WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → 1. Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. 2. Сутність селянського (фермерського) господарства. 3. Охарактеризуйте циклічність як форму руху е - Реферат

1. Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. 2. Сутність селянського (фермерського) господарства. 3. Охарактеризуйте циклічність як форму руху е - Реферат

на створення с/г має кожен дієздатний громадянин України, що досяг 18-рчного віку, має бажання та документи що підтверджують його право надається особам, що проживають в сільській місцевості та мають досвід роботи в с/г.
Селянське господарство зобов'язане:
- забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;
- ефективно використовувати землю відповідно до проекту;
- здійснювати комплекс заходів щодо охорони земель;
- своєчасно вносити податок та орендну плану;
- не порушувати права інших власників і орендарів;
- дотримуватись зон санітарних, протиерозійних зрошуваних, осушувальних систем;
- дотримуватись правил добросусідства.
Діяльність с/г (фермерського) припиняється:
- рішення членів с/г про припинення;
- припинення права власності на землю, відповідно статті Земельного кодексу України;
- якщо не залишилось жодного члена с/г або спадкоємця. Який бажав би продовжувати діяльність.
3. ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ ЦИКЛІЧНІСТЬ ЯК ФОРМУ РУХУ ЕКОНОМІКИ
Діловий цикл - це коливання обсягів національного виробництва, доходів, зайнятості, що тривають від двох до десяти років. Такі цикли властиві всім країнам з розвинутою ринковою економікою.
Характеристика фаз ділового циклу.
1) Вихідною фазою є спад (рецесія).
У цей період надають темпи економіки.Скорочення обсягав продукції. Зростає безробіття, зростає попит грошей, зростають банківські відсотки.
2) Назва депресії. Виробництво зупинене на багатьох підприємствах, тому пропозиція перестає обганяти попит. Припиняється ріст цін, зниження темпів інфляції при значному зростанні безробіття.
3) Фаза - пожвавлення означає розширення виробництва до його передкризового рівня, починається невелике підвищення цін. Викликане пожвавленням купівельного попиту зростає попит на грошовий капітал, і ставка банківського відсотка збільшується.
4) Фаза підйому.
Випуск продукції збільшується, безробіття скорочується, зростає купівельний попит.
Існує багато теорій, що аналізують причини виникнення ділового циклу. Всі вони погоджуються в одному: кризи зумовлені глибоким порушенням необхідного співвідношення між купівельним попитом та пропозицією товарів.
Це порушення може бути викликане як внутрішніми факторами так і зовнішніми.
4. Охарактеризуйте суть безробіття. Назвіть причини та типи безробіття. Покажіть соціальні наслідки безробіття.
Безробіття - це соціально-економічне явище, за якого частина населення не може знайти роботу, тобто залишається тимчасово незайнятою.
Причини безробіття є:
- структурні зрушення в економіці;
- економічний спад чи депресія;
- політика профспілок і уряду в галузі оплати праці;
- сезонні зміни;
- зміни в демографічній структурі;
- пошуки найбільш вигідних умов роботи.
Види безробіття:
1) Фрикційне - короткострокове, зумовлене неоднорідністю людей і робочих місць.
2) Структурне - викликане змінами в технології виробництва.
3) Циклічне безробіття - виникає в періоди спаду економіки.
Фактичний К-сть безробітних
рівень К-сть економ активного населення
(робоча сила)
Сума рівнів фрикційного і структурного безробіття називається природнім рівнем безробіття.
Безробіття має тяжкі економічні і соціальні наслідки.
5. НАЗВІТЬ РИСИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПОКАЖІТЬ ПРИНЦИПИ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ.
Економічна система - цілісна, особливим чином упорядкована система взаємозалежних економічних відносин.
Ринкова економіка - система, заснована на таких принципах: панування приватної власності, свобода вибору і конкуренції, особистий інтерес і обмежена роль держави. Ринкова економіка забезпечує ефективність розподілу економічних ресурсів, гнучкість, практична відсутність товарного дефіциту. Основними діючими засобами ринкової економіки є домогосподарства і фірми, що беруть участь у ринковому кругообігу як самостійні і незалежні.
6. ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ ЗАКОН ПОПИТУ
Побудуйте криву попиту та назвіть нецінові чинники попиту.
Попит - це кількість товарів і послуг, що споживачі бажають і можуть придбати за цінами кожного рівня у визначений період часу.
Закон попиту відображає зворотну залежність величини попиту від ціни: чим нижча ціна, тим більшу кількість товарів готові придбати покупці і навпаки.
Фактори що впливають на попит:
1) споживчі смаки і переваги;
2) кількість покупців;
3) ціни на товари - субститути, або замінники;
4) ціна на комплементарні блага, або доповнювачі;
5) доходи споживачів;
6) очікування споживачів;
6. ЗАДАЧА ІЗ РОЗДІЛУ "ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ"
Задача. Використовуючи дані наведеної таблиці, визначте двома методами ВВП і НД (валовий внутрішній продукт і національний дохід).
1. Експорт 2200 9.Трансфертні платежі 2300
2. Дивіденди 3000 10. Відсотки на капітал 900
3. Амортизація 1000 11. Доход від приватної власності 200
4. Заробітна плата 4500 12. Витрати споживачів 6500
5. Державні витрати 2800 13. Імпорт 3300
6. Рента 500 14. Податок на прибуток корпорації 400
7. Непрямі податки 1600 15. Нерозподілений прибуток 600
8. Чисті інвестиції 800
Розв'язання:
1) ВВП методом витрат = С (6500+І(800+1000)+ G(2800) + Х(2200-3300) = 10000 грош.од.
І - валові інвестиції = чисті + амортизації
2) ВВП за методом доходів + W(4500) + R(500) = і(900) + П (200+300+400+600) + А (1000) Тп(1600);
П = прибуток від прив.власн.+кориф.прибуток.
ВВП = 10000 грош.од.
3) НД + ВВП-А-Тп
НД = 10000-А(1000) - Тп(1600) = 7400 гн.од.

 
 

Цікаве

Загрузка...