WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Стан ринку, його основні елементи: місткість, кон’юнктура та конкуренція - Реферат

Стан ринку, його основні елементи: місткість, кон’юнктура та конкуренція - Реферат


Реферат
на тему:
Стан ринку, його основні елементи: місткість, кон'юнктура та конкуренція
Місткість ринку - це кількість товарів і послуг, які є на ринку в даний момент.
У ринкові відносини вступає безліч суб'єктів - виробників, споживачів, посередників. Тому на ринку складається певна кон'юнктура. Кон'юнктура ринку - це сукупність економічних умов, що складаються на ринку в кожний даний момент, від яких залежить процес реалізації. Кон'юнктура ринку визначається економічними показниками, які характеризують стан ринку. Це співвідношення попиту і пропозиції, рівень цін, місткість ринку, платоспроможні можливості споживачів і т.д.
Основним ринковим індикатором для продавця і для покупця є ціна. Встановлення рівноважної ціни на ринку при взаємодії попиту та пропозиції зображено на рис. 5. По осі абсцис на рисунку відкладено кількість продукції, по осі ординат - ціна продукції.
Чим вище ціни при незмінних доходах, тим менше споживач може придбати товарів і послуг за свої доходи і навпаки. Для підприємця зростання цін - свідчення зростання попиту на його продукцію, а отже і прибутку. Перспектива отримати більше прибутку спонукає його розвивати виробництво. Зниження цін веде до зворотних процесів.
За необмеженої дії ринкових законів кон'юнктура ринку може змінюватися досить динамічно і характеризуватися різними станами. Можна виділити три якісних стани ринкової кон'юнктури: дефіцит товару, надлишок і ринкова рівновага. Дефіцит характеризує певний стан кон'юнктури ринку, коли платоспроможний попит перевищує пропозицію продукції при фіксованому значенні ціни.
Р
Рн надлишок S
Pc C
Pд дефіцит D
Q1 Qc Q2 Q
Рисунок 1. Взаємодія попиту та пропозиції
На графіку це горизонтальна відстань між відповідними точками на кривій пропозиції і кривій попиту.
Дефіцитна кон'юнктура ринку може бути короткочасною (випадковою), а може мати сталий характер. Короткочасний дефіцит на ринку може виникати як у системі переважно ринкового, так і позаринкового регулювання економіки. Він відбиває тимчасові диспропорції у відтворенні певного продукту і частіше пов'язаний із структурними зрушеннями в економіці, порушеннями циклічності виробництва, ціновими факторами.
Тривалого характеру дефіцитові надають певна система економічних відносин та принципові засади відповідної моделі господарювання.
За певних економічних умов дефіцит як стійка диспропорція попиту та пропозиції набуває загального і тривалого характеру. Позаринкова і позацінова природа такого роду дефіциту криється в принципових засадах господарського механізму певної економічної системи. Янош Корнаї (угорський економіст) вважає можливим навіть класифікувати за цією ознакою основні сучасні типи господарювання як ресурсообмежену (постійнодефіцитну) економіку та економіку обмеженого попиту.
Класичним прикладом ресурсообмеженої економіки довгі роки була економіка СРСР та країн Східної Європи. Внаслідок функціонування адміністративно-командної моделі управління економікою цих країн виробилася специфічна господарська система з характерними ознаками. Серед них:
" відокремлення власника від виробника, а функції безпосереднього господарювання - від функції управління і планування;
" відсутність ринкового контролю співвідношення виробництва і реальної потреби в товарах, планування "від досягнутого";
" безмежність державної бюджетної підтримки нерентабельного виробництва;
" символічність економічних стимулів праці та впливу цін на поведінку виробництва, стійка інвестиційна напруженість.
Протилежним станом ринкової кон'юнктури є надлишок товару на ринку. Товарний надлишок характеризує стан ринкової кон'юнктури, коли за певної ціни пропозиція товару на ринку перериває платоспроможну потребу в ньому, тобто перевищує попит.
Як у випадку із дефіцитною ринковою кон'юнктурою, надлишок товару на ринку може бути тимчасовим чи стабільним. Ілюстрацією екстремального прояву періодичної надлишкової кон'юнктури ринку можуть бути кризи перевиробництва товарів.
Соціально-економічні передумови стійкого перевищення товарної пропозиції над товарним попитом виникають при безпосередньому зв'язку товаровиробника із ринком, із покупцем як представником завжди конкретного платоспроможного попиту. Поєднання економічної самостійності товаровиробника з економічною відповідальністю за результати господарювання робить пошук покупця продукції законом економічного виживання і розвитку. Виникає конкуренція виробників за право реалізувати свою продукцію покупцеві, що веде до насичення ринку товарами.
Сучасна модель змішаної економіки, спираючись на зазначені принципи, весь час відтворює деякий надлишок матеріальних, трудових, інвестиційних ресурсів.
Виділимо ще один істотний стан ринкової кон'юнктури, що характеризується точкою збігу значень попиту і пропозиції, - стан ринкової рівноваги, тобто повну відповідність обсягу пропозиції і обсягу попиту за умови встановлення певного рівня ціни, що задовольняє продавців і покупців товару. Така кон'юнктура ринку є, як правило, короткочасною, якщо мати на увазі постійне балансування значень попиту та пропозиції навколо точки рівноваги. Ринкову рівновагу як бажаний стан кон'юнктури неможливо зафіксувати на тривалий термін. Це суперечило б дії раніше зазначених рухливих факторів. Суперечність між потребою у збалансованості попиту та пропозиції і об'єктивно обмеженими можливостями їх підтримання є основною в системі причин неефективності централізованого директивного планування виробництва.
Кількість товару на ринку дорівнює платоспроможному попиту на ньому при встановленні ціни на товар, що характеризується як ціна рівноваги. Для ситуації, зображеної на рис 6.5, такою ціною рівноваги буде Рс, при цьому буде реалізовано Qc товару.
Сегментація ринку. Розбивка ринку на чіткі групи покупців, для кожної з яких можуть бути потрібні різні товари і/або комплекси маркетингу називається сегментуванням ринку. Фірма розробляє різні методи сегментувався ринку, складає профілі отриманих сегментів і оцінює степінь привабливості кожного з них.
Отже, основною передумовою ефективної товарної, цінової, збутової та рекламної діяльності фірми є виділення більш-менш однорідних груп споживачів - сегментація ринку.
Сегментом ринку називають групу споживачів, що зайняті пошуком однорідних товарів та згодні їх купити.
Процес розподілення всіх потенційних споживачів ринку будь-якого товару чи послуги на досить великі групи таким чином, щоб кожна з них мала особливі вимоги до даного товару або послуги - називається сегментацією.
В свою чергу сегментація має такі ознаки:
" Сегментація застосовується включно до споживачів (покупців) окремого виду товарів чи послуги. Сегмент - це завжди якась група споживачів - покупців годинників, верстатів, консультаційних послуг, учбових

 
 

Цікаве

Загрузка...