WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект сушильного цеху на базі камер СПЛК-1 - Дипломна робота

Проект сушильного цеху на базі камер СПЛК-1 - Дипломна робота

за формулою:
, год,
(2.1)
де ?вих - вихідна тривалість власне сушіння пиломатеріалів заданої породи і розмірів нормальним режимом від початкової вологості Wп=60% до кінцевої Wk=12% у камерах реверсивною циркуляцією середньої інтенсивності, год.;
Ар, Ац, Ав, Ак, Ад - поправочні коефіцієнти, які враховують: категорію режиму сушіння Ар, інтенсивність циркуляції - Ац ; початкову і кінцеву вологість - Ав; якість сушіння - Ак; довжину матеріалу - Ад.
Розрахунок тривалості сушіння зводимо в таблицю 2.2.
Таблиця 2.2.
Розрахунок тривалості сушіння і обороту камери
Характеристика пиломатеріалів Категорія якості Категорія режиму, сушіння Тривалість сушіння, ?вих год. Коефіцієнти ?суш ?об діб
Порода Т, мм Ш, мм Вологість Ар Ац Ав Ак Ад год діб
Wп Wk
Ялиця 32 100 90 8 ІІ Н 68 1,0 0,67 1,51 1,15 1,0 79,1 3,2 3,3
Береза 40 60 80 8 ІІ Н 96 1,0 0,78 1,43 1,15 1,0 123,1 5,1 5,2
Ялина 50 Різна 70 8 ІІ Н 105 1,0 0,8 1,35 1,15 1,0 130,4 5,4 5,5
Умовний
матеріал (сосна) 40 150 60 12 ІІ Н 88 1,0 0,75 1,00 1,15 1,0 45,9 3,1 3,2
2.1.3 Перерахунок об'єму фактичного пиломатеріалу в об'єм умовного
За умовний матеріал беруть соснові обрізні дошки товщиною 40 мм, шириною 150 мм, довжиною, що перебільшує 1 м, які висушуються за ІІ категорією якості від початкової вологості 60% до кінцевої 12% нормальними режимами.
Об'єм висушених пиломатеріалів, заданих в специфікації Ф (м3), перераховується в об'єм умовного матеріалу У за формулою:
У=Ф·К, м3ум, (2.2)
де Ф - об'єм фактичного пиломатеріалів, який підлягає сушінню, м3; К - коефіцієнт перерахунку
К=К? · Ке, (2.3)
К? - коефіцієнт тривалості обороту камери
,
(2.4)
де ?об.ф. - тривалість камерооборота при сушінні фактичного матеріалу, в добах; ?об.у. - тривалість камерооборота при сушінні умовного матеріалу, в добах; Ке - коефіцієнт місткості камери.
,
(2.5)
де Еум - місткість камери в умовному матеріалі; Еф - місткість камери в фактичному матеріалі; ?ум - коефіцієнт об'ємного заповнення штабеля умовним матеріалом; ?ф - коефіцієнт об'ємного заповнення штабеля фактичним матеріалом.
Перерахунок фактичного об'єму матеріалу в об'єм умовного матеріалу зводимо в табл. 2.4
Таблиця 2.4.
Перерахунок фактичного об'єму пиломатеріалів в умовний
Характеристика пиломатеріалів Тривалість камерообороту, діб Коефіцієнти Об'єм пиломатеріалів
Порода Т, мм Ш, мм ?об.у. ?об.ф. К? ?ум ?ср Ке Заданий Ф, м3 В умовному матеріалі
Ялиця 32 100 3,3 3,2 1,031 0,399 0,438 1,097 1700 1922,7
Береза 40 60 5,2 3,2 1,625 0,438 0,438 1,0 1000 1625
Ялина 50 Різна 5,5 3,2 1,718 0,316 0,438 1,386 1000 2381,3
?Ф=3700 ?У=5929
2.1.4 Розрахунок продуктивності камери в умовному матеріалі
Річну продуктивність камери в умовному матеріалі визначають за формулою:
, м3 ум/рік,
(2.6)
де 335 - тривалість роботи камери в рік, діб; ?об.ум. - тривалість камерооборота при сушінні умовного матеріалу; Г - габаритний об'єм в усіх штабелів в камері:
Г= , м3
(2.7)
де L, B, H - відповідно габаритна довжина, ширина, висота штабеля, м; m - кількість штабелів в камері; ?ум. - коефіцієнт об'ємного заповнення штабелю умовним матеріалом.
Г=6,5?1,8?2,6?1=30,42 м3.
м3 ум/рік.
2.1.5 Розрахунок необхідної кількості сушильних камер
Необхідна кількість сушильних камер визначають за формулою:
, шт
(2.8)
де - загальний об'єм умовного матеріалу визначено з табл.2.4.; Пу - річна (планова) продуктивність однієї камери в умовному матеріалі.
шт.
Взята кількість камер визначається округленням до ближнього цілого числа.
Приймаємо до будівництва 5 камер СПЛК-1.
2.2 Тепловий розрахунок
2.2.1 Вибір розрахункового матеріалу
Проектні організації за розрахунковий матеріал беруть, як правило, соснові обрізні дошки товщиною 25 мм, шириною не менше 180 мм, початковою вологістю 80%, а кінцевою залежно від призначення.
В дипломному проекті за розрахунковий матеріал приймають матеріал, який найшвидше висихає із заданої специфікації.
Згідно заданої специфікації найшвидше висихає сосна:
Т=32 мм, Ш=100 мм, Д=6,0 м, Wп=90%, Wk=8%, ?суш=79,1 год=3,2 доби,
?об.ф.=3,3 доби.
2.2.2 Визначення параметрів агента сушіння на вході в штабель
Параметри агента сушіння на вході в штабель визначаються за допомогою Id - діаграми. Точку 1, яка характеризує параметри агента сушіння на вході в штабель знаходять по параметрах другої ступені режиму сушіння розрахункового матеріалу (t1,?1) значення параметрів агента сушіння на вході в штабель заносимо в таблицю 2.5
Таблиця 2.5
Параметри агента сушіння на вході в штабель.
№ Назва Позначення Одиниця вимірювання Значення
1 Температура t1 0C 84
2 Відносна вологість ?1 - 0,62
3 Вологовміст d1 г/кг 338
4 Тепловміст (ентальпія) I1 кДж/кг 980
5 Парціальний тиск Pn1 Па 36100
6 Густина ?1 кг/м3 0,84
7 Питомий об'єм V1 м3/кг 1,59
8 Температура мокрого термометра tm 0C 65
22.2.3 Розрахунок кількості випаруваної вологи
2.2.3.1 Маса вологи, що випаровується з 1 м3 деревини
, кг/м3,
(2.9)
де ?ум - умовна густина розрахункового матеріалу, ?ум=400кг/м3; Wn, Wk - початкова і кінцева вологість розрахункового матеріалу.
кг/м3.
2.2.3.2 Маса вологи, що випаровується за час одного камерообороту
Моб.кам.=М1м3oЕ, кг/об. кам., (2.10)
де Е - місткість камери в щільних м3.
Е=Гo?ф, м3, (2.11)
де Г - габаритний об'єм всіх штабелів у камері, м3.
Г=6,5?1,8?2,6?1=30,42 м3.
?ф - коефіцієнт об'ємного заповнення штабеля фактичним матеріалом, ?ф=0,399.
Е=30,42?0,399=12,13 м3.
Моб.кам.=287?12,13=3481,3 кг/об.
2.2.3.3. Маса вологи, що випаровується в камері за секунду
, кг/с,
(2.12)
де ?вл.суш. - загальна тривалість сушіння розрахункового матеріалу без врахування тривалості початкового нагріву і термовологообробок
?вл.суш. = , год.
(2.13)
год.
кг/сек.
2.2.3.4 Розрахункова кількість випаровуваної вологи
Мр=Мс?х, кг/с, (2.14)
де х - коефіцієнт нерівномірності швидкості сушіння; х=1,2.
Мр=0,014?1,2=0,016 кг/с.
2.2.4 Розрахунок об'єму циркулюючого агента сушіння і його параметрів на виході з штабеля
Об'єм циркулюючого по матеріалу агента сушіння визначається за формулою:
, м3/с,
(2.15)
де ?шт. -розрахункова швидкість циркуляції агента сушіння через штабель, м/с, ?шт..=2,5 м/с; Fж.п.шт. - живий перетин штабеля, тобто площа вільна для проходу агента сушіння, м2.
, м2,
(2.16)
де n - кількість штабелів в площині, перпендикулярній до напряму циркуляції агента сушіння, n=1; l i h- довжина і висота штабеля, м; ?в і ?Д - відповідно коефіцієнти заповнення штабеля по висоті і по довжині.
.
.
Fж.п.шт.=1?6,5?2,6(1-0,92·0,56)=8,28 м2.
Vц=2,5?8,28=20,7 м3/с.
2.2.4.1 Маса циркулюючого по матеріалу агента суміші за секунду
, кг/с.
(2.17)
кг/с.
2.2.4.2 Питома витрата

 
 

Цікаве

Загрузка...