WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Фонди підприємства - Курсова робота

Фонди підприємства - Курсова робота

підприємств.
ЗНОС ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ
Основні виробничі фонди не вічні, вони зношуються. Існують два види зносу - фізичний і моральний.
Фізичний знос-це матеріальне зношування машин, інструментів, будинків і споруд та інших засобів праці за час їхнього функціонування в процесі виробництва або невикористання
Фізичний знос є наслідком виробничих навантажень, впливу ат-мосферних умов, змін у будові матеріалу, з якого виготовлено знаряддя праці тощо.
У результаті фізичного зносу засоби праці втрачають частину своєї вартості. В економічному значенні фізичний знос є частиною вартості засобівпраці, яку вони переносять на вироблюваний продукт тією мірою, якою втрачають споживну вартість.
Величина фізичного зносу засобів праці залежить від ряду чинників: якості матеріалів, з яких вони виготовлені, ступеню навантаження (кількості змін роботи на добу, тривалості змін, інтенсивності роботи тощо); кваліфікації працівників, своєчасного проведення оглядів і ремонту техніки; захисту від впливу атмосферних умов тощо.
Основні фонди, які не використовуються, також зношуються в результаті дії сил природи.
Фізичний знос Ф3 визначають обстеженням фактичного технічного стану об'єкта, аналізу строків служби або порівняння вартісних величин за формулою
де Тф Тн - відповідно фактичний строк експлуатації та нормативний строк служби (амортизаційний період), у роках.
Розмір фізичного зносу у вартісному вираженні визначають зістав-ленням суми амортизації на певне відновлення вартості об'єкта ос-; повних фондів.
Моральний знос основних фондів -- це передчасна втрата основними фондами їхньої вартості або зменшення її
Передчасною вона є тому, що відбувається до закінчення норма-тивного строку служби засобів праці. Припустімо, верстат розрахований на 10 років використання. А моральний знос виявляється раніше цього строку.
Є два види (дві форми) морального зносу.
При першій формі відбувається підвищення продуктивності праці у сфері виробництва засобів праці. Це призводить до зниження витрат праці на відтворення основних фондів. Зниження вартості засобів праці примушує здійснювати переоцінку основних фондів. Іншими словами, зменшується вартість основних фондів. Величину цієї форми морального зносу можна обчислити за такою формулою:
де Мз1 - моральний знос першої форми; Фпв, Фвв - відповідно первісна і відновлювальна вартість основних фондів.
Зауважимо, що первісна вартість основних фондів показує ту їхню вартість, яка була до моменту морального їх зносу. А відновлювальна вартість основних фондів становить їхню вартість (величину) після морального зносу (тобто відбулась переоцінка основних фондів за тими цінами, які встановилися після зниження вартості основних фондів внаслідок підвищення продуктивності праці в промисловості, де створюються засоби праці). Формула показує втрату вартості в результаті морального зносу основних фондів. І При другій формі морального зносу з'являються нові засоби праці, які мають більш високі конструктивні характеристики і експ-луатаційні якості. Іншими словами, нові засоби праці мають вищу продуктивність. З появою таких засобів праці є два шляхи, які визначають використання старих засобів праці: їх треба модернізувати, тобто підвищити їхню продуктивність до рівня нових засобів праці; в разі неможливості модернізації старі засоби праці вилучаються з основних фондів. Безумовно, при цьому виникають певні втрати.
Отже, при другій формі морального зносу відбувається зниження вартості основних фондів у результаті науково-технічного прогресу.
Величину другої форми морального зносу можна обчислити зіставленням відповідних техніко-економічних показників, які найповніше характеризують цей вид устаткування (продуктивність, якість тощо) за такою формулою:
де Пз, Пн - відповідно продуктивність морально застарілих і нових засобів праці.
АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
Амортизація основних фондів - це заміщення в грошовій формі зношених засобів праці поступовим перенесенням вартості на продукт (послуги), що виробляються
Знос і амортизація - поняття не тотожні. Амортизація може не збігатися з розміром зносу в окремі періоди року, оскільки основні фонди зношуються нерівномірно, а амортизація нараховується рівномірно рівними частками щомісяця. Відрахування на заміщення вартості зношеної частини основних фондів називають амортизаційними. З них створюється фонд амортизації.
Встановлений у законодавчому порядку річний відсоток за? міщений вартості зношеної частини основних фондів називають нормою амортизації, її обчислюють за формулою:
де Фо - середня вартість одиниці основних фондів цієї групи; Фо.л - середня ліквідаційна вартість одиниці основних фондів цієї групи. За цим показником, як правило, обчислюють вартість металобрухту або матеріалів, які можуть бути реалізовані (з цієї суми вираховують витрати на транспортування, підготовку до реалізації, реалізацію); Тоб - амортизаційний період з урахуванням моральної зношеності.
Високі темпи науково-технічного прогресу, прискорення морального зносу основних фондів ведуть до того, що держава збільшує норму амортизації в законодавчому порядку. У такий спосіб здійснюється державна політика прискореної амортизації. Вона дає можливість швидше списувати вартість засобів праці, позбавлятися від морально застарілого устаткування.
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІІВ
Систематичне зростання виробництва продукції за рахунок повного завантаження основних фондів дає змогу збільшити їхню віддачу, а отже, підвищити ефективність виробництва. Головним показником ефективного використання основних виробничих фондів є фондовіддача. Цей показник показує випуск продукції, що припадає на 1 грн. основних виробничих фондів ОФП.
Основні чинники збільшення фондовіддачі такі:
o повне залучення у процес виробництва машин і устаткування;
o зростання коефіцієнта змінності;
o ліквідація простоїв;
o скорочення строків освоєння нових виробничих потужностей.
Резерви поліпшення навантаження устаткування, особливо на підприємствах машинобудування, характеризує коефіцієнт змінності, тобто відношення числа верстато-змін, фактично відпрацьованих устаткуванням за певний період, до кількості встановленого устаткування, помноженого на кількість днів розрахункового періоду.
Формула

 
 

Цікаве

Загрузка...