WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Фірма в системі ринкових відносин - Реферат

Фірма в системі ринкових відносин - Реферат

історично і логічно починається з грошової форми. Історично капітал скрізь протистоїть іншим формам багатств, як грошове майно купців і лихварів. Але, як відомо, гроші самі по собі не є капіталом. Щоб перетворити гроші в капітал, їх необхідно авансувати, зробити знаряддям експлуатації найманих працівників і створення додаткової вартості. Тому підприємець із своїм грошовим капіталом спочатку звертається до товарного ринку і ринку праці. Тут він купує засоби виробництва (ЗВ) і робочу силу (РС). Цей акт руху капіталу можна визначити за формулою:
ЗВ
Г - Т < (1)
РС
Виконуючифункцію купівельного засобу і засобу платежу, гроші виступають як грошова форма капіталу. Причому відбувається не просто купівля звичайних товарів за гроші, а авансування вартості в грошовій формі для придбання факторів виробництва, у процесі якого в майбутньому повинна бути вироблена додаткова вартість. Саме це і перетворює грошову форму капіталу на продуктивну. Перетворення грошового капіталу в продуктивний - це перша стадія руху капіталу, вона протікає у сфері обігу.
Після цього процес обігу капіталу переривається, хоча рух його продовжується. Куплені підприємцем у сфері обігу фактори виробництва повинні бути використаними. І це застосування відбувається в процесі виробництва, яким починається друга стадія руху капіталу (...В...).
У процесі виробництва в результаті поєднання робочої сили із засобами виробництва відбувається продуктивне їх споживання, в якому робітники своєю конкретною працею переносять на продукт, що виробляється, вартість засобів виробництва, що споживаються, а абстрактною працею створюють нову вартість, причому більшу, ніж вартість робочої сили. Тому вироблені товари відрізняються від товарів, що були куплені підприємцем на першій стадії, по-перше, своєю натуральною формою (був бавовник, а стала пряжа), по-друге, за вартістю (бо не тільки відшкодовують авансовану на першій стадії вартість, але включають в себе ще й додаткову вартість). При цьому капітал знову змінює свою форму - з продуктивної він перетворюється в товарну (Т).
Але й на цьому рух капіталу не припиняється, бо ж створена в процесі виробництва додаткова вартість поки що "річ у собі", тому вона прихована у вартості нового виробленого товару (Т). Тому підприємець знову повертається на товарний ринок, але вже не як покупець, а як продавець.
У цьому акті капітальна вартість скидає з себе товарну форму і набуває первісної грошової форми. Товарний капітал знову перетворюється на грошовий. Це третя стадія руху капіталу, яка здійснюється у сфері обігу і виражається формулою: Т ' - Г ' (рис. 2).
Процес руху капіталу, який охоплює три стадії, де він послідовно набуває трьох різних форм, кожна з яких виконує певну функцію, називається кругообігом промислового капіталу.
Рисунок 2. Стадії руху капіталу
Проходячи ту чи іншу стадію, капітал виконує властиву йому функцію. На першій стадії функція грошового капіталу полягає у створенні умов для здійснення процесу виробництва (купівля факторів виробництва, поєднання робочої сили з засобами виробництва).
На другій стадії функцією продуктивного капіталу є створення і збільшення вартості. Функція товарного капіталу зводиться до реалізації виробленого товару, що передбачає повернення підприємцю авансованого на виробництво капіталу разом з реалізованою додатковою вартістю у формі прибутку. Вирішальною стадією кругообігу капіталу є виробництво, а формою капіталу - продуктивна форма. Це пояснюється тим, що саме на даній стадії відбувається створення і збільшення вартості, тобто формується матеріальна основа майбутнього прибутку як головної мети будь-якого підприємства.
Рух промислового капіталу не обмежується одним кругообігом, а відбувається безперервний рух, постійне повторення кругообігів. Таким чином кругообіг капіталу виступає у трьох різних формах, а саме:
- як кругообіг грошового капіталу;
- як кругообіг продуктивного капіталу;
- як кругообіг товарного капіталу;
Кругообіг фондів капіталу, що розглядається не як одночасний акт, а як безперервний, постійно повторюваний процес, в результаті якого авансова грошова вартість зростає і повертається до своєї вихідної форми, називається обігом фондів.
Основні та оборотні фонди. Фізичний та моральний знос основних фондів. Амортизація та її норма. Більш детальний аналіз обігу виробничих фондів показує, що різні їх частини обертаються з різною швидкістю, вони не є однакові по способу перенесення своєї вартості на виготовлений товар. Звідси і випливає поділ фондів на основні і оборотні. Матеріальною основою такого поділу є відмінності між засобами і предметами праці.
Поділ на основні і оборотні фонди здійснюється залежно від перенесення засобами та предметами праці своєї вартості на створений продукт. Одні і ті самі засоби праці беруть участь у процесі виробництва тривалий час (наприклад, верстат, машина можуть використовуватися не менше 5-10 років, будівлі і споруди - кілька десятків років), тому переносять свою вартість на новостворений продукт по частинах. Предмети праці (сировина, паливо, енергія, куплені напівфабрикати, тара тощо) у процесі виробництва переносять свою вартість на новостворений продукт одразу. Наприклад, певна кількість бавовни на прядильній фабриці є сировиною, повністю споживається протягом дня і переносить цілком свою вартість на виготовлену тканину.
Таким чином, основні фонди - це ті виробничі фонди, які повністю беруть участь у виробництві і тривалий час зберігають свою споживчу вартість, а їх вартість переноситься частинами на продукцію, яка виробляється, впродовж всього періоду використання і повертається до свого власника теж по частинах, в міру реалізації готової продукції.
Оборотні фонди - це частина виробничих фондів, яка впродовж одного періоду виробництва втрачає свою стару споживчу вартість, а її вартість повністю переноситься у вартість товару, що виробляється і повністю повертається до свого власника у грошовій формі після реалізації товару. До оборотних фондів належить також вартість робочої сили, яка набирає форми фонду заробітної плати.
На основні і оборотні фонди поділяється лише продуктивна частина виробничих фондів. Та частина фондів, яка перебуває у грошовій і товарній формі, є фондами обігу. Оборотні фонди та фонди обігу - це оборотні засоби.
Нормальне функціонування виробництва

 
 

Цікаве

Загрузка...