WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект сушильного цеху на базі камер СПЛК-1 - Дипломна робота

Проект сушильного цеху на базі камер СПЛК-1 - Дипломна робота

Ціна, грн./м3 Вартість, тис грн.
Сушіння пиломатеріалу:
Умовного
Фактичного
м3
м3
5929
3700
103,75
166,14
614,7
614,7
Таблиця 6.2
Розрахунок вартості матеріалу
Назва Одиниця виміру Кількість Ціна, грн. Вартість, тис грн.
Пиломатеріали (на прокладки) м3 20,5 300 6,2
Таблиця 6.3
Розрахунок вартості електроенергії, пари і води
Назва Одиниця виміру Кількість Ціна, грн. Вартість, тис грн.
1. Електроенергія
а) на технологічні потреби
2. Пара
3. Вода кВт/год
тонн
м3 443931,4
3220,2
1306,4 0,28
80
2,85 124,3
257,6
3,7
Таблиця 6.4
Розрахунок вартості основних фондів сушильного господарства
Назва Одиниця виміру Кількість Ціна, грн. Вартість, тис грн.
1. Сушильні камери СПЛК-1
2. Приміщення цеху
3. Лабораторне обладнання
4. Траверзний візок
5. Ліфт-підйомник
6. Лісовоз
7. Треки
шт.
м3
к-т
шт.
шт.
шт.
шт.
5
2277,1
1
1
2
1
45
53500
200
32000
6960
8100
10500
67
267,5
455,4
32,0
7,0
16,2
10,5
3,0
Разом 791,6
Таблиця 6.5
Розрахунок амортизаційних відрахувань і затрат на поточний ремонт
Назва Вартість, тис. грн. Амортизаційні відрахування Затрати на поточний ремонт
% тис. грн. % тис. грн.
1. Приміщення цеху
2. Сушильні камери СПЛК-1
3. Ліфт-підйомник
4. Лабораторне обладнання
5. Траверзний візок
6. Лісовоз
7. Треки
Разом 455,4
267,5
16,2
32,0
7,0
10,5
3,0
791,6 8
8
40
40
40
40
24
36,4
21,4
6,5
12,8
2,8
4,2
0,7
84,8 30
30
30
30
30
30
30
10,9
6,4
1,9
3,8
0,8
1,3
0,2
25,3
Таблиця 6.6
Баланс робочого часу на одного робітника в рік
Назва Одиниця виміру Показник
1. Календарний фонд часу дні 365
2. Неробочі дні, всього:
а) святкові
б) вихідні дні
дні
дні 114
10
104
3. Номінальний фонд часу дні 251
4. Невиходи на роботу:
а) чергові відпустки
б) відпустки на навчання
в) декретні відпустки
г) по хворобі
д) виконання громадських доручень дні
дні
дні
дні
дні
дні 30
25
0,5
1,5
3
-
5. Ефективний фонд часу дні 221
6. Номінальна тривалість робочого дня дні 8
7. Внутрізмінні втрати робочого часу дні 0,1
8. Ефективна тривалість робочого дня дні 7,9
9. Ефективний фонд робочого часу дні 1746
Таблиця 6.7
Розрахунок тарифного фонду заробітної плати робітників
Назва професії Розряд робіт-ника Кількість (чоловік) Годинна тарифна ставка, грн. Ефективний фонд часу робітника в рік, год Фонд заробітної плати, тис. грн.
Робітники для укладання і розбирання штабелів ІV 2 3,20 1746 11,2
Чергові сушильники V 4 3,20 1746 22,3
Слюсар-ремонтник V 1 3,20 1746 5,6
Електрик V 1 3,20 1746 5,6
Прибиральниця ІІ 1 2,60 1746 4,5
Разом 9 49,2
Таблиця 6.8
Розрахунок річного фонду заробітної плати цехового персоналу
Назва професій Кількість Місячний посадовий оклад, грн. Річний фонд заробітної плати, тис. грн.
Керівники
1. Начальник цеху -
2. Майстер 1 700 8,4
3. Лаборант -
Разом 1 8,4
Таблиця 6.9
Розрахунок річного фонду зарплати робітників
Назва Річний тарифний фонд зарплати Доплати
Основна зарплата, тис. грн. Додаткова зарплата Річний фонд зарплати, тис. грн.
% тис. грн. % тис. грн.
Робітники 49,2 15 7,4 56,6 7 4,0 60,6
Таблиця 6.10
Розрахунок витрат із фонду матеріального заохочення
Назва Тарифний фонд зарплати, тис. грн. Виплата із ФМЗ
% тис. грн.
Робітники 49,2 10 4,9
Керівники 7,8,4 25 2,1
Разом 7,0
Таблиця 6.11
Кошторис витрат по сушильному господарству
Назва витрат Показник, грн. Структура, %
1. Вартість матералу 6,2 1,0
2. Вартість електроенергії 124,3 20,2
3. Вартість пари 257,6 41,9
4. Вартість води 3,7 0,7
5. Амортизація осф. 84,8 13,8
6. Затрати на поточний ремонт 25,3 4,1
7. Фонд зарплати робітників, цехового персоналу 69,0 11,2
8. Відрахування на соцстрах. 25,9 4,2
9. Інші витрати 17,9 2,9
Разом 614,7 100
План виробництва в ум. м3 5929
Цехова собівартість сушіння 1 м3 ум. п/м 103,75
Таблиця 6.12
Техніко-економічні показники сушильного господарства
№ п/п Назва Одиниця виміру Показник
1 План виробництва сушильного господарства:
а) в фактичних
б) в умовних
в) в грошовій оцінці
м3
м3
тис. грн.
3700
5929
598,5
2 Чисельність працівників всього
В тому числі:
а) робітників
б) цехового персоналу Чол.
Чол.
Чол. 10
9
1
3 Виробіток продукції на 1 роб.
а) в умовному матеріалі
б) в грошовій оцінці
м3
тис. грн.
658,8
66,5
4 Фонд зарплати працівників
В тому числі:
а) робітників тис. грн.
тис. грн. 69,0
60,6
5 Виплати із ФМЗ працівникам
В тому числі:
а) робітникам тис. грн.
тис. грн. 7,0
4,9
6 Середньорічна зарплата з врахуванням виплат із ФМЗ
а) одного працівника
б) одного робітника тис. грн.
грн.
грн.
7600
7278
7 Собівартість сушіння 1 м3 ум. п/м грн. 103,75
Розрахунок економічної ефективності і строку окупності
По розрахунках економічної частини собівартість 1м3 умовного пиломатеріалу становить 103,75 грн., а по даних підприємства 128,20 грн.
Умовно-річну економію визначаємо по формулі:
,
де С1 - собівартість сушіння 1м3 ум. п/м по даних підприємства, грн; С2 - собівартість сушіння 1м3 ум. п/м по даних проекту, грн.; В - річна програма в умовних м3 .
Еум.р.=(128,20-103,75)·5929=144,9 тис. грн.
Термін окупності визначаємо по формулі:
,
де К - капіталовкладення (вартість основних фондів).
р.
Коефіцієнт економічної ефективності визначається по формулі:
.
.
Порівнюючи фактичний термін окупності витрат 5,5 з нормативним 6,7 року і коефіцієнт економічної ефективності 0,18 з нормативним 0,15 можна зробити висновок, що даний проект сушильного цеху є економічно доцільним.
Використана література:
1 Сушіння і захист деревини/ П.В.Білей, М.І.Крупа, І.В.Мацьків: Навч. Посібник. - К.: ІЗИН, 1998. -116с.
2 Кречетов И.В. Сушка древесины. -М.: Лесн. пром-сть, 1980. -432с.
3 Соколов П.В. Сушка древесины. -М.: Лесн. пром-сть, 1968. -364с.
4 Серговский П.С., Расев А.И. Гидротермическая обработка и консервирование древесины. -М.: Лесн. пром-сть, 1987. -360с.
5 Руководящие технические материалы по технологии камерной сушки древесины. Архангельск: ЦНИИМОД, 1985. -143с.

 
 

Цікаве

Загрузка...