WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Підприємництво і підприємство - Реферат

Підприємництво і підприємство - Реферат

(рис. 4) можна виділити такі основні види підприємництва:
Рис. 4. Види підприємництва за формами власності та організації
o індивідуальне - засноване на приватній власності фізичної особи та її праці (фермери, ремісники, що не застосовують постійно найману працю);
o сімейне - грунтується на приватній власності громадян-членів однієї сім'ї з можливістю використання найманої робочої сили;
o приватне, або партнерське, - зі створенням юридичної особи і обмеженою відповідальністю (малі підприємства, товариства, кооперативи, як правило, користуються найманою працею);
o акціонерне - засноване на власності акціонерів (власники цінних паперів - індивідуми, юридичні особи);
o орендне - береться за відповідну плату на певний час у кори-стування, що дає йому право бути власником результатів праці, добі ходів та розпоряджатися майном;
o колективне (народне) - засноване на власності трудового колективу на майно, продукцію і доходи;
o інноваційне - грунтується на інтелектуальній власності;
o спільне - створюється об'єднанням майна різних власників.
Перелічені та інші види підприємницької діяльності, наприклад, за контрактом, які створюються на основі угоди менеджера або адміністрації в цілому з власником, або різні форми кооперування можна об'єднати у три групи: одноосібне володіння, товариство, корпорація.
ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМЦЯ
В умовах формування підприємницьких структур, особливо в нашій країні, де багато років панував безроздільний монополізм державного сектора економіки, великого значення набуває чітке визначення прав, обов'язків та відповідальності підприємців. Це потребує розробки законодавчих актів, у яких вони визначаються, а також здійснення правового, матеріального, фінансового, соціально-економічного та організаційного регулювання розвитку підприємницької діяльності з боку держави.
В Україні з метою забезпечення свободи розвитку підприємництва, встановлення правових гарантій його функціонування вироблені права, обов'язки і відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності.
Права підприємця:
o створювати для здійснення підприємницької діяльності будь-які види підприємництва;
o купувати повністю або частково майно та набувати майнових прав;
o самостійно формувати господарську діяльність, обирати поста чальників, встановлювати ціни і тарифи, вільно розпоряджатися прибутком;
o укладати з громадянами трудові договори на використовування їхньої праці (контракти, угоди);
o самостійно встановлювати форми, систему і розміри оплати праці та інші види доходів осіб, що працюють на основі найму;
o отримувати будь-який не обмежений за розмірами особистий доход;
o брати участь у зовнішньоекономічних відносинах, здійснювати валютні операції, користуватися державною системою соціального забезпечення та соціального страхування.
Обов'язки підприємця:
o укладати трудові договори (контракти, угоди) з громадянами, яких вони беруть на роботу за наймом;
o здійснювати оплату праці особам, що працюють за наймом на рівні, що не нижчий за мінімальні розміри, встановлені законодавством, забезпечити відповідні умови та охорону праці, а також інші соціальні гарантії;
o дотримуватись прав, щоб реалізувати законні інтереси споживачів;
o забезпечувати високу якість і надійність вироблених товарів (наданих послуг);
o отримувати ліцензію на діяльність у сферах, які підлягають лі-цензуванню відповідно до чинного законодавства.
Відповідальність підприємця полягає в тому, що він персонально відповідає: за зобов'язаннями, пов'язаними з цією діяльністю, усім своїм майном, за винятком того майна, на яке згідно з законодавством України не може бути поширене стягнення; за охорону навколишнього середовища, додержання заходів щодо техніки безпеки, охорони праці, виробничої гігієни і санітарії, за завдані шкоду і збитки.
Суб'єкт підприємницької діяльності може бути визнаний судом або арбітражем банкрутом, якщо майна, яке йому належить, не вистачає для покриття заборгованості та немає можливості для фінансового оздоровлення підприємства.
Найманому працівнику, який втратив працездатність, підприємець зобов'язаний відшкодувати витрати у випадках і порядку, передбачених законодавством.
Як бачимо, підприємництво спрямоване на ефективне ведення господарства, сприяє розвитку особистості людини, її здібностей і потреб, передбачає персональну економічну і адміністративну відповідальність підприємця. У підприємницькій діяльності повною мірою використовуються комерційний талант людини, її честолюбство. Особливе місце у цивілізованому підприємництві у партнерських відносинах належить чесності та порядності, дотриманню слова, збереженню комерційної таємниці. Етика підприємця - невід'ємна складова його особистості.
Важливою умовою формування та розвитку підприємництва в Україні є гарантії та всебічна підтримка з боку держави. Вона законодавче забезпечує гарантії для всіх підприємцівнезалежно від обраних ними форм підприємницької діяльності та власності, однакові права та можливості щодо доступу до матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів, свободу конкуренції між підприємцями, захищає споживачів від виявів несумлінної конкуренції та монополізму в будь-якій сфері підприємницької діяльності.
Держава має гарантувати не тільки правове забезпечення, а й еко-номічну, матеріально-технічну та організаційну підтримку.
Економічна підтримка передбачає:
o запровадження надійної фінансово-кредитної бази підтримки підприємництва завдяки створенню мережі спеціалізованих комерційних банків і страхових компаній для надання індивідуальних позик;
o відкриття доступу до іноземних кредитів;
o формування розгалуженої мережі суспільних і приватних не-прибуткових фондів розвитку підприємництва, які б надавали гарантії за кредитами;
o запровадження державного страхування комерційного ризику підприємств на випадок фінансових та інших витрат, що зумовлені діями органів державної влади;
o встановлення пільгового оподаткування прибутків підприємців, що здійснюють інноваційні проекти, модернізацію і відкриття нових виробництв та інших напрямів, що мають визначальне значення для розвитку економіки країни, вирішення соціальних проблем.
Матеріально-технічна підтримка охоплює:
o передавання або продаж на пільгових умовах підприємницьким структурам з державного сектора різноманітного устаткування виробничого призначення відповідно до процесу роздержавлення і приватизації;
o комерціалізацію сфери торгівлі та громадського харчування;
o корпоратизацію великих і середніх підприємств різних галузей економіки;
o передавання в оренду недовантажених потужностей підприємств;
o продаж на конкурсній основі об'єктів незавершеного будівництва, нежилих приміщень та невстановленого обладнання державної власності підприємцям за умови, якщо це відповідає інтересам розвитку економіки;
o створення технопарків і баз прокату обладнання для прискореного розвитку інноваційної діяльності.
Організаційна підтримка має сприяти:
o налагодженню процедури регулювання підприємництва з боку державних інституцій виробленням раціональних форм обов'язкової звітності та порядку реєстрації нових суб'єктів підприємництва;
o доступності до документів, що регулюють створення, порядок реєстрації та функціонування суб'єктів підприємництва;
o підготовці підприємницьких кадрів, інформованості їх з цих питань, що потребує відкриття спеціальних навчальних закладів; перепідготовці викладачів, організації інформаційних центрів, проведенню наукових досліджень з питань підприємництва у державних наукових та навчальних закладах.
Отже, закони України створюють умови для розвитку вільної підприємницької діяльності, яка охоплює різні сторони економічного життя і виявляється як економічна категорія, метод господарювання, тип економічного мислення.

 
 

Цікаве

Загрузка...