WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Ринок як форма організації суспільного виробництва - Реферат

Ринок як форма організації суспільного виробництва - Реферат

державної бюджетної підтримки нерентабельного виробництва;
" символічність економічних стимулів праці та впливу цін на поведінку виробництва, стійка інвестиційна напруженість.
Протилежним станом ринкової кон'юнктури є надлишок товару на ринку. Товарний надлишок характеризує стан ринкової кон'юнктури, коли за певної ціни пропозиція товару на ринку перериває платоспроможну потребу в ньому, тобто перевищує попит.
Як у випадку із дефіцитною ринковою кон'юнктурою, надлишок товару на ринку може бути тимчасовим чи стабільним. Ілюстрацією екстремального прояву періодичної надлишкової кон'юнктури ринку можуть бути кризи перевиробництва товарів.
Соціально-економічні передумови стійкого перевищення товарної пропозиції над товарним попитом виникають при безпосередньому зв'язку товаровиробника із ринком, із покупцем як представником завжди конкретного платоспроможного попиту. Поєднання економічної самостійності товаровиробника з економічною відповідальністю за результати господарювання робить пошук покупця продукції законом економічного виживання і розвитку. Виникає конкуренція виробників за право реалізувати свою продукцію покупцеві, що веде до насичення ринку товарами.
Сучасна модель змішаної економіки, спираючись на зазначені принципи, весь час відтворює деякий надлишок матеріальних, трудових, інвестиційних ресурсів.
Виділимо ще один істотний стан ринкової кон'юнктури, що характеризується точкою збігу значень попиту і пропозиції, - стан ринкової рівноваги, тобто повну відповідність обсягу пропозиції і обсягу попиту за умови встановлення певного рівня ціни, що задовольняє продавців і покупців товару. Така кон'юнктура ринку є, як правило, короткочасною, якщо мати на увазі постійне балансування значень попиту та пропозиції навколо точки рівноваги. Ринкову рівновагу як бажаний стан кон'юнктури неможливо зафіксувати на тривалий термін. Це суперечило б дії раніше зазначених рухливих факторів. Суперечність між потребою у збалансованості попиту та пропозиції і об'єктивно обмеженими можливостями їх підтримання є основною в системі причин неефективності централізованого директивного планування виробництва.
Кількість товару на ринку дорівнює платоспроможному попиту на ньому при встановленні ціни на товар, що характеризується як ціна рівноваги. Для ситуації, зображеної на рис 5, такою ціною рівноваги буде Рс, при цьому буде реалізовано Qc товару.
Сегментація ринку. Розбивка ринку на чіткі групи покупців, для кожної з яких можуть бути потрібні різні товари і/або комплекси маркетингу називається сегментуванням ринку. Фірма розробляє різні методи сегментувався ринку, складає профілі отриманих сегментів і оцінює степінь привабливості кожного з них.
Отже, основною передумовою ефективної товарної, цінової, збутової та рекламної діяльності фірми є виділення більш-менш однорідних груп споживачів - сегментація ринку.
Сегментом ринку називають групу споживачів, що зайняті пошуком однорідних товарів та згодні їх купити.
Процес розподілення всіх потенційних споживачів ринку будь-якого товару чи послуги на досить великі групи таким чином, щоб кожна з них мала особливі вимоги до даного товару або послуги - називається сегментацією.
В свою чергу сегментація має такі ознаки:
" Сегментація застосовується включно до споживачів (покупців) окремого виду товарів чи послуги. Сегмент - це завжди якась група споживачів - покупців годинників, верстатів, консультаційних послуг, учбових програм.
" Сегмент виявляє вимоги до модифікації товару і цим відрізняється від ринку, що характеризується особливим видом товарів.
" Використання декількох характеристик при сегментуванні не є обов'язковим, сегмент може базуватись і на одній ознаці (рівень доходу на сім'ю, релігійні погляди). Практика показує доцільність багатомірної сегментації.
" Сегментація - атрибут ринку покупця, оскільки саме боротьба фірм за його гроші примушує глибше вникати в потреби споживача.
Щоб розбити ринок на сегменти, потрібно врахувати багато різних факторів. Головними принципами сегментації ринку можна назвати такі: 1) географічний; 2) психографічний; 3) поведінковий; 4) демографічний.
Види та методи конкурентної боротьби. Ще одним елементом ринку є конкуренція. У повсякденному житті ми часто зустрічаємо слова: "конкуренція", "конкурентна боротьба", "конкурентоспроможність" і т.д. Цим термінам надають різні значення, але всі вони можуть бути зведені до двох понять: "конкурентна боротьба" і "конкурентний ринок". Перше поняття стосується способів поведінки окремих фірм на ринку; друге - ринкових структур і охоплює всі аспекти ринку будь-яких товарів, які впливають на поведінку і діяльність фірм (кількість фірм на ринку, типи товарів, що продаються).
Конкурентність ринку визначається тими межами, у рамках яких окремі фірми здатні впливати на ринок. Чим менше окремі фірми впливають на ринок, де вони реалізують свою продукцію, тим більш конкурентним вважається ринок. Найвищий ступінь конкурентності ринку досягається тоді, коли окрема фірма на нього не впливає зовсім. Це можливо лише тоді, коли на ринку діє так багато фірм, що кожна з них ніяк не може вплинути на ціну товару і сприймає її як таку, що визначається ринковим попитом і пропозицією. Такий ринок називають цілком конкурентним. А фірми, що діють в умовах цілком конкурентного ринку, не ведуть між собою конкурентної боротьби. Якщо окремі фірми мають можливість впливати на ціну товарів, то вони ведуть між собою конкурентну боротьбу, але ринок, де ця можливість реалізується, цілком конкурентним уже не вважається.
Отже, конкуренція - категорія явно суперечлива. З одного боку існує твердження, що без конкуренції ринку не буває, а з іншого, - цілком конкурентним є той ринок, на якому учасники (фірми) не ведуть між собою конкурентної боротьби. Одні економісти стверджують, що конкуренція - велике благо, інші наполягають на тому, що конкуренція, яка протиставляє суб'єкти ринку і породжує монополію, - велике зло для економіки. Тому необхідно з'ясувати, що являє собою конкуренція.
Цей термін походить від латинського слова, що означає "зіштовхнення". Як економічна категорія конкуренція - це боротьба між товаровиробниками за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів і послуг, за привласнення найбільших прибутків.
Конкуренція - об'єктивний економічний закон розвинутого товарного виробництва, дія якого для товаровиробників є зовнішньою і примусовою силою для підвищення продуктивності праці на своїх підприємствах, розширення масштабів виробництва, прискорення НТП, впровадження нових форм організації виробництва і систем заробітної плати тощо.
Дія інших економічних законів відбувається у формі примусових сил конкурентної боротьби, внаслідок чогоконкуренція є важливою рушійною силою розвитку економічної системи, складовою частиною її господарського механізму.
На нижній стадії розвитку капіталістичного способу виробництва (початок XVI - кінець XIX століття) панувала вільна конкуренція між власниками невеликих підприємств, які виробляли

 
 

Цікаве

Загрузка...