WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Інфраструктура ринку (пошукова робота) - Реферат

Інфраструктура ринку (пошукова робота) - Реферат

визначенні порядку виборів правління, встановленні податків з біржових доходів тощо.
У групі так званих нових індустріальних країн, до яких належать азійські: Південна Корея, Тайвань, Гонконг, Сінгапур, Малайзія, Таїланд і латиноамериканські: Бразилія, Мексика, Аргентина - фондові біржі являють собою, як правило, державні інституції абоприватні організації, що перебувають під контролем центральної адміністрації.
Залежно від структури володіння акціями розрізняють англо-аме-риканську і континентально-західноєвропейську моделі. Перша ха-рактеризується тим, що контрольні пакети акцій порівняно невеликі. Основна маса акцій вільно обертається на ринку. В другій, навпаки, на ринку обертається відносно небагато акцій. При першій моделі є реальна можливість скупити значну кількість акцій і сформувати контрольний пакет у чиїхось руках. При другій моделі перехід компанії в інші руки неможливий, якщо її власник не захоче цього зробити.
Фондова біржа є некомерційною організацією, не переслідує мети одержання власного прибутку, заснована на самоокупності, не виплачує доходів від своєї діяльності своїм членам. Фінансова діяльність фондової біржі може здійснюватися за рахунок продажу акцій фондової біржі, які дають право бути її членами, регулярних (як правило, щорічних) членських внесків членів фондової біржі, біржових зборів з кожної угоди, що здійснена на фондовій біржі.
Функціонування біржі нерозривно пов'язано з системою посередництва і таких її суб'єктів, як посередники. Останні поділяються на маклерів, брокерів, дилерів або джоберів. Які між ними відмінності?
Для бірж, яким більшою мірою притаманні риси публічно-правового закладу, найбільш поширеним типом посередника є маклер. Маклером називають посередника, який виконує свої функції, як правило, не маючи права здійснювати угоди за власний рахунок і брати на себе зобов'язання контрагента.
На біржах, що організовані у формі асоціацій і акціонерних підприємств, більш типовими посередниками є дилери або джобе-ри, які здійснюють операції за власний рахунок, а допомагають їм реальні посередники - брокери.
ОСНОВНІ ВИДИ ОПЕРАЦІЙ
Усі угоди, що укладаються на фондовій біржі, поділяють на угоди за готівку і угоди на строк (рис. 5).
Рис. 5. Операції, що здійснюються на фондових біржах
Угоди за готівку, які ще називають касовими, є найпростішими на фондовій біржі. До них належать операції, які мають бути виконані протягом 2-3 днів після укладення угоди. За цей час продавець повинен передати покупцю проданий цінний папір, а покупець - заплатити за нього готівкою обумовлену суму. Найбільше таких угод здійснюється на фондові цінності невеликої вартості. Проте це не виключає здійснення операцій, особливо у періоди значних кон'юнктурних коливань, і на великі суми.
Особливістю таких угод є швидкість і простота оформлення. Найчастіше такі угоди здійснюються усно.
Угоди на строк є більш складними і являють собою договір, відповідно до якого один суб'єкт передає іншому певну кількість цінних паперів за фіксованим курсом, але з зобов'язанням передати їх не відразу, а у встановлений строк. Покупець зобов'язаний їх прийняти і заплатити продавцю зазначену суму. Строки, на які укладаються подібні угоди, становлять 1-3 міс.
Для строкових угод існує обов'язковий мінімальний обсяг, менше якого угода не може бути укладена.
Строкові угоди багатоваріантні та поділяються на такі основні види: тверді угоди, угоди з премією, онкольні, угоди на різницю.
Тверда строкова операція зобов'язує продавця цінних паперів передати їх покупцю в зазначений строк у кількості і за курсом, зафіксованим в угоді. У такому разі підвищення або зниження курсу цінного паперу, що реалізується, на момент його поставки не має жодного значення.
Угода з премією передбачає, що один з контрагентів, сплачуючи іншій стороні певну винагороду (премію), дістає право відмовитися від угоди або змінити її початкові умови.
Онкольні угоди (від англ. on call - на вимогу) характеризуються тим, що в день укладання угоди конкретну ціну цінних паперів не фіксують. Така угода грунтується на ціні, що склалася внаслідок ко-тування на фондовій біржі в день, зазначений в угоді. В цей день, "на вимогу", відбувається реалізація угоди.
Сутність строкових угод на різницю полягає в тому, що одна з сторін угоди отримує різницю між курсом на день укладання угоди і на день її виконання. Наприклад, продавець на різницю зобов'язується передати покупцю 7 вересня цінні папери за курсом, зазначеним в угоді. Проте фактично в цей день курс зріс на 10 відсотків. Отже, виграє покупець, а різницю сплачує продавець. Виплатою різниці й завершується вся операція. Юридичне угоди на різницю у багатьох країнах заборонені.
Фондова біржа - складний технічний організм з власною інфра-структурою.
Найбільші біржі об'єднуються в асоціації та союзи з метою координації й консолідації своєї діяльності, що не виключає конкурентної боротьби між ними. Такі об'єднання, як Європейські товарні біржі, розробляють типову документацію, зокрема форми контрактів. Національна асоціація біржових брокерів і дилерів США розробила єдину систему автоматичного котування для фондової біржі. У Великій Британії створено раду цінних паперів та інвестицій, у Франції - комісію ф'ючерсних товарних ринків і комісію з біржових операцій. Аналогічні організації діють в багатьох інших країнах світу.
5. СТАН РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
В Україні згідно з чинним законодавством створений і функціонує ринок цінних паперів - акцій, облігацій, векселів, ощадних сертифікатів тощо.
Юридичними особами, які здійснюють випуск цінних паперів в нашій країна, є уряд, державні підприємства, що перетворилися на акціонерні товариства, комерційні банки, акціонерні товариства, комерційні структури, органи місцевого самоврядування.
Емітентами України станом на 1 жовтня 1998 р. випущено в обіг цінних паперів на суму 17 230 195 тис. грн. При цьому акцій випущено на суму 12 874 112 тис. грн., або 74,7 відсотка, облігацій - на 1 233 701 тис. грн., або 7,2 відсотка, казначейських зобов'язань - на 23 536 тис. грн., або 0,1 відсотка, ощадних сертифікатів - на 179 088 тис. грн., або 1,1 відсотка, векселів - на 2 174 054 тис. грн., або 12,6 відсотка, інших цінних паперів - на суму 745 704 тис. грн., або 4,3 відсотка (рис. 27).
Торгівля цінними паперами на фондовому ринку України здійснюється на фондових біржах та в позафондових торговельно-інфорінформаційних системах.
Рис. 6. Стан розподілу цінних паперів за видами на 1 жовтня 1998 p., у відсотках
Останні обслуговують торговців цінними паперами, які укладають цивільно-правові угоди щодо цінних паперів.
Фондові біржі є основними організаторами торгівлі, на яких здійснюється купівля-продаж цінних паперів, але вони функціонують відокремлено одна від одної.
На фондовому ринку цінних паперів

 
 

Цікаве

Загрузка...