WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Фірма в системі ринкових відносин - Реферат

Фірма в системі ринкових відносин - Реферат

передбачає постійне відтворення основних фондів. Механізм його відтворення включає три процеси:
1. Знос, який поділяють на:
- фізичний, який зумовлений самим використанням елементів основного капіталу в процесі виробництва і впливом стихійних сил природи (дерев'яні частини споруд гниють, металеві підлягають корозії);
- моральний, який пов'язаний з тим, що основний капітал функціонує роками. За цей час відбувається вдосконалення знарядь праці, робляться нові відкриття і технічні винаходи, в результаті яких у виробництві підвищується продуктивність праці.
2. Амортизація - процес поступового відшкодування у грошовій формі вартості основного капіталу, що відповідає його зносу, а самі відрахування - амортизаційними відрахуваннями. Щорічні амортизаційні відрахування, які надходять в амортизаційний фонд, здійснюються за спеціальними нормами. Норма амортизації - це відношення суми амортизаційних відрахувань до вартості основного капіталу, що застосовується. Розраховується даний показник за формулою:
На=А/Он, (2)
де На - норма амортизації;
А - сума амортизаційних відрахувань;
Он - вартість основного капіталу;
3. Заміщення. Амортизаційний фондє тим джерелом, з якого беруть кошти для капітального ремонту діючих знарядь праці, а також повного їх заміщення в разі фізичного та морального зносу. Є два варіанти заміщення:
- заміщення по вартості відбувається швидше натурального за умови високої швидкості обороту основного капіталу і відсутності або незначного морального його зносу. В даному випадку елементи основного капіталу створять для підприємця позитивну ситуацію. По-перше, можна посилити конкурентність своєї продукції шляхом зниження цін. По-друге, залишивши ціни незмінними, можна збільшити прибуток.
- натуральне заміщення відбувається швидше вартісного за умови високих темпів морального зносу і уповільнення швидкості обороту основного капіталу. В такому випадку для підприємця складається двоїста ситуація, але вже негативного характеру. По-перше, підвищення цін з причини зростання собівартості погіршує конкурентоспроможність продукції. По-друге, зменшується прибуток, тому що значну частину його необхідно використати на заміщення морально застарілого устаткування (рис. 3).
Рисунок 3. Процеси відтворення основних фондів
Час обороту фондів і його складові частини. Швидкість обороту виробничих фондів істотно впливає на масу і норму прибутку. Різні їх елементи обертаються з різною швидкістю. Оборотні фонди здійснюють повний оборот у кожному кругообороті і тривалість його, при інших незмінних умовах, залежить від характеру продукту, масштабу і тривалості його виробництва. Інакше здійснюється оборот основних фондів. Різні їх елементи мають різну довговічність, а отже, і різний час обертання.
Оборот виробничих фондів (основних і оборотних) розраховується як середній оборот, виведений з оборотів основних і оборотних фондів. Кожен підприємець прагне скоротити час обороту фондів, оскільки тоді при одному й тому ж авансованому капіталі можна отримати більше прибутку.
Час обороту виробничих фондів складається з:
1) часу виробництва, який поділяють на:
- робочий період;
- перерви у процесі праці;
- час у виробничих засадах.
2) часу обігу, що поділяється на:
- час продажу продукції;
- час придбання факторів виробництва (рис. 4).
Рисунок 4. Складові частини часу обороту виробничих фондів
Найважливішою частиною часу виробництва виступає робочий період - той час, протягом якого предмет праці знаходиться під безпосереднім впливом робочої сили, озброєної певними засобами праці. Саме в цей період створюється вартість і додаткова вартість. Тому величина авансованого капіталу знаходиться в прямій залежності від тривалості робочого періоду: чим довший робочий період, тим довше оборотний капітал знаходиться у сфері виробництва, тим більше його треба авансувати для підтримання виробництва. Тому цілком зрозуміло, що підприємці зацікавлені у скороченні його тривалості. Є різні шляхи скорочення робочого періоду:
- підвищення продуктивності праці;
- збільшення числа робітників у виробництві;
- продовження робочого дня і підвищення інтенсивності праці;
- розширення суспільного поділу праці.
Додамо, що хоча процес обігу є необхідним, бо без нього виробництво не може бути завершеним (вироблений продукт не дійде до споживача), його роль в економічній системі другорядна. В сфері обігу не створюється ні вартість, ні додаткова вартість. Тому зусилля підприємців повинні бути направлені на скорочення часу перебування виробничих фондів у цій сфері.
Список використаної літератури
1. Баликоев В.З. Общая экономическая теория. Учебное пособие. - Новосибирск: 000 "Издательство ЮКЭА", 1998.
2. Башянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія.- К.: НІКА-ЦЕНТР, ЕЛЬГА, 2000.
3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Вища шк., 1995.
4. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Атіка, 2001.
5. Макконел К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2т. - М.: Республика, 1992. (Пер. с англ.)
6. Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду (Уроки для України). - К.: Основи, 1996.
7. Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. - К.: Основи, 1995.
8. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студ. екон. спец. закл. освіти: У 2 ч./ С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001.
9. Л.Є. Сімків, Р.Б. Данилейчук, С.Я. Кісь, І.І. Проданова, О.С. Яцюк. Основи економічної теорії: Конспект лекцій. - Івано-Франківськ, 2006.
10. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник для студентів вищих закладів освіти. - К.: Видавничий центр "Академія", 1998.
11. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. Проф. С.В. Мочерного. - Тернопіль: АТ "Тарнекс", 1993.
12. Основи економічної теорії / За ред. Проф. С.В. Мочерного. - К.: Видавничий центр "Академія", 1999.
13. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г.Н. Климко, В.І. Нестеренка. - 2-ге вид. - К.: Вища школа, 1997.
14. Темчук П.П., Паламарчук В.О. Нариси з економічної теорії: Навч. посібник. - К.: ІСДО, 1994.

 
 

Цікаве

Загрузка...