WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розрахунок показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камери ЛЛТІ-2 - Курсова робота

Розрахунок показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камери ЛЛТІ-2 - Курсова робота


Курсова робота
ТЕМА:
Розрахунок показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камери ЛЛТІ-2
ЗАВДАННЯ
для розрахункової роботи з предмету
"Сушіння деревини"
Тема завдання: розрахувати показники роботи сушильного цеху на базі сушильної камери ЛЛТІ-2 ________________________________________________________________________
При виконанні розрахункової роботи необхідно оформити:
І. Пояснювальну записку:
Вступ
1. Вибір режимів сушіння
2. Розрахунок тривалості сушіння і обороту камери
3. Перерахунок об'єму фактичного матеріалу в об'єм умовного матеріалу
4. Розрахунок річної продуктивності камери в умовному матеріалі
5. Розрахунок необхідної кількості сушильних камер
6. Вибір розрахункового матеріалу
6.1. Визначення маси вологи, яка випаровується
7. Визначення параметрів агента сушіння на вході і виході зі стосу (зобразити графічно)
7.1. Визначення маси циркулюючого агента сушіння
7.2. Визначення параметрів агента сушіння після виходу зі штабеля
8. Опис технологічного процесу сушіння
8.1. Формування стосів для сушіння
8.2. Транспортування стосів в цеху і в камеру
8.3. Опис конструкції та принципу дії сушильної камери
8.4. Пуск і завантаження камери
8.5. Технологічні етапи сушіння матеріалу
8.6. Контроль і регулювання параметрів агента сушіння
8.7. Контроль вологості матеріалу в процесі сушіння
8.8. Контроль за станом напружень в матеріалі в процесі сушіння
8.9. Показники якості сушіння
8.10. Розформовування висушених стосів матеріалу та зберігання сухих
матеріалів
9. Техніко-економічні показники сушильної камери
Дані для виконання розрахункової роботи
№ п/п Вид матеріалу Порода Розміри, мм Вологість, % Призначення Річна програма
Т Ш Д Wс Wк
1. Заготовки Сосна 45 110 6000 60 8 будівництво 4000
2. Заготовки Кедр 50 130 6000 60 8 будівництво 4000
3. Заготовки Ялина 35 150 6000 60 8 будівництво 4000
4. Заготовки Модрина 32 250 6000 60 8 будівництво 4000
Дата видачі " 4 " 04 2008 р.
ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………….2
1. Вибір режимів сушіння……………………………………………………………4
2. Розрахунок тривалості сушіння і обороту камери………………………………9
3. Перерахунок об'єму фактичного матеріалу в об'єм умовного матеріалу…....12
4. Розрахунок річної продуктивності камери в умовному матеріалі……………15
5. Розрахунок необхідної кількості сушильних камер…………………………...16
6. Вибір розрахункового матеріалу………………………………………………..17
7. Визначення параметрів агента сушіння на вході і виході зі стосу
(зобразити графічно)…………………………………………………………......19
8. Опис технологічного процесу сушіння…………………………………………21
9. Техніко-економічні показники сушильної камери……………………………..33
Список використаної літератури………………………………………………....34
РР.СД.2008.408.ПЗ.
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
Розробив Бандурка
Літера Аркуш Аркушів
Перевірив Плоскодняк н 1 35
ВПУ-14
Н.контр
Затв. Тютюнник
Вступ
Одним із факторів підвищення якості пиломатеріалів є їх сушіння. Це обов'язковий етап технологічного процесу лісопильного деревообробного виробництва. В галузі сушіння деревини за останні 7-10 років досягнуто певних успіхів: збільшилась потужність камерного сушіння за рахунок введення в експлуатацію вітчизняної та зарубіжної техніки; організовано серійне виробництво збірно-металевих камер періодичної дії, на лісопильно-деревообробних підприємствах майже в два рази зменшилась кількість низькопродуктивних камер старих типів, збільшився рівень механізації навантажувально-розвантажувальних та транспортних робіт; запроваджені нові лінії сушіння з підвищеною висотою штабелів.
Одночасно із збільшенням потужностей камерного сушіння пиломатеріалів на лісопильних підприємствах значно підвищились вимоги до якості висушуваного матеріалу.
В ЦНДІМОДі і інших науково-дослідних організаціях і вищих учбових закладах виконано ряд теоретичних експериментальних досліджень, направлених на обгрунтування оптимальних умов процесу сушіння деревини, вимог і вихідних даних для розробки нових сушильних камер і обладнання. ЦНДІМОДом видані "Руководящие технические материалы по технологии камерной сушки древесины", в розробці яких брали участь майже всі науково-дослідні інститути і вищі учбові заклади. Їх впровадження дало змогу більш чітко керувати процесом сушіння і забезпечити високу якість висушуваного матеріалу.
Процес сушіння деревини дуже складний. При ньому проходять фізичні явища, які відносяться до складу процесів переносу. Головні з них: поглинання тепла поверхнею матеріалу (теплообмін); переміщення тепла по матеріалу (теплопровідність); випаровування вологи з поверхні матеріалу (вологообмін); переміщення вологи по матеріалу (вологоперенос). Класифікація видів та способів сушіння деревини базується в першу чергу на особливостях передачі тепла висушеному матеріалу. В залежності від цього розрізняють чотири види сушіння деревини: конвективне; кондуктивне; радіаційне; електричне.
При конвективному сушінні виділяються два підвиди: конвективно-атмосферне сушіння без підігріву повітря і конвективно-теплове сушіння в нагрітих газах або рідинах. Кожний вид сушіння можна розділити на способи, які залежать від обробки агента і особливостей використання обладнання. Найбільше способів має конвективне сушіння. Існують також комбіновані способи сушіння, в яких одночасно використовуються різні види передачі тепла або суміщаються другі ознаки різних способів сушіння.
У промисловості деревина підлягає сушінню головним чином у вигляді пиломатеріалу (дошка, заготовка), а в деяких галузях деревообробки (виробництво фанери і плит) у вигляді лущеного або струганого шпону і подрібненої деревини (стружка, тріска).
Для всіх деревних матеріалів найбільше використовується газопарове сушіння, сушіння в сушильних камерах називається камерним.
РР.СД.2008.401.ПЗ. Арк
2
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
Поряд з досягнутими успіхами в галузі сушіння деревини все ще є недоліки і не вирішені питання. Об'єм сушіння не в повній мірі задовольняє потреби в сухих пиломатеріалах. Якість сушіння пиломатеріалів на деяких підприємствах знаходиться на невисокому рівні, спостерігається покороблення деревини, перехід із високих в більш низькі сорти, нерівномірність просихання пиломатеріалів по об'єму штабеля, не вистачає потужностей машинобудування для централізованого виготовлення сушильних камер та спеціального уніфікованого сушильного обладнання.
Терміни проектування, виготовлення і випробування у виробничих умовах нових високопродуктивних сушильних камер і сушильного обладнання дуже

 
 

Цікаве

Загрузка...