WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Проблеми розвитку великих корпоративних структур в економіці України - Реферат

Проблеми розвитку великих корпоративних структур в економіці України - Реферат

створення конкуренції великих виробничих комплексів не дає бажаних результатів: у розривах ланцюжків одразу створюються фірми-посередники. Якщо розглядати вертикально-інтегрований виробничий комплекс як систему, то фірма-посередник є саме тим елементом, через який відбувається відтік частини знову створеної вартості. Цей процес можна подати класичною схемою:
г1
Г - Т - Г1 ,
де Г - гроші; Т - товар; Г1 - збільшена спочатку авансована вартість; г1 - частина знову створеної вартості, відтік якої відбувається через посередників. Окрім цього, як пише голова Рахункової палати України В. Симоненко, багато монополій перебувають у плаванні під гаслом пошуку ефективного власника. І поки його немає, від них відокремлюються виробництва, які потім доводять до банкрутства, щоб вигідно "приватизувати". Тобто відбувається розкрадання того, що створювалося багатьма поколіннями [1].
Якщо подивитися на подрібнення виробничих комплексів з іншого боку, то можна вважати, що це крок до дрібнотоварного виробництва [8]. Світова практика свідчить, що щорічно у розвинених країнах і таких, що розвиваються, стає все більше великих виробничих комплексів, компаній, транснаціональних корпорацій [13]. Характерною особливістю нинішніх великих виробничих комплексів, компаній і корпорацій є те, що вони перестали бути монополіями в колишньому розумінні. Вони вже не монополізують виробництво якогось товару, оскільки це неможливо зробити в умовах світового ринку. Як правило, в галузі діють декілька виробничих комплексів (корпорацій), що конкурують між собою. Вони мають замкнутий (або близький до замкнутого) цикл виробництва. Це виключає можливість впровадження посередницьких структур, а значить, можна мінімізувати витрати виробництва і знову створену вартість спрямувати на розширене відтворення. А це дає можливість поповнювати держбюджет за рахунок податкових надходжень, виплачувати підвищену заробітну платню на таких підприємствах, відкривати нові робочі місця та ін. От чому в розвинених країнах світу великі виробничі комплекси (корпорації) перебувають під захистом держави [7].
Наприклад, у Франції держава наполегливо іпослідовно сприяє становленню (коли відбувається злиття або поглинання) великих виробничих комплексів шляхом надання податкових пільг. У ФРН та Японії після Другої світової війни за рішенням Потсдамської конференції великі промислові і фінансові структури цих країн були поділені на декілька самостійних підприємств. Але через деякий час шляхом злиття була відновлена їх потужність. Ці компанії займають провідні позиції у світовій економіці і в наш час ("Сталевий трест", концерн "Круппа", групи "Міцубі-сі", "Міцуї" та ін.).
Отже, світові економічні тенденції спрямовані нині на створення великих виробничих комплексів, транснаціональних корпорацій. При цьому зазначимо, що в зарубіжних країнах, коли формується великий виробничий комплекс (транснаціональна корпорація), антимонопольне законодавство відступає на другий план, а на перше місце висуваються насамперед інтереси держави. Це положення особливо актуальне для України.
Формування великих виробничих комплексів в Україні дасть змогу розв'язати головну проблему: локалізувати негативні явища в різних секторах економіки України і регіонах. Для реалізації цих завдань необхідно:
o Верховній Раді України щонайшвидше прийняти Податковий кодекс, закон "Про корпорації". Ці законодавчі акти сприятимуть створенню великих корпоративних структур;
o не подрібнювати великі виробничі комплекси, а навпаки - укрупнювати їх методом злиття або поглинання, а на цій основі створювати промислові, фінансово-промислові групи та інші великі господарські структури. Це дасть можливість витіснити посередницькі структури або ж залучити їх до виробничого процесу як структурні підрозділи знов утворюваних великих господарських суб'єктів;
o Верховній Раді України прийняти закон про пільгове оподаткування (на певний період часу) великих виробничих комплексів, що створюються методом злиття або поглинання.
Перелічені пропозиції дадуть змогу природним чином формувати великі виробничі комплекси, стійкі до економічних потрясінь, йти в руслі світових економічних тенденцій, але головне - зруйнувати кримінально-тіньові зв'язки, витіснити посередників.
У сучасних умовах активізація організаційного резерву розвитку економіки України набуває дедалі більшого значення для вирішення актуальних завдань суспільства. Необхідно розробити довгострокову стратегію організаційних перетворень на засадах раціонального поєднання різних типів підприємств з урахуванням вимог науково-технологічного та соціального прогресу. Для цього потрібно здійснити відповідні наукові дослідження, щоб визначити чітку концепцію розвитку та конкретні шляхи досягнення поставленої мети.
?
Література
1. Бюджетні кошти - це гроші кожного з нас // Уряд. кур'єр. - 2002. - 26 січ. - С. 5.
2. Вайбер Р. Эмпирические законы сетевой экономики // Пробл. теории и практики управления. - 2003. - № 4. - С. 82-88.
3. Кондратьев В. Макроэкономические проблемы конкурентоспособности России // Мировая экономика и междунар. отношения. - 2001. - № 3. - С. 57.
4. Кочетков Ю. Экономика Латвии в условиях глобализации // Вопр. экономики. - 2005. - № 2. - С. 142.
5. Паламарчук Г., Паламарчук О. Трансформування організаційних структур в економіці України // Економіка України. - 2005. - № 12. - С. 40-46.
6. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. - 3-е изд., доп. - М.: ИНФРА-М, 2000.
7. Савельев Н. И. Формирование крупных производственных комплексов - главный фактор детенизации экономики в регионе // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. - Вип. 164. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. - С. 89-94.
8. Савельєва Т. М. Сучасна практика корпоративного управління // Схід. - 2001. - № 4. - С. 20-22.

 
 

Цікаве

Загрузка...