WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Необхідність лізингових відносин для розвитку національної економіки - Реферат

Необхідність лізингових відносин для розвитку національної економіки - Реферат

балансова вартість лізингового майна визначена в 3600 одиниць. Викуп об'єкта лізингу здійснюється за його залишковою вартістю на момент закінчення договору лізингу.
Завдання полягає у визначенні розміру кожного платежу, загальної суми лізингових платежів і вартості викупу лізингового майна.
Відповіді на всі ці запитання дає графік лізингових платежів (див. рис. 1).
Рис. 1. Графік лізингових платежів
За графіком лізингових платежів можна зробити висновок, що вартість майна постійно зменшується за умови, що сума відшкодування вартості майна протягом кожного платежу є величина незмінна. Разом з тим від залишкової вартості майна прямо пропорційно залежить лізинговий відсоток. Згідно з даними таблиці 1 загальна сума лізингових платежів склала 4752 одиниці, що включає в себе 2880 одиниць відшкодованої вартості майна і 1872 одиниці лізингового відсотка. Відповідно до заданої умови залишкова вартість цього майна, за якою повинен бути здійснений його викуп становить 720 одиниць.
Таблиця 1
Номер платежу Вартість майна Відшкодування вартості майна Лізинговий відсоток Лізинговий платіж
3600 360 360 720
3240 360 324 684
2880 360 288 648
2520 360 252 612
2160 360 216 576
1800 360 180 540
1440 360 144 504
1080 360 108 468
Всього 720 2880 1872 4752
При цьому згідно з Законом про лізинг сума лізингових платежів за період дії договору фінансового лізингу повинна включати не менше 60% вартості об'єкта лізингу в цінах на день укладання договору. Отже, в загальній сумі лізингового платежу (4752 од.) вартість об'єкта лізингу склала 60,6% або 2880 од.
При нерівномірному розподілі річного відшкодування вартості лізингового майна між окремими платежами змінюється сума лізингового відсотка і сума лізингового платежу.
При однаковій сумі відшкодування вартості лізингового відсотка і всього лізингового платежу буде менше там, де швидше відшкодовується вартість об'єкта лізингу (більша частина амортизаційних відрахувань сплачується в першому півріччі кожного року.)
Рис. 2. Графік лізингових платежів
Розглянемо приклад, коли на перше півріччя припадає 2/3 річних амортизаційних відрахувань, а на друге 1/3 (див. рис. 2).
На рис.2 видно, як змінився лізинговий платіж на кінець дії договору в порівнянні з відображеним на рис. 1. Хоча загальна сума відшкодування вартості майна залишилася в тих же межах, що і в прикладі 1, зате лізинговий відсоток у загальній сумі лізингового платежу зменшився. Приклад 2 наведена у таблиці 2.
Таблиця 2
Номер платежу Вартість майна Відшкодування вартості майна Лізинговий відсоток Лізинговий платіж
1. 3600 480 360 840
2. 3120 240 312 552
3. 2880 480 288 768
4. 2400 240 240 480
5. 2160 480 216 696
6. 1680 240 168 408
7. 1200 480 120 600
8. 960 240 96 336
Всього 720 2880 1800 4680
Враховуючи те, що залишкова вартість майна на кінець дії договору склала 720 од., відшкодування вартості майна - відповідно - 2880 од., загальна сума лізингового відсотка зменшилася до 1800 од., а відповідно, і зменшився лізинговий платіж до 4680 од. В загальній сумі лізингового платежу відшкодування вартості майна склало 61,5%.
В порівнянні з прикладом 1 лізинговий платіж зменшився за рахунок швидкого відшкодування вартості майна. Заслуговує певної уваги розгляд платежів з авансовим платежем. У тому разі, якщо лізингоотримувач склав аванс, сума лізингових платежів зменшиться ще більше. Це видно з рис. 3.
Рис. 3. Графік лізингових платежів
При цьому вводиться авансовий (нульовий номер) платіж. Отже, можна зробити висновок, що на кінець останнього платежу лізинговий відсоток має найменше значення. Таблиця 3 дає нам зрозуміти, що вартість майна за якою буде зроблено викуп - 600 од., що відрізняється від попередніх прикладів. Відповідно лізинговий платіж склав 4560 од. При цьому відчутно зменшилася загальна сума відсотка і збільшилася загальна сума відшкодувань вартості майна до 3000 од., або 65,8% в лізинговому платежі.
Таблиця 3
Номер платежу Вартість майна Відшкодування вартості майна Лізинговий відсоток Лізинговий платіж
0.(аванс) 3600 600 ----------- 600
1. 3000 300 300 600
2. 2700 300 270 570
3. 2400 300 240 540
4. 2100 300 210 510
5. 1800 300 180 480
6. 1500 300 150 450
7. 1200 300 120 420
8. 900 300 90 390
Всього 600 3000 1560 4560
Отже, питання вибору варіанту лізингового платежу залишається відкритим як для лізингодавців, так і для лізингоотримувачів.
У розвитку лізингових відносин сьогодні можна виявити ряд проблем, пов'язаних з віднесенням лізингових платежів, згідно з законодавством України, до валових витрат виробництва і обігу.
Лізингові платежі включають:
суму, яка відшкодовує при кожному платежі частину вартості об'єкта лізингу;
суму, яка сплачується лізингодавцеві, як процент за залучений ним кредит.
Оскільки Закон про лізинг не належить до тих законів, які можуть встановлювати або міняти механізм сплати податків, то під час включення до складу валових витрат плати за лізинг у цьому документі вказують: відповідно до законодавства України. Однак Закон про лізинг передбачає включення лізингових платежів до складу валових витрат лізингоотримувача, що суперечить положенню Закону про прибуток. А в Законі про прибуток до складу валових витрат включаються будь-які витрати, пов'язані з виплатою або нарахуванням відсотків за борговими зобов'язаннями. До відсотків належить і платіж за використання майна, отриманого в користування, в тому числі і за лізинговими операціями.
Таким чином, на валові витрати лізингоотримувача відноситься "платіж як винагорода лізингоотримувача за отримане в лізинг майно".
Відносити ж на валові витрати суму, що відшкодовує при кожному платежічастину вартості об'єкта лізингу, не можна, оскільки це суперечить Закону про прибуток підприємств. Підтримка лізингових відносин на державному рівні неминуча. Виробничим підприємствам лізинг допомагає реалізувати свою продукцію і вижити в умовах кризи. Враховуючи те, що кожен учасник лізингової угоди фіксує свої податкові зобов'язанню перед державним і місцевим бюджетами і сприяє їх наповненню, слід вважати доцільним вкладення якоїсь частини коштів на підтримку українського підприємництва у створення фірм лізингодавців. Загалом лізинг як форма підприємницької діяльності дуже важливий, оскільки для виробників розширяться можливості збуту власної продукції, особливо тієї, яка дорого коштує. Для лізингодавців лізинг - це більш економічно вигідна форма здачі майна в найм завдяки порівняно високому рівню лізингових платежів. Лізингоотримувачеві надається можливість оперативного поновлення виробничих фондів за рахунок отримання нового дорогого обладнання в користування без його повної оплати. Лізинг одночасно активізує інвестиції приватного капіталу у сферу виробництва, поліпшує фінансове становище безпосередніх товаровиробників і підвищує конкурентоспроможність малого і середнього вітчизняного бізнесу.
Для держави фінансове заохочення лізингу є засобом стимулювання продажу нової техніки, постійного прискорення поновлення виробничих фондів, інтенсифікації розвитку національної економіки та підвищення її конкурентоспроможності на світовому ринку.
Анотація
В даній публікації висвітлено питання необхідності лізингу, як багатогранного і складного економічного явища.
Так як лізинг дозволяє не залучати позиковий капітал і не "заморожувати" власний, то лізингодавцем встановлюється гнучкий порядок лізингових платежів.
Для цього широко використовується міжнародний досвід проведення операцій фінансової оренди.
M. Kulinich
The necessity of the leasing operations for development of national economy.
Annotation
The given publication deals with the question of the necessity of leasing as a many sided and difficult economical event.
As the leasing allows not attracting loan capital and do not "freeze" own and the leasing owner establish the elastic order of leasing payments.
The international experience of leading operations of financing lease is generally used for this.

 
 

Цікаве

Загрузка...