WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Формування роздрібної ціни на ПММ - Курсова робота

Формування роздрібної ціни на ПММ - Курсова робота

Формування роздрібної ціни на ПММ
База оподаткування операцій з продажу товарів визначається, виходячи з договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними або регульованими цінами з врахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків і зборів, за винятком ПДВ, який враховується в ціні товарів.
Розглянемо порядок формування роздрібної (продажної) ціни одиниці умовного палива на прикладі.

з/п Показники
Сума, грн.
1 Ціна постачальника на одиницю палива, без ПДВ 1,00
2 Торгова націнка 0,20
3 7 %-вий збір від продажу ПММ (1,00 + 0,20) х 7 : 100 0,08
4 ПДВ (1,00 + 0,20 + 0,081_х 20 : 100 0,26
5 Роздрібна ціна одиниці палива 1,54
Порядок приймання - передачі зміни на АЗС і складання змінного звіту
В процесі господарської діяльності на АЗС здійснюється оперативний кількісний контроль, результати якого використовуються для ведення обліку, звірки кількості отриманих і відпущених нафтопродуктів. Матеріально відповідальні особи АЗС ведуть кількісно-сумовий облік руху нафтопродуктів за видами і марками нафтопродуктів в змінному звіті. Один примірник змінного звіту з доданими до нього товарно-транспортними накладними, готівкою, що надійшла за зміну, здається до бухгалтерії, а другий залишається на АЗС. У випадку роботи у вихідні та святкові дні дозволена передача змінних звітів до бухгалтерії в перший робочий день після вихідних і святкових днів. При прийманні-передачі зміни оператори АЗС разом:
o визначають залишки нафтопродуктів на кінець зміни: на підставі залишків на початок зміни, надходжень нафтопродуктів за зміну і кількості відпущених за зміну нафтопродуктів відповідно свідченням накопичувальних лічильників всіх паливороздавальних колонок (фактичний залишок);
o вимірюють загальний рівень нафтопродуктів і рівень підтоварної води в кожному резервуарі;
o визначають за результатами вимірів об'єм нафтопродуктів в резервуарах АЗС (книжний залишок);
o роздруковують на ЕККА фіскальний звітний чек і визначають суму виручки за зміну;
o передають по зміні залишок готівки;
o перевіряють за допомогою контрольних вимірників фактичного відхилення роботи кожної паливороздавальної колонки.
При розбіжностях фактичної кількості нафтопродуктів в резервуарі в межах відносного відхилення виміру ± 0,8 % по ДЕВ 266976 зміна передається і приймається. У випадку перевищення відносного відхилення величини ± 0,8 % керівництво АЗС повинно прийняти заходи до проведення позачергової перевірки засобів вимірювання АЗС територіальним органом Держстандарту.
Після закінчення кожної зміни оператором АЗС складається в двох примірниках змінний звіт, з яких один примірник з доданими ТТН і готівкою, що надійшли за зміну, здається в бухгалтерію, а другий - залишається на АЗС.
Бухгалтерія підприємства, при прийманні змінних звітів з доданими до них первинними документами, перевіряє правильність перенесення показників лічильників паливороздавальних колонок, звіти ЕККА і надходження готівки. На підставі вже перевірених змінних звітів і первинних документів складаються місячні накопичувальні відомості, в якій відображаються наступні показники:
o кількість завезених на АЗС нафтопродуктів за видами, марками, сортами і цінами;
o покупна і продажна вартість завезених нафтопродуктів, в т.ч. від загальної вартості завезених нафтопродуктів, їх кількістю за продажною вартістю, окремим рядком сума дорожнього збору;
o кількість і вартість реалізованих споживачам нафтопродуктів за наявністю, в т. ч. окремим рядком сума ПДВ і дорожній збір;
o результати інвентаризації нафтопродуктів і наявність.
Бухгалтерський облік нафтопродуктів
Облік паливо-мастильних матеріалів на підприємствах нафтопродуктозабезпечення ведеться по в натурі (за. кількістю, вагою, мірою) здійснюється безпосередньо МВО, а бухгалтерія підприємства веде їх кількісно-сумовий облік.
При цьому методі МВО АЗС ведуть кількісно-сумовий облік руху нафтопродуктів за видами і марками нафтопродуктів в змінному звіті.
Синтетичний облік руху нафтопродуктів на АЗС відображається на рахунку 28 "Товари".
Підприємства, що здійснюють торгівлю нафтопродуктами, для їх обліку використовують рахунки 281 "Товари на складі" (при здійсненні оптової торгівлі) і 282 "Товари в торгівлі" (при здійсненні роздрібної торгівлі). По дебету цих рахунків відображаються збільшення в результаті покупки нафтопродуктів, оприбуткування їх лишків, виявлених за результатами інвентаризації, безкоштовно отриманих нафтопродуктів в результаті здійснення бартерних операцій, вартості списаних в результаті природного убутку і вартості втрат нафтопродуктів понад встановлених норм природного убутку.
Аналітичний облік ведеться за кожним найменуванням, маркою і сортом палива. Розрахунки з покупцями відображаються на рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", окремо по кожному клієнту.
Бухгалтерський облік руху нафтопродуктів здійснюється у відповідності з П(С)БО 9 "Запаси". Склад первісної вартості нафтопродуктів залежить від способу їх придбання (отримання).
Розглянемо на прикладі схему бухгалтерських проводок, пов'язаних з реалізацією АЗС нафтопродуктів.
Приклад 20
Підприємством роздрібної торгівлі "Марія" закуплено бензин для подальшої реалізації вартістю - 12000 грн., в т.ч. ПДВ - 2000 грн.
Нараховано торгову надбавку (ПДВ і торгова націнка) на суму 2600 грн. Бензин реалізовано на суму 12600 грн., в т.ч. ПДВ - 2100 грн. Форма розрахунку:
- за готівку - 8820 грн., в т.ч. ПДВ - 1470 грн.;
-' за безготівковий рахунок - 3780 грн., в т.ч. ПДВ - 630 грн.

on. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Дт Km Сума, грн.
1 Проведено попередню оплату за бензин 631 311 12000
2 Відображено податковий кредит по ПДВ 641 644 2000
3 Оприбутковано раніше оплачений бензин
282 631 10000
4
Нараховано ПДВ, який відноситься до вартості бензину, що надійшов 644 631 2000
5
Нараховано торгову надбавку (з врахуванням ПДВ) 282
285
2600
6 Реалізовано бензин за готівку 301 702 8820
7
Відображено податкові зобов'язання, які відносяться до вартості оплаченого бензину
702 702
641 791
1470 7350
8
Списано облікову вартість реалізованого бензину
902
282
7000
9
Списано за розрахунком суму торгової надбавки
285
282
1820
10
Списано собівартість реалізованого бензину
791
902
7000
11
Реалізовано бензин за безготівковий розрахунок
311
361
3780
12
Нараховано податкові зобов'язання по ПДВ
643
641
630
13
Передано бензин покупцю за заправочною відомістю
361
702
3780
14
Відображено ПДВ, який відноситься До вартості переданого бензину
702
643
630
15
Списано облікову вартість реалізованого

 
 

Цікаве

Загрузка...