WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Стан ринку, його основні елементи: місткість, кон’юнктура та конкуренція - Реферат

Стан ринку, його основні елементи: місткість, кон’юнктура та конкуренція - Реферат

програм.
" Сегмент виявляє вимоги домодифікації товару і цим відрізняється від ринку, що характеризується особливим видом товарів.
" Використання декількох характеристик при сегментуванні не є обов'язковим, сегмент може базуватись і на одній ознаці (рівень доходу на сім'ю, релігійні погляди). Практика показує доцільність багатомірної сегментації.
" Сегментація - атрибут ринку покупця, оскільки саме боротьба фірм за його гроші примушує глибше вникати в потреби споживача.
Щоб розбити ринок на сегменти, потрібно врахувати багато різних факторів. Головними принципами сегментації ринку можна назвати такі: 1) географічний; 2) психографічний; 3) поведінковий; 4) демографічний.
Види та методи конкурентної боротьби. Ще одним елементом ринку є конкуренція. У повсякденному житті ми часто зустрічаємо слова: "конкуренція", "конкурентна боротьба", "конкурентоспроможність" і т.д. Цим термінам надають різні значення, але всі вони можуть бути зведені до двох понять: "конкурентна боротьба" і "конкурентний ринок". Перше поняття стосується способів поведінки окремих фірм на ринку; друге - ринкових структур і охоплює всі аспекти ринку будь-яких товарів, які впливають на поведінку і діяльність фірм (кількість фірм на ринку, типи товарів, що продаються).
Конкурентність ринку визначається тими межами, у рамках яких окремі фірми здатні впливати на ринок. Чим менше окремі фірми впливають на ринок, де вони реалізують свою продукцію, тим більш конкурентним вважається ринок. Найвищий ступінь конкурентності ринку досягається тоді, коли окрема фірма на нього не впливає зовсім. Це можливо лише тоді, коли на ринку діє так багато фірм, що кожна з них ніяк не може вплинути на ціну товару і сприймає її як таку, що визначається ринковим попитом і пропозицією. Такий ринок називають цілком конкурентним. А фірми, що діють в умовах цілком конкурентного ринку, не ведуть між собою конкурентної боротьби. Якщо окремі фірми мають можливість впливати на ціну товарів, то вони ведуть між собою конкурентну боротьбу, але ринок, де ця можливість реалізується, цілком конкурентним уже не вважається.
Отже, конкуренція - категорія явно суперечлива. З одного боку існує твердження, що без конкуренції ринку не буває, а з іншого, - цілком конкурентним є той ринок, на якому учасники (фірми) не ведуть між собою конкурентної боротьби. Одні економісти стверджують, що конкуренція - велике благо, інші наполягають на тому, що конкуренція, яка протиставляє суб'єкти ринку і породжує монополію, - велике зло для економіки. Тому необхідно з'ясувати, що являє собою конкуренція.
Цей термін походить від латинського слова, що означає "зіштовхнення". Як економічна категорія конкуренція - це боротьба між товаровиробниками за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів і послуг, за привласнення найбільших прибутків.
Конкуренція - об'єктивний економічний закон розвинутого товарного виробництва, дія якого для товаровиробників є зовнішньою і примусовою силою для підвищення продуктивності праці на своїх підприємствах, розширення масштабів виробництва, прискорення НТП, впровадження нових форм організації виробництва і систем заробітної плати тощо.
Дія інших економічних законів відбувається у формі примусових сил конкурентної боротьби, внаслідок чого конкуренція є важливою рушійною силою розвитку економічної системи, складовою частиною її господарського механізму.
На нижній стадії розвитку капіталістичного способу виробництва (початок XVI - кінець XIX століття) панувала вільна конкуренція між власниками невеликих підприємств, які виробляли товари на невідомий ринок, у формі внутрішньогалузевої та міжгалузевої конкуренції. Вільна конкуренція зумовила розвиток концентрації та централізації виробництва і капіталу і на певному етапі привела до виникнення монополій.
Суть конкуренції проявляється і в тому, що вона, з одного боку, створює такі умови, за яких покупець на ринку має безліч можливостей для придбання товарів, а продавець - для їх реалізації. З іншого боку в обміні беруть участь дві сторони, кожна з яких ставить свій інтерес вище інтересу партнера. В результаті і покупець, і продавець при укладенні угоди повинні йти на взаємний компроміс при визначенні ціни, інакше угода не відбудеться, а кожен з них понесе збитки.
Неодмінною умовою конкуренції є незалежність суб'єктів ринкових відносин. Ця незалежність проявляється, по-перше, в можливості самостійно приймати рішення про виробництво або купівлю товарів чи послуг; по-друге, у свободі вибору ринкових партнерів. У процесі конкуренції господарюючі суб'єкти взаємно контролюють один одного, при чому здійснюють це краще, ніж державні органи.
Враховуючи, що конкуренція є суперечливою категорією, можна виділити позитивні і негативні наслідки. Серед позитивних наслідків конкуренції можна виділити такі:
" сприяє розвитку НТП;
" примушує економити ресурси, сприяє зниженню цін;
" веде до покращення якості продукції і обслуговування споживачів;
" вирівнює норму прибутковості і рівень зарплати в усіх сферах економіки.
Серед негативних наслідків конкуренції можна виділити такі:
" створює умови для боротьби, інфляції та банкрутства окремих підприємців;
" веде до збільшення диференціації доходів і створює умови для їх несправедливого розподілу;
" сприяє виникненню економічних криз;
" виступає важливим фактором монополізації економіки.
Конкуруючі суб'єкти поводять себе на ринку по - різному, виходячи з тих завдань, які вони перед собою ставлять. Можна виділити три типи конкурентної поведінки:
1. Креативний тип конкурентної поведінки передбачає забезпечення переваг суперникам шляхом введення якихось нових компонентів ринкових відносин (нова продукція, нові технології, нові форми організації виробництва). Суттєвою ознакою креативної конкуренції є прагнення ринкових суб'єктів до зміни існуючої структури попиту і пропозиції.
2. Пристосувальна конкурентна поведінка - це упередження дій конкурентів у галузі модернізації виробництва. Вона застосовується тоді, коли підприємець не впевнений у своїх інноваційних можливостях. У цьому випадку він намагається скопіювати у стислі терміни досягнення своїх суперників.
3. Гарантуюча конкурентна політика покликана забезпечити стабілізацію на тривалу перспективу досягнутих позицій на ринку за рахунок підвищення якості продукції, зміни її асортименту, надання додаткових послуг, пов'язаних з гарантійним обслуговуванням. Цей тип конкурентної поведінки застосовується тоді, коли підприємець не має можливості суттєво змінювати виробничу і комерційну програми і має слабку інноваційну базу.
На сучасному етапі конкуренція ведеться насамперед між гігантськими об'єднаннями, всередині них, а також між підприємствами різних форм власності. ЇЇ особливістю є те, що центр боротьби все більше переміщується зі сфери обігу у сферу виробництва, з галузевого - на міжгалузевий, з національного - на

 
 

Цікаве

Загрузка...