WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Суспільне виробництво та економічна система суспільства - Реферат

Суспільне виробництво та економічна система суспільства - Реферат

системи залежать від співвідношення рівнів розвитку між окремими елементами названих підсистем. Наприклад, у системі продуктивних сил - від рівня розвитку людини (рівня її освіти, кваліфікації тощо), з одного боку, засобів праці - з другого; між рівнем розвитку засобів праці та предметів праці і т. д.
Адекватне і раціональне співвідношення між окремими підсистемами, між елементами останніх найбільшою мірою залежить від господарського механізму, який є, по-перше, механізмом використання економічних законів; по-друге, механізмом розв'язання суперечностей економічної системи; по-третє, функцією реалізації відносин власності і, по-четверте, механізмом узгодження економічних інтересів.
Ефективність, організованість та саморегулювання економічної системи залежать від того, на скільки сильна її гуманістична, демократична спрямованість. Остання, у свою чергу, найбільше залежить від двох основних факторів:
- від ступеня демократизації виробничих відносин, або відносин власності;
- від ступеня участі трудящих в управлінні та регулюванні економічної системи, їх впливу на господарський механізм.
Цілісність і організованість економічної системи залежать від наявності у ній спільної мети. Остання має бути не просто проголошеною, а повинна перетворитись на внутрішній імпульс діяльності переважної більшості населення, стати невід'ємним елементом його економічного мислення. Для України після проголошення суверенітету такою метою стало досягнення реальної економічної незалежності, що вимагає тривалого часу.
Моделі економічної системи та їх характеристика. Людське суспільство у своєму розвитку використовувало й використовує різні економічні системи. Вони відрізняються підходом та методами вирішення основних економічних проблем. Розрізняють такі види економічних систем:
- традиційна;
- командна;
- ринкова;
- змішана (рис. 4).
Рисунок 4 - Основні моделі економічної системи
Традиційні системи. В деяких так званих слаборозвинутих країнах діють традиційні, побудовані на звичаях, економічні системи. Традиції, що передаються від покоління до покоління, визначають, які товари й послуги, як і для кого виробляти. Перелік благ, технологія виробництва й розподіл базуються на звичаях, що складалися впродовж століть. Економічні ролі кожної людини визначаються спадковістю та кастовою приналежністю. Технічний прогрес проникає в цю систему з великими труднощами, оскільки вступає в протиріччя з традиціями й загрожує стабільності існуючого ладу.
Командна економіка. Для даного типу економіки характерним є те, що усі рішення по основних економічних проблемах приймають державні органи влади, усі ресурси складають власність держави. Централізоване економічне планування охоплює усі рівні - від домашнього господарства до державного. Розподіл ресурсів в командній економіці здійснюється на основі довгострокових пріоритетів. У силу цього виробництво благ постійно відривається від суспільних потреб.
Ринкова економіка. В ринковій економіці усі відповіді на основні економічні питання: що? як? і для кого виробляти? - визначають ринок, ціни, прибуток і збитки.
"Що?" зважується платоспроможним попитом, голосуванням грошима. Споживач сам вирішує, за що він готовий платити гроші. Виробник же буде прагнути задовольнити бажання споживача віддати гроші за потрібний йому товар.
"Як?" зважується виробником, що прагне одержати більший доход. Оскільки встановлення цін від нього не залежить, то для досягнення своєї мети виробник повинний зробити і продати як можна більше товарів і по більш низькій ціні. Для цього він повинний зробити товар з більш низькими витратами, чим його конкурент.
"Для кого?" зважується на користь споживачів з найбільшим доходом. Варто відразу обмовитися, що чистої ринкової економіки ніколи не існувало.
Змішана економіка. Сучасна ринкова система виявляє собою широку розмаїтість змішаних форм. Проілюструємо це на прикладі економіки деяких розвинутих країн.
Шведська система характеризується енергійною участю держави в забезпеченні економічної стабільності і перерозподілі доходів. Серцевиною шведської системи є соціальна політика. Для її успішного проведення встановлений високий рівень оподатковування, що складає більше 50 % валового національного продукту. У результаті в країні до мінімуму зведено безробіття, відносно невеликі розходження в доходах населення, високий рівень соціального забезпечення громадян, висока й експортна здатність шведських компаній. Головна перевага шведської моделі полягає в тому, що вона суміщає високий економічний ріст із високим рівнем добробуту населення та з забезпеченням повної зайнятості.
Японська модель економіки відрізняється розвинутим плануванням і координацією діяльності уряду і приватного сектора. Економічне планування держави носить рекомендаційний (індикативний) характер. Плани являють собою державні програми, що орієнтують і мобілізують окремі ланки економіки на виконання загальнонаціональних задач. Для японської економіки характерне збереження національних традицій при запозиченні в інших країн усього того, що потрібно для розвитку країни. Це дозволяє створювати такі системи управління й організації виробництва, що в умовах Японії дають великий ефект. Запозичення японського досвіду іншими країнами не завжди дає очікуваний результат (наприклад, гуртки якості), оскільки в цих країнах немає японських традицій.
В американській економіці держава відіграє важливу роль у встановленні правил економічної гри, розвитку освіти, регулюванні бізнесу. Однак більшість рішень приймається, виходячи із ситуації на ринку і ціноутворення на ньому.
Перевагою змішаної економіки є ефективність використання ресурсів і економічна воля виробників. Змішана економіка диктує найбільш ефективне використання ресурсів, сприяє впровадженню більш сучасних технологій. Важливим неекономічним аргументом на користь змішаної економіки виступає її ставка на особисту свободу. Підприємці і робітники переміщаються з галузі в галузь по власному рішенню, а не по урядових директивах. Відзначимо, що не існує однозначного загальноприйнятого рішення економічних проблем. Суспільства з різною історичною і культурною спадщиною, різними звичаями і традиціями використовуютьнеоднакові підходи і методи ефективного використання власних ресурсів.
В Україні з моменту здобуття незалежності декларується побудова соціально-орієнтованої ринкової економіки (тобто змішаної), яка повинна ввібрати все краще з існуючих економічних систем та забезпечити високий рівень добробуту населення держави.
Список використаної літератури
1. Башянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія.- К.: НІКА-ЦЕНТР, ЕЛЬГА, 2000.
2. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. Проф. С.В. Мочерного. - Тернопіль: АТ "Тарнекс", 1993.
3. Основи економічної теорії / За ред. Проф. С.В. Мочерного. - К.: Видавничий центр "Академія", 1999.
4. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г.Н. Климко, В.І. Нестеренка. - 2-ге вид. - К.: Вища школа, 1997.
5. Основи економічної теорії. Підручник у 2-х томах / За ред. Ю.В. Ніколенка. - К.:Либідь, 1998.
6. Темчук П.П., Паламарчук В.О. Нариси з економічної теорії: Навч. посібник. - К.: ІСДО, 1994.
7. Ковальчук В.М., Сарай М.І. Історія економічних вчень. Навчально-методичний посібник. - Тернопіль, 1999.
8. Самульсон П. Економіка. Підручник.- Львів: Світ, 1993.
9. Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду (Уроки для України). - К.: Основи, 1996.
10. Л.Є. Сімків, Р.Б. Данилейчук, С.Я. Кісь, І.І. Проданова, О.С. Яцюк. Основи економічної теорії: Конспект лекцій. - Івано-Франківськ, 2006.

 
 

Цікаве

Загрузка...