WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Основні риси світового господарства. Міжнародний світовий ринок і валютні відносини (науковий реферат) - Реферат

Основні риси світового господарства. Міжнародний світовий ринок і валютні відносини (науковий реферат) - Реферат

господарства, яка базувалася б на загальноприйнятих у світовій практиці принципах, нормах та економічних механізмах;
" використання можливостей світового ринку для структурної перебудови національного господарства;
" перетворення зовнішньоекономічної сфери в ефективний фактор динамічного та високоефективного економічного зростання.
Процеси економічної інтеграції проходять тривалий період становлення і відбуваються в кількох формах. Наприклад, на рівні підприємств (на мікрорівні) фірми, які виробляють подібні чи однорідні товари, часто об'єднують свої зусилля для вдосконалення процесів виробництва й реалізації продукції, протистояння сильнішому конкурентові та отримання більшого прибутку. Це горизонтальна інтеграція, при якій відбувається злиття фірм або виробництво аналогічних товарів у філіях за кордоном. До такої форми інтеграції можна зарахувати співробітництво Кременчуцького автомобільного заводу з італійською автомобільною фірмою "Івекко".
Однією з найпоширеніших форм виходу на міжнародний ринок є спільне підприємництво. Створення спільних підприємств надає додаткові можливості для залучення іноземного капіталу, розширення експорту товарів, забезпечує доступ до сучасних технологій та передового управлінського досвіду.
Дещо інше взаємодіють фірми за так званої вертикальної інтеграції. Вона полягає в об'єднанні підприємств, що спеціалізуються на різних станах одного й того самого виробничого циклу.
Існують такі основні види інтеграційних об'єднань:
" зона вільної торгівлі (учасники обмежуються відміною митних обмежень у взаємній торгівлі);
" митний союз (вільне переміщення товарів і послуг всередині об'єднання доповнюється єдиним митним тарифом щодо третіх країн і створюється система пропорційного розподілу митних доходів);
" спільний ринок (ліквідуються усякі бар'єри між країнами не лише для переміщення товарів, а й робочої сили і капіталів, тобто створюється спільний ринок праці, капіталів і товарів);
" економічний союз (включає спільний ринок і проведення єдиної економічної політики, створення системи міждержавного регулювання соціально-економічних процесів);
" валютний союз (країни, що інтегруються, утворюють державне об'єднання конфедеративного типу).
Основні форми міжнародного співробітництва. Сучасний розвиток світового господарства супроводжується розвитком різних форм міжнародного співробітництва, що являють собою систему техніко-економічних, організаційно-економічних і виробничих відносин між економічними суб'єктами різних країн. До основних форм міжнародного співробітництва відносяться:
" міжнародна торгівля;
" міжнародний рух капіталів;
" міжнародна міграція робочої сили;
" міжнародний обмін технологіями;
" міжнародні валютні відносини;
" міжнародні кредитні відносини.
На сучасному етапі міжнародних економічних відносин вирішальну роль відіграє міжнародна торгівля. Міжнародна торгівля - це торгівля між країнами, яка складається із імпорту та експорту товарів і послуг. Вона створює велику кількість переваг, що стимулюють економічний розвиток окремих країн, сприяє поширенню нових ідей та технологій. Завдяки їй держави отримують можливість імпортувати продукцію, яку вони не виробляють самі.
В сучасних умовах господарювання важливою формою міжнародних економічних відносин стає міжнародний рух капіталу (експорт капіталу). Головною причиною вивозу капіталу є його відносний надлишок і монополізація національного ринку, що не гарантує його прибуткового застосування. Тому капітал спрямовується за кордон у пошуках більш високого прибутку. Вивіз капіталу здійснюється в таких основних формах: прямі інвестиції, портфельні інвестиції, середньо- та довгострокові кредити позичкового капіталу.
Прямі інвестиції - це форма експорту капіталу, яка дає можливість прямого контролю за іноземними підприємствами та компаніями. Вивіз капіталу в розмірах, що не дають право прямого контролю, веде до створення портфельних інвестицій. Позичковий капітал вивозиться у вигляді міжнародних позик, що надається як державами, так і міжнародними кредитними організаціями.
Міжнародна міграція робочої сили проявляється в еміграції (виїзд за кордон) та імміграції (приїзд з-за кордону). Основними факторами, що зумовлюють еміграцію робочої сили є: нерівномірність нагромадження капіталу; перенаселення, яке викликає безробіття в одних країнах та недостача дешевої робочої сили в інших.
Міжнародний обмін технологіями (міжнародні науково-технічні відносини) - продаж готових товарів, комплексного устаткування для виробництва, а також патентів, ліцензій, ноу-хау. Така форма міжнародного співробітництва має двояку мету: по-перше, технології продаються як звичайний товар, а по-друге, продаж технологій використовується як ефективний засіб конкурентної боротьби на світовому ринку.
Міжнародні валютні відносини - це повсякденні зв'язки між приватними особами, фірмами, банками на валютних та грошових ринках з метою здійснення міжнародних розрахунків, кредитних та валютних операцій. Важливою характеристикою стану тієї чи іншої країни в системі цих відносин є стан платіжного балансу.
Міжнародні кредитні відносини - це надання в масштабі світового господарства валютних і товарних ресурсів на умовах повернення, строковості й платності. Суб'єктами (кредиторами і позичальниками) міжнародних кредитних відносин виступають банківські та промислові корпорації, державні організації, міжнародні й регіональні фінансово-кредитні інститути.
Міжнародні економічні об'єднання. Необхідно зазначити, що на сьогоднішній день в світі посилюється взаємозв'язок і взаємовідносини національних економік і світового господарства. Кожній країні потрібен доступ до світового ринку, але в умовах потужної міжнародної конкуренції це не просте завдання.
Тому створення міжнародних організацій є результатом пошуків ефективних засобів вирішення надзвичайних чи кризових ситуацій, які стосуються інтересів різних країн. Всі міжнародні організації можна умовно поділити на три типи:
" адміністративні установи, що займаються розв'язанням спеціальних технічних завдань (наприклад, вирішенням проблеми регулювання діяльностіміжнародних засобів комунікації);
" організації, які займаються виясненням і винесенням рішень з міжнародних спорів або примиренням протистоячих одна одній сторін;
" міжнародні організації загального характеру, глобального чи регіонального рівня основною метою діяльності яких є забезпечення безпеки і співпраці з широкого кола питань, переважно в сфері економіки (рис. 3).
Рисунок 3. Основні типи міжнародних організацій
Економічні спілки або союзи можуть бути:
" регіональні (ЄС, Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ));
" спеціальні (Міжнародне агентство по атомній енергії (МАГАТЕ));
" товарно-виробничі (ОПЕК);
" інвестиційні (МВФ, МБРР, ЄБРР).
Європейський Союз - об'єднання, в рамках якого найяскравіше виявляються сучасні інтеграційні процеси. Початок об'єднанню поклала угода 1951р. про Європейське об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС) Франції, ФРН, Італії, та країн Бенілюксу. У 1957р. країни створили "Спільний ринок" і Європейське співтовариство з атомної енергії. Сьогодні в ЄС створені умови для економічного,

 
 

Цікаве

Загрузка...