WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Формування роздрібної ціни на ПММ - Курсова робота

Формування роздрібної ціни на ПММ - Курсова робота

(4500 : 1 8000) х 100
5
Реалізовано товарів
гри.
12000
3000 (12000x0,25) 9000*
6
Залишок товарів на кінець місяця (ряд.З -ряд. 5) грн.
6000
1500
4500 '
" Ця сума представляє собою собівартість реалізованих товарів
У даному випадку знижка надається покупцям безпосередньо в момент продажу товарів, тому продавець відобразить в обліку дохід уже з урахуванням наданої покупцю знижки. Оскільки сума знижки не
включається в дохід первісне, то для обліку сум наданих знижок субрахунок 704 "Вирахування з доходу" в даному випадку не використовується. Знижки, що надаються до дати реалізації товару
Цей вид знижок розглянемо на конкретному числовому прикладі.
Приклад 25
На підприємстві роздрібної торгівлі було прийнято рішення про надання передсвяткових знижок у період з 21.02.2000 р. по 09.03.2000 р.
o 3 метою бухгалтерського обліку лютий і березень доцільно розбити на два періоди:
з 01.02.2000 р. по 20.02.2000 р. - коли передсвяткові знижки не надавалися і
з 21.02.2000 р. по 29.02.2000 р. і з 01.03.2000 р. по 09.03.2000 р. - коли передсвяткові знижки надавалися.
Період з 01.02.2000 р. по 20.02.2000 р.
Станом на 01.02.2000 р. на підприємстві значилися такі залишки товарів:
по дебету субрахунка 282 "Товари в торгівлі" - 20000 грн.;
по кредиту субрахунка 285 "Торгова націнка" - 8000 грн.
У період з 01.02.2000 р. по 20.02.2000 р. були проведені такі операції:
придбано товарів на суму 12000 грн. (у тому числі ПДВ - 2000 грн.);
нараховано торгову націнку на товари, що надійшли, - 3600 грн.;
реалізовано товарів на суму 18000 грн.
Порядок розрахунку середнього відсотку торгової націнки і визначення фінансового результату від реалізації товарів у період з 01.02.2000 р. по 20.02.2000 р. покажемо у вигляді наступних таблиць:
№ з/п
Зміст господарської операції
Одиниця виміру
Продажна вар-тість товарів
Сума торгової націнки
Первісна (купівельна) вар-тість товарів
1 2 3 4 5 6
1
Залишок товарів на 01.02.2000 р. грн.
20000
8000
12000
2
Надійшло товарів протягом періоду грн.
13600
3600
10000
3 Разом (ряд. 1 + ряд. 2) грн. 33600 11600 22000
4
Середній відсоток торгової націнки (ряд. 3 гр. 5 : ряд. 3 гр.4) %
34,5 (1160033600)
5
Реалізовано товарів у період з 01.02.2000 р. по 20.02.2000 р. грн.
18000
6210 (18000x0,345) 11790
6
Залишок товарів на 20.d2.2000 р. (ряд. 3 - ряд. 5) ГРИ.
15600
5390
10210
У бухгалтерському обліку при цьому будуть зроблені такі записи:
№ on.
Зміст господарської операції
Кореспондуючі рахунки Сума, гри.
Дт Km
1
Залишок товару на 01.02.2000р.: - продажна вартість .282
20000
- торгова націнка 285 8000
2 3 Оприбутковано товари:
- первісна вартість 282 63 10000
- сума ПДВ 641 63 2000
4 Оплачено рахунок постачальника 63 31 12000
5 Нараховано торгову націнку 282 285 3600
6
Відображено виручку від реалізації товарів ЗО
702
18000
7 Здано виручку до каси підприємства ЗО ЗО 18000
8
Нараховано податкові зобов'язання щодо ПДВ 702
641
3000
9
Віднесено на фінансовий результат дохід від реалізації товарів 702
791
15000
10
Відображено собівартість реалізованого товару 902
282
11790
11
Списано собівартість реалізованого товару на фінансовий результат
791
902
11790
12-
Списано суму торгової націнки, що припадає на реалізований товар 285
282
6210
13
Залишок товару на 2 1.02.2000р.: - продажна вартість 282
15600
- торгова націнка 285 5390
Період з 21.02.2000 р. по 29.02.2000 р.
Згідно з наказом по підприємству в період з 21.02.2000 р. по 09.03.2000 р. підприємство реалізує товари покупцям зі знижкою в розмірі 5 % від продажної вартості товарів. Знаючи, що протягом частини лютого,
що залишилася, і на початку березня товари будуть реалізовуватись зі знижкою, доцільно до відображення в обліку реалізації товарів зняти суму знижки із залишків товарів на 20.02.2000 р. При цьому на суму знижки робиться проводка Д-т 285 К-т282 780 грн.(15600 х 5 : 100).
Після такого запису сума торгової націнки, що припадає на товари, і продажна вартість товарів водночас зменшені на суму знижки. В результаті в обліку підприємства товари відображаються за тією вартістю, за якою вони будуть продані покупцям (тобто з урахуванням 5 %-ї знижки). В подальшому при відображенні реалізації товару за період з 21.02.2000 р. по 29.02.2000 р. сума знижки в обліку відображатися не буде, оскільки її вже завчасно було виключено з продажної вартості товарів.
Припустимо, що в період з 21.02.2000 р. по 29.02.2000 р. підприємство роздрібної торгівлі придбало товар на суму 6000 грн. (у тому числі ПДВ -1000 грн.). На товар, що надійшов, було нараховано торгову націнку в сумі 2650 грн. За період з 21.02.2000 р. по 29.02.2000 р. підприємство реалізувало товар на суму 15000 грн. (у тому числі ПДВ - 2500 грн.).
В обліку підприємства ці операції будуть показані таким чином:
№ on.
Зміст господарської операції
Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дт Km
Залишок товару на 21.02.2000р.: - продажна вартість
15600
- торгова націнка 285 5390
1 Відображено суму знижки 285 282 780
Залишок товару на 2 1 .02.2000 р. з урахуванням - продажна вартість 282 14820 (15600-780)
- торгова націнка
282
4610 (5390-780)
2 Оприбутковано товари:
- первісна вартість
282 63 5000
- сума ПДВ 641 63 1000
3
Оплачено рахунок постачальника
63
31
6000
4 Нараховано торгову націнку 282 285 2650
5
Реалізовано товари за готівковий розрахунок 30
702
15000
6 Здано виручку до каси підприємства 30 30 15000
7
Нараховано податкові зобов'язання щодо ПДВ 702
641 2500
8
Дохід від реалізації товарів віднесено на фінансовий результат 702
791
12500
Середній відсоток торгової націнки - (4610 + 2650) : (14820 + 7650) х 100 =- 32 %. Сума торгової націнки, що припадає на реалізований товар, становить 15000 х 32 : 100 = 4800 грн. Собівартість реалізованих товарів 15000 - 4800 = 10200 грн.
9
Відображено собівартість реалізованого товару 902
282
10200
10
На фінансовий, результат списанособівартість реалізованого товару 79
902
10200
11
Списано суму торгової націнки, що припадає на реалізований товар 285
282
4800
Залишок товару на 01 .03.2000р.: - продажна вартість 28
7470
- торгова націнка
285
2460
Оскільки в цьому випадку знижка надається по 09.03.2000 p., то при відображенні в обліку операцій за березень слід зробити так само, тобто розбити березень на два періоди і визначати середній відсоток і фінансовий результат для кожного періоду окремо.

 
 

Цікаве

Загрузка...