WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Різновиди ринкових цін - Реферат

Різновиди ринкових цін - Реферат

піддаються судовому покаранню у виді чи штрафу тюремного ув'язнення. Наприклад, у США законодавчо заборонені цінові угоди між виробниками, оптовою і роздрібною торгівлею, контролювання виробниками й оптовиками роздрібних цін на свої товари. В Австрії міністр економіки встановлює або верхню межу цін соціально значимих товарів і послуг, або "ножиці" цін. Контроль здійснюють місцеві органи самоврядування і "соціальні партнери" (профспілки й ін.). В Франції широко застосовуються зобов'язання між фінансовою адміністрацією і конфедераціями підприємств, що визначають граничні чи рівні індекси цін на деякі товари, поліпшення якості як умова росту цін на нову продукцію і т.д. Для посилення контролю держава субсидіює асоціації споживачів. Контроль посилюється при загостренні інфляції (наприклад, у 1980-1981 р., коли інфляція досягала 10 %).
Інфляція - підвищення загального рівня цін і знецінення грошей, викликане порушенням рівноваги між грошовою масою і товарним покриттям.
Диспропорцію викликає ряд взаємозалежних причин:
- інфляційний попит (у Росії це випуск не забезпечених товарами грошей, що покривають дефіцит державного бюджету; непродуктивні витрати держави; зростання грошових доходів населення, що випереджає збільшення виробництва й утворюючий дефіцит товарів. У світі, наприклад, бойкот країн-членів ОПЕК на продаж нафти, що викликав ріст цін на нафту, ріст зарплати під тиском профспілок і ін.);
- ріст рівня витрат (наприклад, ріст цін на сировину, переорієнтація продукції в зв'язку із суспільними катаклізмами).
Ріст заробітної плати і цін підштовхують один одного, і помірна інфляція при відповідній політиці держави трансформується в гіперінфляцію: руйнуються нормальні економічні відносини, виробники і споживачі рятуються від грошей, вкладаючи їх у непродуктивні цінності, переходять на бартерні розрахунки, звертається виробництво і накопичуються товари в розрахунку на їхнє подорожчання, росте спекулятивна діяльність, знецінюються нагромадження цілого покоління людей. Страждають від інфляції громадяни з фіксованими доходами, вкладники-кредитори і підприємці. Виграють фірми, що мають можливість легко збільшити і зарплату, наприклад торговці коштовностями, вартість яких під час інфляції росте швидше, ніж вартість життя.
Діючі в економіці ціни взаємозалежні й утворять систему, що знаходиться в постійній динаміці під впливом безлічі факторів. Ця система складається з окремих взаємозалежних взаємодіючих блоків цін, таких як оптові ціни, тарифи транспорту і зв'язку й ін.
Блоки цін, у свою чергу, складаються з більш дрібних чи блоків подблоков. Так, блок оптових цін поділяється на дві подблока - оптові ціни підприємства й оптові (відпускні) ціни промисловості. Блок тарифів транспорту і зв'язку складається з декількох подблоков: тарифи залізничного транспорту, тарифи морського транспорту, тарифи автотранспорту і т.д. Усі блоки взаємозалежні між собою.
Взаємозв'язок і взаємозалежність цін, що входять у єдину систему, визначається двома найважливішими умовами: по-перше, усі ціни формуються на єдиній методологічній основі - на законах вартості, пропозиції та попиту; по-друге, усі підприємства, виробництва і галузі, господарська діяльність яких обслуговується цінами, взаємозалежні.
Взаємозв'язок і взаємозалежність цін у єдиній системі не виключає самостійного руху окремих блоків цін і цін на конкретні товари усередині цих блоків.
Необхідно відзначити тісний зв'язок між системою цін і економічним середовищем, що включає в себе товарне виробництво, різні форми власності, конкуренцію і т.д., тобто складові частини ринкової економіки.
По ряду економічних ознак усі ціни розділяються на види і підвиди.
У залежності від галузей, що обслуговуються ними, і сфер економіки ціни класифікуються в такий спосіб:
" оптові ціни;
" закупівельні ціни;
" ціни на будівельно-монтажні роботи і послуги;
" тарифи вантажного і пасажирського транспорту;
" роздрібні ціни;
" тарифи на платні послуги, що робляться населенню;
" ціни, що обслуговують зовнішньоторговельний оборот;
" надбавки, знижки, націнки в сфері звертання.
Оптові ціни - ціни, по яких реалізується і відповідно закуповується продукція підприємств, фірм і організацій. Як уже було сказано, оптові ціни підрозділяються на два підвиди: оптові ціни підприємства й оптові (відпускні) ціни промисловості.
Оптові ціни підприємства - ціни виготовлювачів продукції, по яких вони реалізують зроблену продукцію споживачам - іншим підприємствам і організаціям, а також збутовому й оптовому органам. Реалізуючи свою продукцію, підприємства повинні відшкодувати витрати виробництва і реалізації і дістати нормальний прибуток.
На основі оптових цін підприємства виробляються аналіз і розрахунки вартісних показників роботи. Таким чином, оптова ціна підприємства звернена до виробництва, тісно зв'язана з ним.
Різновидом оптової ціни підприємства є трансферна ціна. Вона застосовується при здійсненні комерційних операцій між підрозділами того самого підприємства і може використовуватися як у відношенні готових виробів, напівфабрикатів, сировини, так істосовно до послуг, у тому числі до управлінських платежів і відсотків за кредит. За останні роки трансферні ціни одержали велике поширення, оскільки внутріфірмова торгівля стає важливим елементом міжнародної торгівлі. Трансферні ціни можуть істотно впливати на конкурентноздатність підприємства на ринку. Так, шляхом заниження цін на сировину і матеріали, що поставляються дочірніми підприємствами, можна помітно підвищити конкурентноздатність даного підприємства. Знижені ціни іноді застосовуються для зменшення митних пошлин, однак це суперечить антимонопольному законодавству.
Оптові (відпускні) ціни промисловості - ціни, по яких підприємства й організації-споживачі оплачують продукцію збутовим (оптовим) організаціям. Ці ціни застосовуються в багатьох галузях економіки. Якщо оптові ціни підприємства більш тяжіють до виробництва, то оптові (відпускні) ціни промисловості тісніше зв'язані з оптовою торгівлею. Різновидом оптової (відпускний) ціни промисловості є ціна біржового товару (чи біржових угод). Вона формується на базі біржового котирування і чи надбавок знижок, з її в залежності від якості товарів, відстані від місця постачання, передбаченого біржовим контрактом.
Закупівельні ціни - це ціни (оптові), по яких сільськогосподарська продукція реалізується сільськогосподарськими підприємствами, фермерами і населенням. На практиці закупівельні ціни для господарств трансформуються в середні ціни фактичної реалізації, у яких враховані ціни і кількість продукції, проданої по різних каналах реалізації (заготівельним організаціям, на ринку й ін.).
Ціни на будівельно-монтажні роботи і послуги. Ці роботи і послуги оцінюються по двох видах цін:
кошторисна вартість - граничний розмір витрат на будівництво кожного окремого об'єкта;
прейскурантна ціна - усереднена кошторисна вартість одиниці кінцевої продукції типового будівельного об'єкта.
Тарифи вантажного і пасажирського транспорту - плата за переміщення вантажів і пасажирів, стягнута транспортними організаціями з відправників вантажів і населення.
Роздрібні ціни - ціни, по яких товари реалізуються в роздрібній торговій мережі населенню, підприємствам і організаціям.
Різновидом роздрібної ціни є аукціонна ціна. Аукціонна ціна - ціна товару, проданого на аукціоні. Вона може істотно відрізнятися від ринкової ціни (бути багаторазово чи вище нижче її) і в значній мірі залежить від майстерності обличчя, що проводить аукціон.
Ціни також класифікуються в залежності від території дії. При цьому розрізняють ціни, єдині по країні, і ціни регіональні (зональні, місцеві).
Єдині ціни можуть установлюватися тільки на базові види продукції і послуги, при цьому ціни регулюються (фіксуються) державними органами (енергоносії, електроенергія, квартплата й ін.).
Регіональні ціни можуть бути оптовими, закупівельними, роздрібними. Вони встановлюються підприємствами-виготовлювачами, органами ціноутворення регіональних органів влади і керування. Ці ціни орієнтуються на витрати виробництва і реалізації, що складаються в даному регіоні. Регіональними є також ціни і тарифи на гнітюче число житлово-комунальних побутових послуг, що робляться населенню.
У практичній діяльності підприємства процес ціноутворення передбачає наступні етапи:
" вибір цілей ціноутворення;
" виявлення факторів, що впливають на ціну;
" формування цінової політики.
Список використаної літератури:
1. Основи економічної теорії. Підручник / За ред. Базидевича. - К., 2001.
2. Словник-довідник з економіки. - К., 2002.
3. Щербаков С.І. Проблеми ціноутворення. - Харків, 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...