WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Макроекономіка та її показники - Реферат

Макроекономіка та її показники - Реферат

відділеннями іноземних корпорацій. В той же час при розрахунку валового національного продукту (ВНП) враховуються результати вітчизняних виробництва підприємств, організацій, установ незалежно від того, в якій державі вони розміщені.
Таким чином, валовий національний продукт (ВНП) характеризує сукупну ринкову вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених вітчизняними підприємствами, організаціями та установами в поточному періоді.
Під "економічною територією" країни розуміють територію, яка адміністративно керується урядом даної країни та в межах якої особи, товари і гроші можуть вільно переміщуватися. На відміну від географічної території, вона не охоплює територіальні анклави інших країн (посольства, військові бази тощо), але містить такі анклави даної країни, які розташовані на території інших країн.
Особливість розрахунку ВВП та ВНП полягає в тому, що при вимірюванні випуску важливо уникнути подвійного рахунку - ситуації, коли одна й та сама операція може бути врахована двічі. З цією метою в СНР вирізняють такі поняття:
- проміжна продукція - це товари і послуги, що купуються з метою подальшої переробки, обробки або для перепродажу;
- кінцева продукція - товари і послуги, що купуються з метою кінцевого споживання, не для подальшої переробки чи перепродажу;
- додана вартість фірми - вартість виробленої фірмою продукції без вартості проміжних товарів і послуг, що були придбані фірмою і використані в процесі виробництва.
Найбільш поширеними методами розрахунку ВВП є:
- виробничий метод (за виробленою продукцією);
- метод кінцевого використання (за витратами).
- розподільчий метод (за доходами).
При розрахунку ВВП виробничим методом підсумовується додана вартість, створена всіма галузями економіки: від величини сумарного валового випуску віднімається величина сумарного проміжного споживання і отримується величина сумарної доданої вартості.
Згідно з методом кінцевого використання (за витратами) ВВП обчислюється як сума окремих елементів сукупних витрат, здійснених всередині країни і пов'язаних зі створенням кінцевого продукту та послуг. Для цього використовують таку формулу:
ВВП = СВ + ВІ + ДЗ + ЧЕ, (1)
де СВ - споживчі витрати домашніх господарств, тобто населення;
ВІ - валові внутрішні інвестиції приватного сектора економіки;
ДЗ - державні закупки товарів і послуг з метою задоволення загальносуспільних потреб;
ЧЕ - чистий експорт, тобто різниця між експортом і імпортом товарів та послуг (ЧЕ = Е - Ім).
Споживчі витрати домашніх господарств і державні закупки товарів та послуг складають кінцеве споживання товарів і послуг у країні. Воно охоплює витрати домогосподарств-резидентів на споживчі товари і послуги, а також витрати органів державного управління і некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, на товари і послуги для індивідуального і колективного (загальносуспільного) споживання.
Витрати на кінцеве споживання домашніх господарств (СВ) включають:
1) витрати на купівлю споживчих товарів і послуг;
2) споживання товарів і послуг, отриманих у натуральній формі як оплату праці, подарунків тощо;
3) споживання товарів і послуг, що вироблені домашніми господарствами для особистого кінцевого споживання;
4) споживання товарів і послуг, що куплені резидентами даної країни за кордоном під час відряджень, туристичних поїздок тощо, за виключенням аналогічних закупок нерезидентів на території даної країни.
Державні закупки (ДЗ) - це витрати уряду на кінцеве споживання органів державного управління і некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства. До них відносяться витрати на заробітну плату державних працівників і службовців, а також витрати, пов'язані із закупівлею товарів і послуг колективного (суспільного) споживання у приватного сектора економіки. До державних закупок не входять видатки на трансфертні платежі. Урядові трансфертні платежі - це державні виплати окремим особам, які не надаються в обмін на товари або послуги. Це допомога по безробіттю, пенсії, допомога престарілим і хворим. Вони призначені задовольняти певний вид потреб.
Валові інвестиції (ВІ) складаються із двох елементів:
ВІ = ЧІ + А, (2)
де ЧІ -чисті інвестиції, тобто такі, які спрямовуються на приріст капіталу та запасів;
А - амортизація, тобто інвестиції, які йдуть на відновлення зношеного капіталу.
Валові інвестиції -це не що інше, як валове нагромадження, яке включає чисте придбання (придбання за відрахуванням вибуття) одиницями-резидентами інвестиційних товарів і послуг, що вироблені в поточному році, але не спожиті в цьому році, тобто накопичені. До складу валового нагромадження включають нагромадження основного капіталу, зміну запасів матеріальних оборотних фондів та чисте придбання цінностей.
Експорт і імпорт товарів та послуг охоплює експортно-імпортні операції нашої країни з іншими країнами світу. Це насамперед вартість вивезених із країни або завезених у країну (перетинаючих державний кордон) товарів різного призначення, включаючи також товари, що надаються у порядку гуманітарної допомоги і як дари, товари неорганізованої торгівлі, посилки, майно мігрантів та ін. Експорт і імпорт послуг охоплює всю сукупність матеріальних і нематеріальних послуг.
При розрахунку ВВП розподільчим методом підсумовуються всі види факторних доходів, а також два компоненти (амортизаційні витрати й непрямі податки на бізнес), які не є доходами. Іншими словами, розраховуючи ВВП за доходами, потрібно знайти суму таких його складових:
o амортизаційні витрати;
o чисті непрямі податки на бізнес - непрямі податки на бізнес (податок на додану вартість, акцизи, мито, ліцензійні платежі та ін.) за відрахуванням субсидій. З економічної точки зору, це різниця між цінами, за якими купують товари споживачі, та продажними цінами фірм;
o винагорода за працю (цей компонент містить заробітну плату, а також внески підприємств на соціальне страхування, у пенсійний фонд, фонд зайнятості тощо);
o рентні платежі - це прибуток, який отримують власники нерухомості, включаючи ренту за проживання у власних будинках;
o чисті проценти - це різниця між процентними платежами фірм іншим секторам економіки та процентними платежами, які фірми отримали від інших секторів: домогосподарств, держави, не враховуючи виплати процентів по державному боргу;
o доход від власності - це чистий прибуток підприємств, які перебувають у приватній власності;
o прибуток корпорацій - цей компонент, у свою чергу, містить три складові: а) податок наприбуток корпорацій; б) дивіденди акціонерам; в) нерозподілений прибуток корпорацій.
У більшості країн світу найпоширенішими із наведених методів розрахунку ВВП є метод кінцевого використання та виробничий метод. Власне кажучи, вибір того чи іншого методу розрахунку визначається наявністю надійної, вірогідної інформаційної бази.
За темпами росту ВВП роблять висновок про динаміку економіки. Якщо, наприклад, ВВП виріс на 10% то, значить, на 10% збільшилась і маса вироблюваної в суспільстві продукції. Чим більше товарів і послуг, тим більше і ВВП. Разом з тим зростання ВВП не завжди свідчить про збільшення фізичного обсягу продукції. Нерідко бувають такі ситуації, коли вартісна величина ВВП зростає

 
 

Цікаве

Загрузка...