WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Предмет і метод економічної теорії - Реферат

Предмет і метод економічної теорії - Реферат

стверджував, що промисловість не створює чистого продукту, а лише споживає надане землеробством. Вчений розглядав "чистий продукт" з одного боку, як продукт самої землі, дар природи, з іншого - як породження додаткової праці найманого працівника. Продуктивною визнавалася лише праця у землеробстві.
Найбільше наукове значення має вчення фізіократів про капітал. Вчення про складові капіталу стало для Ф. Кене відправним пунктом аналізу процесу відтворення і обігу всього суспільного капіталу, опис якого він подав у знаменитих "Економічних таблицях" (1758). Ф.Кене вперше в історії політекономії запропонував і використав поняття "відтворення" як постійне повторення процесу виробництва і збуту. Геніальність "Економічних таблиць" у тому, що вони є першою вдалою спробою показати головні пропозиції і лінію реалізації суспільного продукту, об'єднавши численні акти купівлі - продажу та рух грошей і товарів. Ідеї, закладені у працях Ф. Кене, стали першоосновою майбутнього економічного моделювання.
Дальший розвиток економічна наука отримала в працях Адама Сміта (1723-1790 рр.) і Давида Рікардо (1772-1825 рр.).
Адам Сміт народився в квітні 1723 року в маленькому шотландському містечку Керкодіді в сім'ї головного контролера таможні. Він отримав хорошу освіту, закінчив два університети, здобув фундаментальні знання з філософії, з політичних наук, математики, астрології, юриспруденції, соціології і економіки. А. Сміт ввійшов в історію економічної думки як основоположник класичної політичної економії.
Основна ідея у вченні А. Сміта - ідея лібералізму, мінімального втручання держави в економіку, ринкового саморегулювання на основі вільних цін, які складаються в залежності від попиту і пропозиції. Ці економічні регулятори він назвав "невидимою рукою". А.Сміт заклав основи трудової теорії вартості, підняв роль продуктивної праці як творця вартості, показав значення розподілу праці як умови підвищення його продуктивності, створив вчення про доходи, чітко сформулював принципи оподаткування і багато іншого.
Ріст багатства відбувається тоді, коли первісно затрачена сума зростає на додаткову величину (добавлену вартість або прибуток). Це принципово важливе відкриття, яке й дозволило економічній теорії, в кінцевому результаті, стати наукою.
Давид Рікардо народився в сім'ї багатого комерсанта. Майже 20 років займався комерційною діяльністю, нажив мільйони і відійшов від справ. Ставши великим землевласником, присвятив себе науковій роботі. Він продовжив розробку теорії А. Сміта, виправивши деякі недоліки його вчення. Головна його праця - "Початок політичної економії і податкове обкладення" (1809-1817 рр.). Він показав, що єдиним джерелом вартості є праця робітника, яка й лежить в основі доходів різних класів (заробітної плати, прибутку, проценту, ренти); що прибуток - це результат неоплаченої праці робітника; сформулював закони обернено пропорційної залежності між заробітною платою і прибутком; вказав на тенденцію норми прибутку до зниження; розкрив механізм диференційної ренти. Його вчення лягло в основу англійського утопічного соціалізму.
Великим недоліком класичної політекономії було знехтування ролі держави в господарському житті. Його джерело відоме: ненавидячи абсолютну монархію, класики мимоволі принижували значення державного регулювання господарських відносин.
Певним етапом еволюції світової економічної думки стали праці швейцарського економіста і історика Жана Шарля Леонарда Сімонда де Сісмонді (1773-1842рр.). В центр свого економічного вчення Сісмонді поставив розподіл, від якого залежить попит і виробництво. Він вважав, що політична економія покликана бути наукою про вдосконалення соціального механізму заради щастя людини.
Ідею створення нового суспільства, розуміючи його кожний по-своєму, висунули французькі соціалісти-утопісти Анрі Клод Сен-Сімон (1760-1825 рр.), Шарль Фур'є (1772-1837 рр.) і англійський економіст Роберт Оуен (1771-1856 рр.). Вони виступили з критикою капіталізму і вимогою реорганізації виробництва, розподілу, відміни приватної власності, зняття протилежності між розумовою й фізичною працею, встановлення справедливої соціальної системи. Останню Сен-Сімон назвав індустріалізмом, Фур'є - гармонією, Оуен - комунізмом. Вони були проти революції і політичної боротьби.
Спираючись на вищі досягнення класичної школи політичної економії Карл Маркс і Фрідріх Енгельс створили теоретичну концепцію, яка отримала узагальнену назву марксизм. Їх ідеї в тій чи іншій степені були доповнені і трохи перероблені В.І. Леніним, а також радянськими економістами і використовувались в Україні аж до 80-х років ХХ ст.
Марксизм, або теорія наукового соціалізму (комунізму) - це напрям в теоретичній економіці, представники якого всебічно досліджували закони розвитку капіталістичного суспільства і запропонували концепцію соціалізму (комунізму) як нової економічної системи. Остання базується на основі сукупності соціалістичних принципів: суспільна власність на засоби виробництва, відсутність експлуатації найманої праці, рівна плата за рівну працю, всезагальна і повна зайнятість, ведення господарства за єдиним планом.
З іменем К. Маркса пов'язана спроба надалі побудувати суспільство без приватної власності на засоби виробництва, спираючись на економіку державного типу, що регулюється з центру. Головна праця К. Маркса - "Капітал" (1917 р.), зробила його одним із визначних економістів світу. Серед головних відкриттів, зроблених К.Марксом, можна назвати наступні:
- сформульовано вчення про суспільно-економічні формації, їх складові елементи, причини зміни цих формацій;
- розкриті закони розвитку капіталізму, його внутрішнє джерело саморуху - протиріччя, історично перехідний характер капіталізму як формації;
- розроблені теорії відновлення економічних криз, виробництва;
- сформульовано вчення про двоїстий характер праці, втіленої в товарі;
- розроблено вчення про добавлену вартість, дано оригінальний аналіз еволюції форми вартості;
- розкрита сутність абсолютної ренти, сутність найманої праці;
- дана загальна характеристика капіталістичної експлуатації.
Історія лише частково підтвердила справедливість положень і висновків марксистської економічної теорії. Думки К.Маркса про абсолютну злиденність пролетаріату в умовах капіталізму, про капіталістичне суспільство як сугубо експлуатаційне, стали помилковими.
В другій половині ХІХ ст. була сформульована теорія маржиналізму. Класиками цієї теорії стали економісти австрійської школи Карл Менгер (1840-1921рр.), Фрідріх фон Візер (1851-1926рр.), Ейген фон Бем-Баверк (1851-1914рр.), а також англійський економіст Уїльям Стенлі Джевонс (1835-1882 рр.).
Маржиналізм (від англійського marginal, "граничний") - це теорія, яка показує економіку як систему взаємозв'язаних господарюючих суб'єктів і пояснюєекономічні процеси і явища, виходячи з нової ідеї - використання граничних (max або min), крайніх величин або станів,

 
 

Цікаве

Загрузка...