WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Грошові системи - Реферат

Грошові системи - Реферат


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА
на тему:
"Грошові системи"
План
1. Суть грошової системи та її елементи.
2. Типи грошової системи та їх еволюція.
3. Сучасна грошова система України.
4. Грошові реформи: поняття, цілі та види.
Література:
1. Башнянин Г.І. Політична економія. - Київ: "Ніка-Центра Ельса", 2000р. - ст.155-156.
2. Луціва Б.Л. Гроші. Банки та кредит. - Тернопіль: "Карт-бланш", 2000р. - ст.113-120, 132-134.
3. Мочерний С. Основи економічної теорії.- Київ, 1992р.- ст. 113-115.
Нові поняття
" Грошова система
" Грошова одиниця
" Масштаб цін
" Емісійна система
" Форми грошей
" Банківські білети
" Казначейські білети
" Грошові реформи
" Грошові реформи у вузькому розумінні
" Грошові реформи у широкому розумінні.
1. Суть грошової системи та її еволюція.
Гроші виникають у ІV-ІІІ тис. до н.е., а грошові системи лише із зародженням капіталістичного способу виробництва.
Сформувалась грошова система в ХVI-XVII ст., хоч окремі її елементи (наприклад, види державних грошових знаків) існували й раніше. З виникненням капіталістичного способу виробництва (який супроводжується перетворенням натурального господарства на грошове, набуттям товарним виробництвом всезагального характеру та інше) з'являється об'єктивна необхідність в уніфікації форм грошового обігу і централізації емісії грошей тощо. Це було потрібне для подолання свавілля феодалів у визначенні цінності монет, ліквідації децентралізації у монетній справі та інше.
У розвитку грошових систем виділяють два етапи:
1) коли загальний еквівалент безпосередньо знаходився в обігу і виконував функції грошей;
2) коли роль золота як загального еквівалента падає, а згодом воно перестає виконувати цю роль, і в обігу функціонують кредитно-паперові гроші.
Гроші виступають основним інструментом функціонування ринкової економіки. Це обумовлюється тим, що вони опосередковують усі економічні відносини людей з приводу купівлі-продажу результатів їхньої діяльності. Свої функції гроші виконують у результаті безперервного руху в сфері обігу.
Рух грошей здійснюється в рамках грошової системи.
Грошова система - це встановлена державою форма організації грошового обороту в країні.
Грошова система складається історично, її зміст і структурні елементи відображають досягнутий соціально-економічний рівень розвитку країни. Вона є складовим елементом господарського механізму і регулюється законами, встановленими державою.
встановлений у законодавчому порядку грошовий знак. Вона служить для вимірювання цін товарів та послуг. Грошова одиниця встановлюється законодавством країни з урахуванням соціально-економічних та історичних закономірностей її розвитку.
законодавча фіксація вагової кількості монетарного металу (золота чи срібла), що закріплюється державою за певною грошовою одиницею. Коли вперше розпочалося карбування монет, масштаб цін збігався з їх ваговим вмістом. З повним припиненням конвертації паперових грошей у монетарний товар - золото, із завершенням його демонетизації, необхідність фіксації державою масштабу цін відпала.
Паперова грошова одиниця уособлює представнику вартість загальної маси товарів і послуг, що знаходять в обігу.
установи, що здійснюють випуск грошей і цінних паперів та визначають порядок емісії. Регулюється емісія внутрішнім законодавством країни з урахуванням економічного і валютного стану.
матеріалізована в певному типі загального еквівалента мінова вартість, яка забезпечує стабільність обігу товарів і є стабільним платіжним засобом у готівковому обігу. Форми грошей визначаються відповідними юридичними актами. До них відносяться: банківські білети, казначейські білети та розмінні монети. Суттєва відмінність видів грошових знаків у механізмі їх емісії. Випуск банкнот зумовлює кредитна емісія центрального банку. Банківські білети надходять у сферу обігу в зв'язку з видачею кредиту, його погашення зумовлює вилучення грошових знаків з обігу. Казначейські білети випускаються в обіг під час бюджетної емісії, яка проводиться міністерством фінансів (казначейством). Монета - злиток металу, що має встановлені законодавчо форму, вагу, склад металу, певні зображення й написи, включаючи номінал вартості.
співвідношення між грошовими одиницями різних країн, яке використовується для обміну валют під час здійснення валютних та інших економічних операцій. Виступає як ціна валюти однієї країни, виражена у валюті іншої країни.
включає визначення сфер готівкових та безготівкових розрахунків і режиму використання грошей на рахунках, форми розрахунків, порядок платежів тощо. Центральний банк повинен суворо контролювати грошовий обіг, сприяти забезпеченню стабільності грошової одиниці, регламентувати правила здійснення безготівкових платежів, форм розрахунків способів і порядку платежів.
2. Типи грошових систем та їх еволюція.
Тип грошової системи визначається змістом її елементів та їх взаємодію, які обумовлюють тенденції розвитку та закономірності функціонування грошової системи.
У грошовій системі ринкового зразка регулювання грошового обороту проводиться через використання економічних методів впливу на обсяг, динаміку і структуру грошової маси.
Неринкова грошова система характеризується наявністю обмежень функціонування грошей (талони, картки). Регулювання грошового обороту здійснюється адміністративними методами (розмежування сфер готівкового і безготівкового грошового обороту, заборона певних грошових операцій, проведення контролю за грошовими операціями суб'єктами економічних відносин, лімітування кредитів та інше).
У відкритій грошовій системі відсутні обмеження на проведення валютних операцій юридичними та фізичними особами. Національна економіка органічно включена у світову.
Грошова система закритого типу передбачає використання валютних обмежень. Національна грошова система ізольована від світової.
Для саморегульованої грошової системи характерна дія механізму стихійного регулювання грошового обороту. Само регульованими були системи металевого обігу. Якщо через зміну виробництва і реалізації товарів потреба в грошових знаках скорочувалася, то відповідна кількість грошей вилучалася з обігу, перетворюючись у скарб. У разі розширення виробництва і товарного обігу грошові знаки, що становили грошовий скарб, надходили в обіг.
У регульованій грошовій системі порядок регулювання грошового обороту є окремим елементом грошової системи.
обіг металічних грошових знаків (монет)
характерна бюджетна емісія, яка може виступати у двох формах:
1) випуск казначейських білетів;
2) покриття бюджетного дефіциту за рахунок кредитної емісії. Регулювання грошового обігу проводиться здійсненням заходів, спрямованих на оздоровлення

 
 

Цікаве

Загрузка...