WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Формування роздрібної ціни на ПММ - Курсова робота

Формування роздрібної ціни на ПММ - Курсова робота

днів з моменту його одержання. При цьому в договорі передбачене надання продавцем знижки-сконто за таких умов: 5/5, тобто у випадку оплати товару покупцем протягом 5 днів з моменту одержання йому надається знижка в розмірі 5 % від суми оплати. Товари оплачено покупцем на третій день з моменту одержання. Відповідно сума оплати з урахуванням наданої знижки склала 1140 грн.
В обліку сторін операції будуть відображені таким чином:
№ on.
Зміст господарської операції
Кореспондуючі рахунки
Сума,
Дт
1 Km
1
Реалізація товару^
36
702
1200
2
Нараховано податкові зобов'язання щодо ПДВ
702
641
200
3
Дохід від реалізації товарів віднесено на фінансовий результат
702
791
1000
4
Списано собівартість товару
902
282
800
5
На фінансовий результат списано собівартість реалізованого товару
791
902
800
6
Отримано грошові кошти в оплату товару
31
36
1140
7
Відображено суму знижки
704
36
60
8
Скориговано фінансовий результат на суму наданої знижки
791
704
60
9
Скориговано податкові зобов'язання щодо ПДВ (метод "червоне сторно")
702
641
10
,ЇО
Відновлено фінансовий результат на суму ПДВ
702
791
10
1
Оприбутковано товар 281
63
1200
.2-
Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ
641
63
200
3
Відображено суму знижки (метод "червоне сторно")
281
63
60
4
5
Відображено коригування податкового кредиту щодо ПДВ (метод "червоне сторно")
641
63
10
63
31
1140
У фінансовій звітності сума знижок, наданих покупцям після дати реалізації, відображається по рядку 030 "Інші вирахування з доходу" Звіту про фінансові результати підприємства.
Як правило, дуже поширеними є знижки, що надаються покупцям у момент реалізації товару. До таких, в першу чергу, можна віднести знижки, що надаються покупцям у разі придбання товару на значну суму, а також у випадках придбання великої кількості товарів.
У бухгалтерському обліку продавець відображає реалізацію товару з урахуванням наданої знижки. У податковому обліку продавця валові доходи і податкові зобов'язання щодо ПДВ виникають виходячи з вартості товару, зменшеної на суму наданої знижки.
Продавець оприбутковує товар, що надійшов, за вартістю з урахуванням наданої знижки. При цьому в податковому обліку покупця валові витрати і податковий кредит виникають виходячи з фактичних витрат, пов'язаних з такою купівлею, тобто з урахуванням отриманої знижки.
Приклад 23
Підприємство оптової торгівлі реалізувало товар на суму 2400 грн. (в т.ч. ПДВ - 400 грн.). Собівартість реалізованого товару - 1500 грн. За придбання великої партії товару покупцю було надано знижку в розмірі 5 % від вартості продажу (2400 грн. х 0,05 = 120 грн.). На поточний рахунок продавця надійшла оплата від покупця в сумі 2280 грн. (в т.ч. ПДВ - 380 грн.).
В обліку сторін будуть зроблені наступні записи:
№ on.
Зміст господарської операції
Кореспондуючі рахунки
Сума, грн.
Дт
Km
У продавця
1 Реалізація товару 36 702 2?80
2
Відображено суму податкових зобов'язань щодо ПДВ 702
641
380
3
Дохід від реалізації товарів віднесено на фінансовий результат 702
791
1900
4
Відображено собівартіть реалізованого товару 902
281
1500
5
На фінансовий результат списано собівартість реалізованого товару 791
902
1500
6 Отримано грошові кошти в оплату товару 31 36 2280
У покупця
1 Оприбутковано товар 281 63 1900
2
Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ 641 63 380
3 Оплачено рахунок постачальника 63 31 2280
Якщо знижка подібного роду надається підприємством роздрібної торгівлі, то слід звернути увагу на порядок розрахунку середнього відсотка торговельних націнок і визначення результату від реалізації.
Приклад 24
У звітному періоді на підприємстві роздрібної торгівлі, яке торгує побутовою технікою, прийнято рішення про надання знижок покупцям у разі купівлі товарів на значну суму. Наказом по підприємству встановлено, що при придбанні товарів на суму понад 1000 грн. покупцям надається знижка в розмірі 5 % від суми купівлі. У звітному періоді підприємство роздрібної торгівлі реалізувало товар на суму 12000 грн., в тому числі:
- оплачено покупцями - 11400 грн. (у тому числі ПДВ - 1900 грн.);
- сума наданих знижок - 600 грн. (12000 грн. х 0,05).
Для відображення операції в облікових регістрах необхідно визначити собівартість реалізованих товарів: 3 цією метою підприємства роздрібної торгівлі використовують метод ціни продажу.
Послідовність визначення собівартості реалізованих товарів за методом ціни продажу наведено у вигляді таблиці 6.8.
Таблиця 6.8. Послідовність визначення собівартості реалізованих товарів за методом ціни продажу
№ з/п Розрахункова величина Умовні позначення
1
Середній відсоток =
ТН" - залишок торгових націнок на початок звітного місяця (Кт 285 "Торгова націнка");
ТНо - сума торгових націнок, що
звітному місяці (кредитовий оборот по рахунку 285 "Торгова націнка"); Тп - продажна вартість залишку товарів на початок звітного місяця (Дт 282 "Товари в торгівлі");
То -продажна вартість отриманих у звітному місяці товарів (дебетовий оборот по рахунку 282 "Товари в торгівлі");
Тр,а, - продажна вартість реалізованих товарів
2
ТНреал = Середній відсоток х Треал
3
Собівартість реал. =Треал -ТНреал
При застосуванні знижок слід звернути увагу на правильність розрахунку середнього відсотка торгових націнок. У цьому випадку знижка надається покупцям безпосередньо при оплаті товарів (в момент реалізації) у вигляді заохочення за купівлю товарів на даному підприємстві. При цьому виправлення в цінниках товарів, що продаються, не робиться і продажні (роздрібні) ціни на реалізовані товари не змінюються. Сума знижки в момент оплати реєструється через ЕККА і зазначається в касовому чеку окремим рядком.
Оскільки роздрібна ціна товару не змінилась, сума знижок ніяк не повинна вплинути на середній відсоток торгових націнок і собівартість реалізованих товарів. Тому всі розрахунки здійснюються без урахування наданої знижки.
Порядок розрахунку середнього відсотка і собівартості реалізації наведено в табл. 6.9.
Таблиця 6.9. Порядок розрахунку середнього відсотка і собівартості реалізації
№ з/я
Показник
Одиниця виміру ~
Продажна вартість товарів
Сума торгової націнки
Первісна (купівельна) вартість товарів
1
Залишок товарів на початок місяця грн.
7200
2200
5000
2
Надійшло у звітному місяці грн.
10800
2300
8500
3 Разом (ряд. 1 + ряд. 2) грн. 18000 4500 13500
4
Середній відсоток торгової націнки (ряд. 3 гр. 5 : ряд. 3 гр. 4) %
25

 
 

Цікаве

Загрузка...