WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Фірма в умовах досконалої конкуренції - Реферат

Фірма в умовах досконалої конкуренції - Реферат

доходу (тобто МС = МR).
Це є графік максимізації прибутку конкурентною фірмою.
Обсяг виробництва Q*, який максимізує прибуток, визначається при умові рівності граничних витрат (МС) і граничного доходу (МR) в точці Е (точці максимізації прибутку).
MR = MC,
MR
TR= (PQ)
TR = P Q - вплив конкурентної фірми на ціну Р відсутній;
МR = P ( Q)/ Q = P.
Р = МС.
Фірмі варто виробляти певний обсяг продукції, якщо це приносить їй економічний прибуток, або якщо збитки будуть меншими, ніж у разі припинення виробництва. Економічний прибуток фірма отримуватиме тоді, коли валовий доход виявиться більшим, ніж сукупні витрати. Отже, якщо різниця між валовим доходом та сукупними витратами фірми при якомусь обсязі виробництва має позитивне значення, то фірмі краще виробляти продукцію, ніж припинити виробництво.
5)
Графік а. і графік б. це є рівновага конкурентної фірми в короткостроковому періоді.
Для конкурентної фірми, що отримує прибуток (графік а) ринкова ціна (Р) на продукцію фірми більша, ніж середні витрати на її виробництво АС при тому його обсязі (Q*), який максимізує прибуток. Фірма отримує економічний прибуток:
Прибуток = (Р - АС) · Q*.
Для конкурентної фірми на рівні самоокупності (графік б) ринкова ціна (Р) на продукцію фірми дорівнює мінімальним середнім витратам (АС) при обсязі випуску Q*. Це дозволяє їй лише покрити витрати. Фірма отримує нульовий економічний прибуток.
Р = МС = min AC.
Для конкурентної фірми, що несе збитки (графік а) ринкова ціна (Р) нижча за мінімально можливі середні витрати (АС) при обсязі випуску продукції Q* (AC>P), фірма не покриває свої витрати на виробництво продукції і несе збитки.
Збитки = (АС - Р) · Q*.
Графік б. Рівновага конкурентної фірми в короткостроковому періоді.
Для конкурентної фірми, що мінімізує збитки (графік б), ринкова ціна (Р) нижча за мінімально можливі середні витрати (АС) при обсязі випуску продукції (Q*)(PАVС). Мінімізуючи збитки, фірма коригує обсяг випуску продукції таким чином, щоб він був встановлений відповідно до точки (Р=МС), що забезпечить їй покриття змінних витрат (АVС) і частково постійних витрат (FC).
Графік г). Конкурентна фірма, що припиняє виробництво. Якщо ринкова ціна (Р) буде нижчою, ніж мінімальні змінні витрати (АVС), фірма припинить виробництво (графік г). Ціна припинення виробництва: Р = МС = min AVC.
6)
Досконало конкурентна фірма виробляє продукцію на довгостроковому інтервалі тільки у тому випадку, коли ціна Р буде не нижчою, ніж довгострокові середні витрати (LAC) (графік а).
Графік а. Рівновага конкурентної фірми в довгостроковому періоді.
LMC - довгострокові граничні витрати.
LAC - довгострокові середні витрати.
Довгостроковий період - це період, достатній для входу нових фірм у галузь або виходу з галузі. В довгостроковому періоді всі види витрат розглядаються як змінні витрати; в довгостроковому періоді фірми можуть як збільшувати, так і зменшувати масштаби виробництва; в галузь можуть ввійти нові фірми, частина фірм може покинути галузь.
Конкурентна фірма знаходиться в стані короткострокової рівноваги, коли при рівноважному обсязі випуску продукції ціна Р дорівнює граничним витрата там МС, і тоді досягається ефективність розподілу.
Р = МС.
Конкурентна фірма знаходиться в стані довгострокової рівноваги, коли при рівноважному обсязі випуску продукції ціна (Р) дорівнює граничним витратам (МС), а також дорівнює середнім сукупним витратам (АС). Коли це відбувається фірма також досягає виробничої ефективності:
Р = МС = АС.
7)
Чиста конкурентна ефективність.
Розглядаючи попереднє питання, ми з'ясували, що рівновага у довготерміновому періоді при встановленні такої рівності:
MR = P = MC = ATC.
Конкурентна фірма може мати економічний прибуток лише у короткотерміновому періоді. У довготерміновому періоді вона просто покриватиме свої витрати.
Більшість дослідників сходяться на тому, що чиста конкуренція найбільше відповідає вимогам ефективності суспільного виробництва. Про ефективність тієї чи іншої моделі ринку можна судити, виходячи з того, як вона виконує покладені на неї головні функції. Оскільки ресурси суспільства завжди обмежені, то ефективнішою вважається та система, яка, з одного боку, виробляє необхідний продукт при найменших витратах, а з іншого - забезпечує оптимальний розподіл обмежених ресурсів між галузями та окремими виробництвами.
Відповідно виділяють ефективність виробництва та ефективність розподілу ресурсів.
Економіка конкурентних цін спрямована на розподіл обмежених ресурсів, що є у розпорядженні суспільства, таким чином, щоб максимізувати задоволення потреб.
Ефективність виробництва конкурентного ринку реалізуються в тому, що зрештою ціна встановлюється на рівні мінімальних середніх витрат. Це означає, що споживачі одержують потрібні товари за найнижчими з усіх можливих цін при існуючій технології виробництва.
Конкурентна фірма керуючись мотивами максимізації прибутку, буде залучати ресурси та виробляти кожен товар до тієї точки, в якій ціна зрівняється з граничними витратами. Це означатиме, що ресурси роз приділено найефективніше.
Разом з тим, було б помилкою ідеалізувати конкурентний ринок, надаючи йому нехарактерних властивостей. Передусім слід мати на увазі, що конкурентний ринок через структуру виробництва лише дзеркально відображає структуру доходів суспільства.
Конкурентна фірма орієнтована виробляти те, що у неї купують. Якщо у суспільстві склалася викривлена структура доходів на користь заможних за рахунок бідних, то ринок чистої конкуренції буде готовий запропонувати за найнижчими цінами предмети розкоші, зате в обмеженій кількості пропонуватиме товари першої необхідності. Розв'язати цю суперечність ринок просто нездатний. Обмеженість ринкового механізму саморегулювання проявляється проявляється також у тому, що він готовий пропонувати лише ті продукти, які можуть бути кимось оплачені. Фірма не стане виробляти товари громадського користування, за які немає можливості отримати відшкодування від споживача. Тому ринковий механізм у сучасній економіці завжди доповнюється державним регулюванням.
Орієнтація на безпосередню максимізацію прибутку конкурентної фірми досить часто унеможливлює оптимальне поєднання поточних та перспективних цілей. Однак попри всі обмеження конкурентний ринок слід визначити найефективнішою моделлю ринку.
Контрольні запитання
1. Визначіть основні ознаки ринку досконалої конкуренції.
2. Яка підприємницька фірма може вважатися конкурентною?
3. Якою є мета діяльності конкурентної фірми?
4. Чому крива попиту на продукцію конкурентної фірми має вигляд горизонтальної лінії?
5. Чому конкурентна фірма має бути фірмою, щоприймає ціну?
6. Чому граничний доход конкурентної фірми дорівнює ціні?
7. При яких умовах конкурентна фірм досягне короткострокової рівноваги?
8. При яких умовах конкурентною фірмою досягається довгострокова рівновага?
9. При яких умовах досягається максимізація прибутку для конкурентної фірми?
10. У чому полягає парадокс прибутку?

 
 

Цікаве

Загрузка...