WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Суть поняття виробництва, його складові - Реферат

Суть поняття виробництва, його складові - Реферат

взаємодію людини з природою. Поряд з цим виробництво обов'язково передбачає й іншу його особливість - взаємовідносини між людьми з приводу виробництва. Такі відносини називають виробничими, або економічними.
Система виробничих відносин складна і багатоманітна. Однак головним, визначальним у її змісті є відносини власності. Як основа виробничих відносин власність характеризує суспільний спосіб поєднання працівника з засобами виробництва і відповідні відносини між людьми з приводу привласнення матеріально-речових елементів і результатів виробництва. Вона визначає, в чиїх інтересах ведеться виробництво, його цільову спрямованість, умови розпорядження чинниками виробництва і використання їх. Водночас відносини власності зумовлюють історичну специфіку цього суспільства, його класову і соціальну структуру, систему влади.
Власність на засоби виробництва визначає не тільки характер економічних взаємозв'язків між людьми безпосередньо у самому процесі виробництва, а й форми розподілу, обміну і споживання створених матеріальних і духовних цінностей.
Отже, система виробничих відносин кожного суспільства - це сукупність економічних зв'язків між людьми, що визначається специфікою відносин власності, які виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних і духовних благ.
Розподіл, обмін і споживання відчувають на собі визначальний вплив виробництва. Відповідно до цього кожна конкретно-історична система виробничих відносин формується і функціонує виходячи з провідної ролі (примату) виробництва і адекватного підпорядкування йому розподілу і обміну створених матеріальних і духовних благ, які споживає людина.
Економічні відносини є базисом суспільства, на якому грунтуються надбудовчі відносини - соціальні, правові, політичні, національні, культурні, моральні, психологічні тощо.
Розвиток економічних відносин визначає еволюцію надбудовчих відносин або їхніх окремих елементів (політичні, правові), які, в свою чергу, чинять зворотний вплив на економічні відносини. Взаємодія і взаємний вплив базису і надбудови на різних етапах розвитку суспільства змінюються. Надбудова може відігравати першочергову роль у перетворенні базису. Наприклад, для реформування в Україні адміністративно-командної економіки потрібно змінити відносини власності. Зробити це можна передусім через зміну правових норм та політичної системи.
Отже, результатом виробництва, що є взаємодією людини і природи, з одного боку, і економічних відносин між людьми - і іншого, є продукт.
ПРОДУКТ І СТАДІЇ ЙОГО РУХУ
Готове благо для споживання, що має назву продукта, створюється на першій стадії - у виробництві.
За своєю формою і економічним призначенням блага та послуги, створені у суспільному виробництві, використовуються як предмети споживання і засоби виробництва. Перші призначені для задоволення життєвих потреб населення та інших видів невиробничого призначення (одяг, продукти харчування, житло, побутові прилади, легкові автомобілі, телевізори, пилососи, пальне, що йде на потреби людей, різноманітні послуги, що задовольняють потреби людей). Другі використовуються для продовження процесу виробництва і є предметами і засобами праці, про що вже говорилося.
Засоби виробництва створюються сукупністю галузей, що дістали назву підрозділу І суспільного виробництва. Предмети споживання виробляються у підрозділі II.
Галузі, які випускають предмети споживання, утворюють так звану групу "Б". До них належать: легка, харчова промисловість, агро-промисловий комплекс тощо. Окремі підприємства підрозділу І також випускають предмети споживання. Підприємства машинобудування виробляють легкові автомобілі, пральні машини, пилососи, те-чсвізори тощо.
Галузі, що виробляють засоби виробництва, належать до групи "А". І (,е машинобудування, металообробка, чорна і кольорова металургія, слектро- і теплоенергетика, хімічна промисловість, промисловість будівельних матеріалів тощо. Деякі галузі промисловості (добувна, обробна) поряд із засобами виробництва виготовляють і предмети споживання, що належать до групи "Б".
Як же здійснюється рух продукту, створеного на першій стадії - у виробництві? Розглянемо це за схемою, наведеною на рис. 3.
Рис. 3. Рух продукту
Передусім слід мати на увазі, що рух засобів виробництва і предметів споживання має як певну специфіку і відокремленість, так і спільні риси.
Споживання засобів виробництва і створення продукту
Уявімо тисячі різних підприємств, що виробляють певні блага, ккільки для розвиненого суспільства характерний поділ праці, іізьмемо одне з цих підприємств - верстатобудівне, що належить до групи "А". Створені ним верстати мають задовольнити власні виробничі потреби, а також забезпечити потреби працівників, що ви-зобляють цей продукт. Зрозуміло, що самі верстати цього забезпечити не можуть, їх треба продати, отримати гроші, за які можна купити Іредмети споживання і засоби виробництва, що не виробляються на Іьому підприємстві. Отже, після виробництва настає стадія обміну.
Така ж ситуація і з продуктами, що виробляються на підприємствах групи "Б". І одяг, і взуття, і продукти харчування мають бути реалізовані, щоб потім за отримані гроші придбати необхідні для Іормального життя людей, що працюють на підприємстві, різноманітні предмети споживання, а також засоби виробництва, які сприяли б продовженню виробничого процесу цього підприємства.
Як бачимо, після реалізації певного продукту працівники під-Іриємства отримують заробітну плату, а його власники - доход. Іаймані працівники отриману заробітну плату можуть використати ;а придбання предметів споживання, а також придбати певні цінні папери (акції, облігації). Це зумовлює необхідність стадії обміну після розподілу.
І лише після цього настає завершальна стадія руху продукту - споживання, тобто продукти харчування з'їдають, взуття та одяг носять, телевізор дивляться, книжки читають тощо. Це особистеспоживання, яке забезпечує основу життя працівника та членів його сім'ї.
Рух засобів виробництва завершується виробничим споживанням, яке є ланкою самого процесу виробництва. Це використання металу при виготовленні машин, зерна при випіканні хліба, згоряння палива на електростанціях тощо.
У зв'язку з цим суспільству важливо забезпечити рух продукту, який би давав можливість досягти таких економічних цілей:
1) виробництво сприяє зростанню обсягів продукту, виникненню нових благ, послуг, а також поліпшенню їхньої якості;
2) розподіл є стимулом для працівників підприємств, які підвищували ефективність виробництва;
3) обмін сприяє розвитку ринкових відносин і забезпечує соціальну справедливість;
4) споживання відповідає раціональним нормам і сприяє всебічному розвитку людини.
2. СТРУКТУРА СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
Економічна система суспільства формується на основі суспільного виробництва і спрямована на його розвиток, якісне удосконалення, що є фундаментом для реалізації багатоманітних потреб та інтересів суб'єктів виробничої діяльності всіх членів суспільства.
Структура суспільного виробництва включає матеріальне і нема-теріальне виробництво (рис. 4).
Рис.4. Структура суспільного виробництва
Матеріальне виробництво є сферою суспільного виробництва, в якій виробляються: а) матеріальні блага: вугілля, цемент, метал, папір, будівлі, одяг, взуття, машини, обладнання, сільськогосподарська продукція, хімічні вироби, електроенергія, тепло, холод тощо; б) матеріальні послуги: вантажний транспорт, оптова торгівля, обслуговування і ремонт техніки, обладнання виробничого призначення тощо.
Нематеріальне виробництво - це сфера суспільного виробництва, в якій виробляються: а) нематеріальні послуги: роздрібна торгівля, громадське харчування, пасажирський транспорт та зв'язок (що обслуговує населення), побутове обслуговування, охорона здоров'я тощо; б) духовні цінності: освіта, культура, мистецтво тощо.
Виробництво матеріальних і нематеріальних послуг становить сферу послуг. Остання охоплює підприємства й галузі, що виробляють як матеріальні, так

 
 

Цікаве

Загрузка...