WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → "Робоча навч.програма з ""Основ метрології і технічних вимірювань"" " - Реферат

"Робоча навч.програма з ""Основ метрології і технічних вимірювань"" " - Реферат

Міністерство освіти України
Коломийський політехнічний коледж
"Затверджено"
Заступник директора
з навчальної роботи
_____________Крупа М.І.
"___"___________2001 р.
Робоча навчальна програма
з дисципліни "Основи метрології
і технічні вимірювання"
для спеціальності 5.09022002
"Технічне обслуговування і ремонт обладнання
підприємств хімічної і нафтогазової промисловості"
Розглянуто і затверджено
цикловою комісією обладнання
і спецдисциплін механічного циклу
Протокол №___ від __________2001 р.
Голова циклової комісії
___________________ Василишин В.П.
Розробив: Викладач Руденко В.Ф.
___________________
Коломия 2001
Загальні відомості
Предмет "Основи метрології та технічні вимірювання" вивчає основи стандартизації, основні поняття та визначення, міжгалузеві системи стандартів. Допуски і посадки, основні відомості про взаємозамінність. Основи технічних вимірювань, методи і засоби забезпечення єдності вимірювань. Метрологічне забезпечення виробництва. Точність форми деталей, жорсткість поверхні. Допуски і посадки підшипникових, конічних з'єднань, різьб. Допуски на шпонкові, шліцові з'єднання, зубчасті передачі.
Слідує за кресленням, технічною механікою, фізикою та матеріалознавством.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати і вміти:
Знати:
- сутність та вплив стандартизації та взаємозамінності на розвиток промисловості;
- основні поняття, терміни та визначення по допускам та посадкам для гладких елементів деталей та їх з'єднань;
- особливості системи допусків та посадок для з'єднань підшипників з валами та корпусами;
- основні відомості про точність форм та розташування поверхонь, жорсткості поверхні;
- класифікація вимірювальних засобів та їх використання;
- допуски і посадки шпонкових, шліцевих, різьбових, конічних з'єднань та зубчастих передач.
Вміти:
- виконувати вимірювання вимірними інструментами і пристроями;
- вибирати системи посадок, квалітети та види посадок;
- застосовувати набуті знання в курсовому і дипломному проектуванні.
Для отримання практичних навичок передбачається виконання лабораторно-практичних занять, в т.ч. бажано, в лабораторіях базових підприємств.
Приблизний тематичний план
№/п Назва розділів і тем кількість годин
всього в т.ч.лаб./практ.
Уведення. Метрологія, задачі і роль її в народному господарстві 2
Розділ І
Основи стандартизації
1.1. Роль стандартизації в забезпеченні якості продукції 2
1.2. Основні принципи стандартизації 2
1.3. Основні методи стандартизації 8
1.4. Основні положення Державної системи стандартизації в Україні 6
1.5. Міжгалузеві комплекси Державних стандартів в Україні 2
1.6. Стандартизація на підприємстві 4 2
1.7. Економічна ефективність стандартизації 2
Разом по розділу 28 2
Розділ 2
Допуски і посадки
2.1. Основні відомості про взаємозамінність 2
2.2. Основні поняття, терміни, визначення і позначення по допускам і посадкам для гладких елементів деталей і їх з'єднань 4
2.3. Системи допусків і посадок для гладких елементів деталей і їх з'єднань 8 2
2.4. Гладкі калібри і їх допуски 4 2
2.5. Точність форми деталей. Шорсткість поверхні 4
2.6. Допуски і посадки підшипників кочення 4 2
2.7. Розмірні ланцюги 4 2
2.8. Допуски на конічні з'єднання 2
2.9. Допуски на різьби 4
2.10. Допуски на шпонкові і шліцові з'єднання 4
2.11. Допуски на зубчасті передачі 4
Разом по розділу 44 8
Розділ 3
Основи метрології і забезпечення єдності вимірювань
3.1. Основні поняття і визначення 2
3.2. Одиниці фізичних величин 2
3.3. Види вимірювань 2
3.4. Погрішності вимірювань 2
3.5. Засоби вимірювань і їх характеристики 4 2
3.6. Обробка результатів вимірювань 4
3.7. Основи забезпечення єдності вимірювань 2
3.8. Метрологічне забезпечення виробництва 2
Разом по розділу 20 2
Розділ 4
Технічні вимірювання
4.1. Кінцеві міри довжини 2
4.2. Штрихові, важільно-механічні, ва жильно-оптичні, оптичні прилади. 8 4
4.3. Методи і засоби вимірювання кутів, конусів, різьб 4 2
4.4. Методи і засоби вимірювання зубчастих коліс 4 2
Разом по розділу 18 8
Всього по предмету 110 20
Література
1. Закон України "Про метрологію і метрологічну діяльність". Газета "Голос України". - №48 (1798) від 13.03.98.
2. Державна система стандартизації. - К.: Держстандарт України, 1993.
3. Якушев Л.И., Воронцов Л.Н., Федотов Н.М. "Взаимозаменяемость, стандартизація и технические измерения". - М.: "Машиностроение", 1987.
4. Козловский Н.С., Виноградов А.Н. "Основыстандартизации, допуски, посадки и технические измерения". - М: "Машиностроение", 1982.

 
 

Цікаве