WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → 1. Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. 2. Сутність селянського (фермерського) господарства. 3. Охарактеризуйте циклічність як форму руху е - Реферат

1. Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. 2. Сутність селянського (фермерського) господарства. 3. Охарактеризуйте циклічність як форму руху е - Реферат


Контрольна робота
1. Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. 2. Сутність селянського (фермерського) господарства. 3. Охарактеризуйте циклічність як форму руху економіки. 4. Охарактеризуйте суть безробіття. Назвіть причини та типи безробіття. Покажіть соціальні наслідки безробіття.
ПЛАН
1. Конкуренція як засіб реалізації підприємництва.
2. Сутність селянського (фермерського) господарства.
3. Охарактеризуйте циклічність як форму руху економіки.
4. Охарактеризуйте суть безробіття. Назвіть причини та типи безробіття. Покажіть соціальні наслідки безробіття.
1. КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Види конкуренції та їхня роль у розвитку підприємництва
Термін "конкуренція" походить від латинського слова "concurentia" в перекладі змагання. Суперництво. Конкуренція має місце між виробниками за ринком збуту товарів, між підприємцями, менеджерами та іншими особами за досягнення певної мети кожен для себе.
Конкуренція - це спонукальна сила, яка змушує кожного підприємця в найкращий спосіб вести свій бізнес.
Конкуренція має місце як серед продавців, так і серед продавців, так і серед покупців за найбільш вигідні умови придбання товарів та послуг. Цим конкуренція забезпечує рівноправне становище продавців і покупців, їх свободу вибору. Їхні дії на засадах конкуренції здійснюються шляхом застосування принципів створює умови для саморегуляції ринку.
Конкуренція перевіряє підприємницьку діяльність на її відповідність потребам та інтересам суспільства.
Конкуренція сприяє зростанню бізнесу, спонукає зниження витрат виробництва, створює умови для задоволення всіх потреб споживачів.
Суть конкуренції можна описати такими функціями:
а) формування рушійних сил підприємництва;
б) удосконалення виробництва;
в) саморегуляції ринкової системи;
г) знаходження нових форм задоволення потреб споживачів.
Розвиток сучасної ринкової економіки та форм господарювання спонукають розвиток різноманітних видів конкуренції.
За кількісними ознаками розрізняють:
- внутрігалузеву
- міжгалузеву
- міжнародному
Внутрігалузева являє собою суперництво підприємств однієї галузі, що випускають однакову продукцію. Вона спричинює виникнення ринкової вартості товару.
Міжгалузева охоплює суперництво за сфери більш вихідного застосування капіталу.
Міжнародна конкуренція свідчить про вихід продукції великих корпорацій на міжнародні ринки.
За якісними ознаками конкуренцію ділять:
- досконала або чиста
- недосконала
Досконала або чиста конкуренція зустрічається за умов коли велика кількість підприємців виробляють та продають однакову продукцію. Її ознаки класифікуються так:
- ринку діє значна кількість продавців та покупців товарів;
- продукція однорідна та стандартизована;
- відбувається мобільний рух ресурсів;
- повна інформованість учасників ринку;
- жоден з учасників не має влади над цінами та можливості їх контролювати.
Недосконала конкуренція в свою чергу поділяється:
- монополістична
- олігополія
- чиста монополія
Монополістична панує за ситуації дії на ринку великої кількості виробників.
Вони створюють різні товари, але задовольняють одну потребу. Учасники мають обмежений контроль над ринковою ціною, а суперники використовують різні методи конкуренції.
Олігополія створюється за панування на ринку декількох фірм, що пропонують схожі товари та послуги. Це підприємства, що ведуть виробництво в значних масштабах. На ринку, де панує олігополія створюється складність входження в галузь нових підприємств.
Чиста монополія - це така ринкова ситуація, за якої існує лише один продавець, що практично все контролює сам.
Щоб уникнути нечесних дій підприємців, що пригнічують конкуренцію та створюють недобросовісну конкуренцію, держава створює конструкцію, держава створює конструкцію сучасної ринкової системи господарювання з переходом від примітивної до культивованої конкуренції.
2. СУТНІСТЬ СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА.
Створення та діяльність фермерських господарств
Фермерське господарство в системі народногосподарського комплексу є рівноправною формою ведення господарств поряд з державним, колективним орендованим та іншими організаціями, господарськими товариствами.
Виробничо-економічні відносини селянського господарства із іншими підприємствами та організаціями будуються на основі договорів.
Розрахункові операції проводяться готівкою та на безготівковій основі.
Державою гарантується дотримання і захист майнових та інших прав і законних інтересів с/г, створюються пільгові умови для кредитування, оподаткування, м/т постачання, страхування та подальшого розвитку. Втручання в господарську діяльність с/г з боку держави чи інших органів не допускається.
Збитки заподіяні с/г неправомірним втручанням відшкодовуються за рахунок винних. Спори про відшкодування вирішують судом, а/с або трейським судом.
У грудні 1991 р. Верховною Радою України був схвалений закон "Про селянське (фермерське господарство", в червні 1993 р. викладено в новій редакції. Цей закон визначає економічні соціальні і правові основи створення та вільності с/г в Україні.
Селянське (фермерське) господарство є формою підприємництва громадян України, що виявили бажання виробляти товарну с/г продукцію, займатися її переробкою та реалізацією.
Головою с/г є його засновник, члени с/г можуть бути подружжя, їхні батьки, діти, досягли 16-річногов віку, та родичі, що об'єднались для роботи в господарстві с/г. Має своє найменування. Печатку, штамп.
Право

 
 

Цікаве

Загрузка...