WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Формування роздрібної ціни на ПММ - Курсова робота

Формування роздрібної ціни на ПММ - Курсова робота

по претензіям" - на недоотриману вартість товарів за купівельними цінами
Д-т pax. 285 "Торгова націнка" - на суму торгової знижки по товарах, яких не вистачає
К-т pax. 282 "Товари в торгівлі" - на вартість товарів, яких не вистачає, за продажними (роздрібними) цінами.
В практиці діяльності торговельних підприємств використовуються також знижки на відшкодування постачальниками транспортних витрат. Положенням про постачання товарів народного споживання передбачено, що постачальники (промислові та інші підприємства) повинні відшкодовувати транспортні витрати по доставці більшості товарів до найближчої до роздрібного торговельного підприємства залізничної станції або пристані. Якщо ж товари надходять на оптове підприємство і воно несе витрати по подальшій їх відправці в роздрібну мережу, постачальник повинен надати оптовому підприємству додаткову знижку на відшкодування вказаних транспортних витрат. Розмір цих знижок і порядок їх надання вказується в договорі постачання за згодою сторін.
Отримані знижки оптовим підприємством обліковуються по кредиту рахунка 285 "Торгова націнка" в кореспонденції з дебетом рахунка 281 "Товари на складах".
Фактичні витрати оптового підприємства по відправці товарів покупцям (що підлягають відшкодуванню постачальниками) обліковуються на окремому рахунку 93 "Витрати на збут", а в кінці місяця списуються з кредиту цього рахунка на дебет рахунка 79 "Фінансові результати".
Сума знижок постачальників, зібрана на рахунку 285 "Торгова націнка", в кінці місяця розподіляється між товарами реалізованими і залишком нереалізованих товарів. Знижки, що відносяться до реалізованих товарів, списуються на кредит рахунка 281 "Товари" (в кореспонденції з дебетом рахунка 285), а ті, що відносяться до залишку нереалізованих товарів - залишаються в якості кредитового сальдо рахунка 285 "Торгова націнка".
Розглянемо більш детально облік і розрахунок торгових знижок та націнок.
Знижки, надані після дати реалізації товару Знижки, які надаються покупцям після дати реалізації товару, є ні чим іншим, як знижками-сконто. ,
Сутність знижки-сконто полягає в наступному. Відвантаживши товар покупцю, продавець встановлює певний термін "пільгово'ї" оплати, додержання якого дає покупцю можливість скористатись знижкою. Якщо покупець оплачує товар достроково (протягом "пільгового терміну"), він одержує право на знижку. Якщо ж оплата товару здійснюється після встановленого "пільгового" терміну, покупець втрачає право на знижку і оприбутковує товар за повною вартістю.
Знижки, що надаються в момент реалізації товару
У цьому випадку надана знижка відображається в обліку після відвантаження товарів і ніяк не впливає на відпускну вартість товару, що склалася у продавця у звітному періоді. Продавець в обліку первісно відображає повну вартість продажу товару, тобто так, як би знижку надано не було. При цьому в податковому обліку, виходячи з показаного обсягу продажу, виникають валові доходи і податкові зобов'язання щодо ПДВ.
У випадку якщо товар оплачено покупцем достроково, продавець відображає в обліку суму наданої знижки. При цьому в податковому обліку продавця на величину наданої знижки провадиться коригування валових доходів і податкових зобов'язань щодо ПДВ.
Для покупця відповідно до П(С)БО первісною вартістю запасів, придбаних за плату, є собівартість запасів, що складається з фактичних витрат, пов'язаних з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою. Це означає, що придбаний товар буде оприбутковано покупцем у бухгалтерському обліку за вартістю, яка дорівнює сумі фактично сплачених при купівлі грошових коштів (без ПДВ).
Оскільки в данному випадку знижка надається покупцю після дати реалізації товару, то реально до моменту оплати покупець не може з упевненістю знати фактичну вартість (зі знижкою або без) товару. Для того щоб господарську операцію було відображено в обліку покупця згідно з певними документами постачальника, покупцю доцільніше первісно оприбуткувати товар на повну вартість, тобто без урахування наданої знижки, провести відповідні коригування в облікових регістрах.
Сума знижок, наданих покупцям після дати реалізації товарів (з урахуванням ПДВ), відображається в обліку у складі інших вирахувань з доходу і обліковується на окремому субрахунку 704 "Вирахування з доходу". По дебету цього субрахунку відображається сума наданих знижок, а по кредиту - списання дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".
В обліку операції з реалізації товару покупцю відобразимо в табличному вигляді:

n/g
Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Сума, грн.
Дт Km
1 .2 3 4 5
1
Залишок товару на початок місяця: - продажна вартість 282 7200
-торговельна націнка 285 2200
2
Оприбутковано товари: - первісна вартість
282
63
8500
- сума ПДВ 644 63 1700
3 Оплачено рахунок постачальника 63 31 10200
4 Нараховано торговельну націнку 282 285 2300
5
Реалізовано товари, відображено виручку
30/Опера-ційна каса 702
11400
6
Здано виручку до каси підприємства
30
30/Опера-ційна каса 11400
7
Нараховано податкові зобов'язання щодо ПДВ 702
641
1900
8
Дохід від реалізації товарів віднесено на фінансовий результат 702
791
9500
9
Відображено собівартість реалізованого товару 902 -
282
9000
10
На фінансовий результат списано собівартість реалізованого товару 791
902
9000
11
Списано суму торгової націнки, що припадає на реалізований товар 285
282
3000
12
Залишок товару на кінець місяця: - продажна вартість 282
6000
- торгова націнка 285 1500
Знижки, що надаються на дату реалізації товару
З метою стимулювання збуту і прискорення оборотності коштів підприємство може прийняти рішення про реалізацію товарів зі знижкою протягом певного періоду. Як правило, такі знижки надаються в передсвяткові та святкові дні. В такому випадку ціни продажу переглядаються. Зміна продажних цін оформляється наказом по підприємству.
Для підприємства роздрібної торгівлі надання такого роду знижок спричиняє зменшення торгової націнки, а отже, і фінансового результату в період надання знижок.
Часто надання передсвяткових знижок починається протягом одного звітного періоду (місяця) і закінчується протягом наступного звітного періоду (місяця). У зв'язку з цим для точнішого визначення фінансового результату доцільно звітний період розбити на дві складові (період, протягом якого знижки не надавалися, і період, протягом якого знижки надавалися), по кожному періоду розрахуватисередній відсоток торгових націнок і визначити фінансовий результат.
Приклад 22
Підприємство відвантажило товар покупцю на суму 1200 грн. (у тому числі ПДВ - 200 грн.). Собівартість товару - 800 грн. Згідно з договором покупець зобов'язаний оплатити товар протягом ЗО

 
 

Цікаве

Загрузка...