3.3 0,478 0,459 4000 3841.0
Кедр Обрізні 50 130 6000 60 8 ІІІ Н 4.5 3.3 0,494 0,459 4000 5068.1
Ялина Обрізні 35 150 6000 60 8 ІІІ Ф 2.7 3.3 0,441 0,459 4000 3406.3
Модрина Обрізні 32 150 6000 60 8 ІІІ Н 5.3 3.3 0,422 0,459 4000 6987.5
?

 
 

Цікаве

Загрузка...