WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Формування роздрібної ціни на ПММ - Курсова робота

Формування роздрібної ціни на ПММ - Курсова робота

терміну зберігання. До ціни товарів, які надходять по імпорту, включається також акцизний збір, ПДВ, а також мито і митні збори, але продажна ціна як в оптовій, так і в роздрібній торгівлі формується в кінцевому результаті так, як і по вітчизняних товарах з проведення націнки на кожний товар окремо в залежності від попиту населення і можливості прискореної реалізації.
Функції торгової націнки роздрібного підприємства ідентичні функціям товарної надбавки оптового підприємства. Якщо до вільно відпускної ціни оптового підприємства додати роздрібну торгову націнку, то отримаємо вільну роздрібну ціну. Після додавання ПДВ, це буде ціна продажу.
Розрахунок торгових знижок і націнок на реалізовані товари
Протягом місяця по кредиту рахунку від реалізації товарів" вартість реалізованих товарів відображається за продажними цінами. Для того, щоб визначити купівельну (реальну) вартість цих товарів і виявити валовий дохід від їх реалізації в кінці місяця повинна бути визначена і списана сума торгових знижок і націнок, що відносяться до цих товарів.
Від правильності обчислення реалізованих торгових знижок (націнок) багато в чому залежить реальність виявленого фінансового результату: завищення реалізованих торгових знижок (націнок) веде до необумовленого збільшення прибутку, а заниження - до його зменшення.
Торгова націнка на товари має обліковуватись на рахунку 285 "Торгова націнка".
Суму торгових знижок (націнок) визначають, як правило, виходячи з середнього відсотку торгових знижок (націнок) до всієї маси реалізованих і залишку нереалізованих товарів на підставі спеціального розрахунку:
o до суми торгових знижок (націнок) на залишок товарів на початок місяця (кредитове сальдо рахунку 285) додають суму кредитового обороту
по цьому рахунку (отримані знижки, проведені націнки) і вираховують суму обороту по дебету рахунку 285 (на інші списання);
o до вартості реалізованих за місяць товарів за продажними цінами (оборот по кредиту рахунку 702) додають вартість залишку товарів на кінець місяця (дебетове сальдо рахунку 282);
o шляхом ділення отриманої суми торгових знижок і націнок (попереднє сальдо рахунку 285 "Торгова націнка") на вартість реалізованих і залишок нереалізованих на кінець місяця товарів і множення на 100 визначають середній процент знижок (націнок);
o шляхом множення вартості залишку нереалізованих на кінець місяця товарів на середній процент знижок (націнок) і діленням на 100 визначають суму торгових знижок (націнок), що відносяться до цього залишку;
o шляхом вирахування зі всієї суми торгових знижок (націнок) суми знижок (націнок), що відносяться до залишку товарів, визначають суму знижок (націнок), що відносяться до товарів реалізованих (табл. 6.7).
Таблиця 6.7. Приклад розрахунку розподілу торгових націнок (знижок) на залишок нереалізованих на кінець місяця товарів і товари реалізовані за липень ц.р.
№ з/п Показник
Сума, гри.
1
Сума торгових знижок (націнок) на залишок товарів на початок звітного місяця (кредитове сальдо рахунку 285) 1000
2
Сума отриманих знижок (проведених націнок) за звітний місяць (оборот по кредиту рахунку 285) 11800
3
Сума знижок (націнок) на інші списання товарів (оборот по дебету рахунку 285) 300
4
Всього сума знижок (націнок) до розподілу (р. 1 + р. 2 - р. 3) 12500
5
Вартість реалізованих за звітний місяць товарів за продажними цінами ^кредитовий оборот рахунку 702) 42000
6
Залишок нереалізованих На кінець місяця товарів за продажними цінами (дебетове сальдо рахунку 282) 8000
7 Всього (р.5 + р.6) 50000
8
Середній процент знижок (націнок) на товари (р.4 : р. 7 * 100) 2000
9
Сума знижок (націнок) на залишок нереалізованих на кінець місяця товарів (р.6 * р.8 : 100): 8000 * 25 : 100 = 2000 2000
10 Сума знижок (націнок) на товари реалізовані (п.4-п.9) , 10500
Багато підприємств роздрібної торгівлі проводить розрахунок реалізованих торгових націнок і знижок одночасно при видачі чеків покупцям з ЕККА, де окремим модулем по шифру товару зазначається націнка і знижка, яка автоматично формує зростаючим підсумком за місяць відповідну суму для бухгалтерських записів.
Визначена сума знижок (націнок) на залишок нереалізованих на кінець місяця товарів записується в якості кредитового сальдо рахунку 285 "Торгова націнка". В балансі відображається купівельна ціна залишку товарів, яка визначається як різниця між їх продажною ціною і сумою знижок (націнок).
Сума знижок (націнок), що відноситься до товарів реалізованих, як зазначалось раніше, списується способом "червоного сторно" на дебет субрахунку 282 "Товари в торгівлі" в кореспонденції з кредитом субрахунку 285 "Торгова націнка".
В тому випадку, якщо знижка на товар, відпущений покупцю торговельним підприємством, надана після реалізації товару, то згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій вона відображається по доходу".
Крім основних торгових знижок роздрібним підприємствам надаються також додаткові знижки, призначені для відшкодування додаткових затрат, викликаних специфічними властивостями товару або умовами постачання. Додаткові знижки надаються на завіс тари, на відшкодування відходів при роздрібному продажу товарів (ковбасні вироби, рибні товари, вершкове масло та ін.), на імпортне взуття для відшкодування витрат по поверненню і уцінці прийнятого від населення взуття з виробничими дефектами та інші можливі втрати. Додаткові торгові знижки обліковуються в окремій графі накопичувальної відомості.дебету рахунка 704 "Вирахування з
Додаткова торгова знижка, як і основна, приймається на облік записом по дебету субрахунку 282 "Товари в торгівлі" в кореспонденції з кредитом субрахунку 285 "Торгова націнка". Списання втрат при роздрібному продажу товарів, оформлених відповідними документами, за рахунок додаткових торгових знижок відображається записом:
Д-т pax. 285 "Торгова націнка"
К-т pax. 282 "Товари в торгівлі".
Якщо отримані відходи при роздрібному продажу товарів (зачерствілі хлібо-булочні вироби та ін.) згідно договору підлягають здачі на переробку товарів за цінами приймання, передбачених договором і узгоджених з постачальником. В обліку робляться записи:
Д-т pax. 285 "Торгова націнка" - на суму торгової знижки з роздрібної ціни зданих в переробку товарів (за середнім процентом)
Д-т pax. 902 "Собівартість реалізованих товарів" - на різницю між роздрібною ціною і ціною приймання зданих на переробку товарів
К-т pax. 282 "Товари в торгівлі" - на вартість зданих на переробку товарів за продажними(роздрібними) цінами.
У випадку завісу тари понад суми наданої торгової знижки на підставі складеного комісією акту виставляється претензія постачальнику. При цьому робиться запис:
Д-т pax. 374 "Розрахунки

 
 

Цікаве

Загрузка...