WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Фонди підприємства - Курсова робота

Фонди підприємства - Курсова робота

обчислення коефіцієнта змінності така:
де Тм-з - кількість відпрацьованих машино-змін; Ку.у - загальна кіль-кість установленого устаткування; Др.д - кількість робочих днів у розрахунковому періоді.
Чинниками підвищення ступеня використання засобів праці є ско-рочення часу ремонту, усунення зайвих простоїв.
Збільшення випуску продукції в результаті інтенсифікації навантаження засобів праці - один з ефективних шляхів нарощування виробничих потужностей.
Досвід показує, що ефективність виробництва значною мірою залежить від технічного рівня основних фондів, їхнього своєчасного оновлення з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу.
3. ОБОРОТНІ ВИРОБНИЧІ ФОНДИ
ЗМІСТ І СТРУКТУРА ОБОРОТНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ
Як ми уже знаємо, предмети праці створюють матеріальну основу оборотних виробничих фондів.
Оборотні виробничі фонди повністю споживаються в кожному виробничому циклі, відразу і повністю переносять свою вартість на продукцію, що створюється, і в процесі виробництва змінюють натуральну форму
Оборотні фонди охоплюють рух предметів праці від моменту надходження на склад підприємства до перетворення на готову продукцію і переходу до сфери обігу.
Співвідношення між складовими частинамиоборотних фондів характеризує їхню структуру (рис. 43).
Рис. 3. Склад оборотних засобів
ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ
ОБОРОТНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ
Для оцінки і аналізу використання оборотних виробничих фондів застосовують систему показників. Найбільш узагальнюючим з них є матеріаломісткість. Це результативний показник, який найповніше відбиває ефективність використання оборотних фондів в поєднанні з технічним рівнем виробництва. Показниками матеріаломісткості продукції є такі:
o загальна вартість матеріальних витрат на випуск продукції;
o питома вартість, тобто величина матеріальних витрат на випуск фізичної одиниці продукції;
o відносна вартість - витрати конструкційних матеріалів на одиницю експлуатаційної або технічної характеристики машин і устаткування (витрати металу на одиницю продуктивності верстата тощо).
Характеристика матеріаломісткості продукції доповнюється системою спеціальних показників використання матеріальних ресурсів в окремих галузях. В обробній промисловості використовують показник виходу готової продукції з одиниці сировини. Наприклад, коефіцієнт вилучення заліза з руди, вихід цукру з 1 ц цукрових буряків тощо. Такі показники, як правило, обчислюють у відсотках.
У машинобудуванні ефективність використання предметів праці показує коефіцієнт використання матеріалу. Його обчислюють як відношення чистої маси виробу (вузла, деталі) до норми витрачання або до фактичного витрачання матеріалу (припустімо, металу).
Для розрахунку ефективності витрат палива використовують ко-ефіцієнт корисної дії - відношення корисно спожитого палива до загальних його витрат. Величина цього показника залежить від якості палива, удосконалення паливних агрегатів тощо. За даними аналізу витрачання палива розробляють заходи щодо скорочення норм його витрачання.
ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВ
Оборотні засоби - це сукупність оборотних фондів і фондів обігу
Вони здійснюють кругооборот, в процесі якого проходять три стадії: перша - запаси; друга - залишки незавершеного виробництва, напівфабрикати; третя - оборотні засоби надходять до сфери обігу у вигляді готової продукції, грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства.
На кошти, одержані від реалізації продукції, підприємство знову купує необхідні предмети праці. Після цього розпочинається новий кругооборот оборотних засобів.
У складі оборотних засобів, що знаходяться у сфері виробництва, найбільша частка припадає на запаси сировини, матеріалів, палива, запасних частин для ремонту тощо. В промисловості вони становлять більше ніж половину матеріальних цінностей.
За джерелами нормування оборотні засоби поділяють на власні та позичені:
власні - мінімальна сума засобів, потрібна для діяльності під-приємства;
позичені - засоби, надані банками у вигляді короткострокових кредитів під товари, що знаходяться в дорозі до споживача, розрахунках з постачальниками тощо.
ПОКАЗНИКИ І ШЛЯХИ ПРИСКОРЕННЯ
ОБОРОТНОСТІ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ
Як уже зазначалось, оборотні засоби підприємств знаходяться в постійному русі, переходять із сфери обігу до сфери виробництва і у формі готової продукції знову повертаються до сфери обігу.
Цей процес дістав назву оборотності оборотних засобів. Для його характеристики застосовують такі показники: коефіцієнт оборотності за певний час, середню тривалість обороту, віддачу.
Коефіцієнт оборотності оборотних засобів Ko - це відношення реалізованої продукції за певний проміжок часу Tо до суми середнього залишку оборотних засобів за цей період.
Середню тривалість оборот розраховують діленням тривалості періоду на коефіцієнт оборотності:
Прискорення оборотності оборотних засобів залежить від скорочення зайвих запасів (виробничих) за рахунок встановлення раціональних прямих господарських зв'язків, механізації та автоматизації складського господарства, зниження матеріаломісткості виробів, досягнення ритмічної роботи підприємств, скорочення тривалості циклу виробництва продукції, прискорення руху документів, своєчасних розрахунків з виробниками, дотримання платіжної дисципліни.
Оборотність оборотних засобів має вирішальне значення для своє-часної виплати заробітної плати працівникам підприємств.
4. КРУГООБОРОТ І ОБОРОТ ФОНДІВ
НЕОБХІДНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ КРУГООБОРОТУ ФОНДІВ
Ми вже розглядали кругооборот оборотних засобів. Вони є тільки частиною фондів. Було б неправильно обмежувати кругооборот фондів цією частиною. Існує кругооборот фондів. Без нього припиняється виробництво і, по суті, економічне життя. В умовах кризи, коли багато людей (як сьогодні "човники") займаються тільки купівлею і продажем за формулою Г-Т-Г (діє тільки сфера обігу, виробництво відсутнє), а багато підприємств припиняє роботу, повноцінного кругообороту немає. В кінцевому підсумку, якщо не буде справжнього кругообороту, країні загрожує економічна катастрофа.
Повноцінний кругооборот має охоплювати сферу не тільки обігу, а й виробництва. І в цьому кругообороті беруть участь як оборот"? ні фонди і фонди обігу, так і основні фонди, тобто засоби виробу ництва.
У процесі

 
 

Цікаве

Загрузка...