WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект сушильного цеху на базі камер СПЛК-1 - Дипломна робота

Проект сушильного цеху на базі камер СПЛК-1 - Дипломна робота


(4.1)
де Nуст - встановлено потужність обладнання, кВт; Кзап - коефіцієнт попиту, який враховує одночасність роботи двигунів, завантаження обладнання, ККД електродвигунів і втрати на лінії; Tрозр - розрахунковий час роботи обладнання за рік, год.
Для електродвигунів сушильних камер:
,
(4.2)
де Тріч - річний фонд роботи сушильної камери за рік, Тріч=8·3·335=8040год; Тз.р. - затрати часу на завантаження і розвантаження камер за рік, год; Тохол - затрати часу на охоплення матеріалу в камері, год.
В камерах періодичної дії:
Тз.р. = ?з.р. · п, год, (4.3)
де ?з.р. - тривалість завантаження і розвантаження камери, беруть 2,4 год; п - кількість камерооборотів за рік.
,
(4.4)
де ?ср.ф. - середня тривалість обороту камери, при сушінні фактичного матеріалу, діб.
.
Затрати часу на охолодження в камері:
,
(4.5)
де ?охол. - тривалість охолодження матеріалу середньої товщини в камері до 30 - 40оС становить 1 год на см товщини матеріалу; п - кількість камерооборотів за рік.
Середньозважена товщина матеріалу:
,
(4.6)
де Sі - товщина висушуваного матеріалу кожного виду, заданого специфікацією.
.
Розрахунковий час роботи електродвигунів іншого обладнання визначають за формулою, із врахуванням змінності роботи даного обладнання і кількості робочих днів у році:
Тріч=t·i·n,год. (4.7)
Дані обчислень зводимо до таблиці 4.1.
Таблиця 4.1
Розрахунок витрати силової електроенергії
Назва обладнання Кількість Встано-влена потужність одиниці обладнання, кВт Встано-влена потужність всього обладнання, кВт Коефіці-єнт запиту Час роботи обладнан-ня Річна витрата електро-
енергії, кВт/год.
Сушильні камери СПЛК-1 5 11 55 0,8 7613,8 335007
Траверсні візки 1 9 9 0,3 5840 15768
Ліфт-підйомник 2 10 20 0,3 4160 24960
375735
4.2 Розрахунок витрат електроенергії на освітлення
Для створення нормального освітлення в темні години доби або в затемнених приміщеннях використовують світильники із лампами розжарювання або з люмінесцентними лампами.
Розрахунок річної потреби в електроенергії на освітлення виконують методом питомої встановленої потужності при розмірах приміщення, що перебільшує 10 м2. Розрахунок виконують за формулою:
,
(4.7)
де Р - питома потужність на освітлення; S - площа приміщень, м2; Кзап - коефіцієнт запиту, який враховує роботу всіх світильників і втрати на лінії, беруть 0,8; Троб - час роботи світильників за рік, год.
Кількість годин роботи світильників за рік залежить від географічної ширини і місцевості, визначають виходячи із середнього часу горіння ламп за добу. Для всіх ділянок сушильного цеху, крім коридорів керування, лабораторій і траверсного коридору, необхідно брати Троб=9·365=3285 год.
Оскільки при двозмінній роботі середній час горіння ламп в добу становить 9год. Для коридору керування, траверсного коридору і лабораторії тривалість роботи світильників становить 13 год. Результати розрахунку витрати електроенергії на освітлення зводимо до табл. 4.2
Таблиця 4.2
Розрахунок витрати електроенергії на освітлення сушильного цеху
Назва приміщень (ділянок) Площа примі-щення, м2 Питома потужність, кВт/м2 Коеф. запиту К-сть год горіння ламп Річна витрата електроенергії на освітлення, кВт·год
Виробничі ділянки: сушильні камери
Траверсний коридор 129,5 8 0,8 4355 3609,4
Приміщення для формування сирих штабелів 33,8 15 0,8 3285 1332,3
Склад сирих штабелів 56,3 4 0,8 3285 591,8
Приміщення для розформування сирих штабелів 45,0 15 0,8 3285 1773,9
Склад сухих штабелів (охолоджуюче приміщення) 95,7 4 0,8 3285 1005,9
Коридор керування 22,5 15 0,8 4355 1175,8
Допоміжні приміщення, лабораторія цеху 30 18 0,8 4355 627,1
Механічна майстерня 15 0,8 3285 394,2
Контора, кімната начальника цеху 15 0,8 3285 394,2
Побутові приміщення: кімната відпочинку 40 15 0,8 3285 394,2
Курилка 15 0,8 3285 394,2
Гардероб 15 0,8 3285 394,2
Душ, санвузол 15 0,8 3285 394,2
Разом: 12481,4
4.3 Розрахунок витрати електроенергії на вентиляцію. Сумарна витрата електроенергії
В зв'язку з тим, що робітники, які обслуговують сушильні камери працюють при високих температурах та високій вологості повітря, необхідна припливно-витяжна вентиляція сушильних цехів. Кратність повітрообміну має бути не менше як 1,5. В середньому можна брати потужність електродвигунів для припливно-витяжної вентиляції Р= 2...З кВт на 1000 м3 цеху.
Витрата електроенергії на вентиляцію:
кВт/год,
(4.8)
де Р - питома потужність електродвигунів для припливно-витяжної вентиляції, кВт/м3; V - сумарний об'єм приміщень цеху без врахування об'єму сушильних камер, м3; Троб - час роботи вентиляційної системи за рік, год. Значення Троб визначають при тризмінній роботі сушильного цеху за формулою:
год.
V=2699,5-422,4=2544,1 м3.
кВт год.
Загальна витрата електроенергії:
Wзаг=375735+12481,4+55715=443931,4 кВт год.
4.4 Витрати теплоти (пари) на технологічні потреби
Річну потребу в парі на технологічні потреби визначається за формулою:
т/рік.
(4.9)
т/рік.
4.5 Розрахунок витрати пари на опалення і вентиляцію
Витрати пари на опалення і вентиляцію обчислюється за формулою:
,
(4.10)
де q - питома витрата теплоти на опалення і вентиляцію 1 м3 при різниці температури в 1оС, кВт/(м3·град). Середнє значення цієї величини можна брати:
- для опалення: 0,45 · 10-3;
- для вентиляції: 0,09 · 10-3.
V - загальний об'єм приміщень цеху безврахування об'єму сушильних камер, м3; tприм - температура в приміщенні, беруть 20оС; tрозр - розрахункова температура для опалення і вентиляції, визначається за табл. Д.22.; tріч - тривалість опалюваного сезону, год.
?оп - тривалість опалюваного сезону в днях, визначається за табл. Д.22.
Результати розрахунку зводимо до табл. 4.3
Таблиця 4.3
Розрахунок витрати теплоти на опалення і вентиляцію
Назва споживача Питома витрата Об'єм примі-щення Різниця темпера-тур Тривалість опалюва-льного сезону Річна витрата теплоти
Опалення сушильного цеху 0,45·10-3 2544,1 45 4920 275,9·103
Вентиляція 0,09·10-3 2544,1 34 4920 38,3·103
Разом: 314,2·103
Розрахунок річної потреби пари на опалення і вентиляцію:
,
(4.11)
де Q - загальна витрата теплоти на опалення і вентиляцію, кВт; 0,58 - кількість теплоти, що виділяється одним кг пари за год, кВт.
.
4.6 Розрахунок витрати пари на побутові потреби
Обчислення виконують за формулою:
,
(4.12)
де q - витрата пари на одну людину за зміну, беремо 2,5 кг; m - кількість людей, що працюють у найбільш завантаженій зміні; і - кількість змін роботи цеху за добу; п - кількість днів роботи цеху в році.
.
4.7 Розрахунок загальної витрати пари на технологічні, побутові потреби, опалення і вентиляцію
(4.13)
Рзаг=2665,1+541,7+13,4=3220,2 т/рік.
5 Охорона праці і протипожежний захист
5.1

 
 

Цікаве

Загрузка...